m szaki szab lyoz s az t p t sben
Download
Skip this Video
Download Presentation
Műszaki szabályozás az útépítésben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Műszaki szabályozás az útépítésben - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Műszaki szabályozás az útépítésben. Tombor Sándor elnök Magyar Útügyi Társaság. A szabványosítás szintjei Műszaki szabályozás A műszaki szabályozás hierarchiája A jogszabályok és a szabványok közötti különbség Az útügyi szabályozás célja EU-követelmények

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Műszaki szabályozás az útépítésben' - zhen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m szaki szab lyoz s az t p t sben

Műszaki szabályozás az útépítésben

Tombor Sándorelnök

Magyar Útügyi Társaság

Tombor Sándor

slide2
A szabványosítás szintjei
 • Műszaki szabályozás
 • A műszaki szabályozás hierarchiája
 • A jogszabályok és a szabványok közötti különbség
 • Az útügyi szabályozás célja
 • EU-követelmények
 • A Magyar Útügyi Társaság működése
 • A szabályozás irányai
 • A rendszer elemei
 • Együttműködés a Magyar Cementipari Szövetség (MCSZ) és a Magyar Útügyi Társaság között

Tombor Sándor

m szaki szab lyoz s
Műszaki szabályozás

Az új európai szabványok szabályozási területei, elvei és megoldásai különböznek, gyakran alapvetően térnek el a korábbi magyar gyakorlattól.

A véglegesített európai szabványok honosítását követően az útügyi műszaki szabályozási rendszer:

 • kidolgozza a nemzeti alkalmazási dokumentumként elfogadott útügyi előírásokat,
 • foglalkozik a nemzeti szabványosítás tárgyát nem képező szakmai specifikumokkal.

A kidolgozás költségei a nemzeti szabványosítás költségeihez képest lényegesen alacsonyabbak, mert a szakterületen tevékenykedő cégek szakértőinek bevonása az útügyi műszaki szabályozási dokumentumok kidolgozásába a közvetlen érdekeltség miatt könnyebb és gazdaságosabb.

Tombor Sándor

a jogszab lyok s a szabv nyok
A jogszabályok és a szabványok

A jogszabályok alkalmazása mindig kötelező!

A szabványok alkalmazása alapvetően önkéntes.

A kidolgozók köre és a kidolgozási eljárás miatt minden érdekeltnek érdekében áll az alkalmazás.

Tombor Sándor

az t gyi szab lyoz s c lja
Az útügyi szabályozás célja

Az útügy területén rendszeresen előforduló műszaki és gazdasági feladatokra egységes megoldási módok meghatározása és alkalmazása

 • az építtetői
 • az építéstervezési
 • a kivitelezési és
 • a kapcsolódó tevékenységek

műszaki megalapozottsága, koordináltsága és biztonsága érdekében.

Tombor Sándor

eu k vetelm nyek
EU-követelmények

Az EU irányelvei alapján az útügyi műszaki szabályozási rendszer elősegíti, hogy:

 • az építményekre olyan előírások vonatkozzanak, amelyek megfelelő, az előre látható hatásokat feltételező követelményeket tartalmaznak,
 • az útépítési termékekkel olyan építményeket lehessen megvalósítani, amelyek gazdaságosak, a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

Alapvető követelmények:

 • mechanikai ellenállás és állékonyság,
 • tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, biztonságos használat, energiatakarékosság és hőszigetelés.

Tombor Sándor

a magyar t gyi t rsas g tev kenys ge
A Magyar Útügyi Társaság tevékenysége

1994-ben alakult, jelenleg 500 tagja van.

Az útügyi előírások kidolgozásával, a meglevő szabályozások felülvizsgálatával, korszerűsítésével foglalkozó szakmai-társadalmi szervezet.

Tagjai az útügy területén működő igazgatási intézmények, kutatóhelyek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivitelező vállalatok és az önkormányzatok.

30 munkabizottságban dolgozza ki műszaki-szabályozási anyagait és jóváhagyásra terjeszti elő az országos közúthálózaton való alkalmazás érdekében, valamint alkalmazásra ajánlja önkormányzatoknak.

A kidolgozáson kívül kizárólagos joggal végzi az útügyi előírások kiadását és terjesztését.

Tombor Sándor

a szab lyoz s ir nyai
A szabályozás irányai

A Magyar Útügyi Társaság szabályozási tevékenysége:

 • a műszaki előírásokat gondozza,
 • a holland RAW rendszer átvételével az útépítési szerződések egységes műszaki feltételeit (USZEF) is kiadta.

Az útügyi műszaki előírás összetétele és szemlélete:

 • az adott (építmény) szerkezet szakszerű elkészítését szolgálja,

egy-egy szerkezetet külön tárgyal.

A szerződési szabályok:

 • a felek számára kölcsönösen biztonságot nyújtó szerződés elkészítéséhez, valamint a megvalósítás folyamatában történő együttműködéshez.

A kétféle szabályrendszert a szabályozási tárgyak azonossága összeköti, egymásra épülnek, fejlesztésük csak párhuzamosan történhet.

Tombor Sándor

az t gyi rendszer elemei 1
Az útügyi rendszer elemei 1.

Útügyi műszaki szabályzat

 • A közúthálózat igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek, igazgatási feladatok szabályozása jogszabályi formában (törvényben, kormányrendeletben, miniszteri rendeletben, illetve az utóbbi mellékleteként közzétett útügyi műszaki szabályzatban) történik.
 • Hatályát a közzétételét és alkalmazását elrendelő jogszabály határozza meg. Alkalmazása mindig kötelező, így a miniszteri rendelet mellékleteként kiadott útügyi műszaki szabályzatba foglalt műszaki követelményeké is, mert az állam a műszaki, gazdasági fejlettség szintjével összhangban lévő biztonsági szintet köteles garantálni az állampolgárok számára.

Érvényben lévő útügyi szabályzat: 6 db

(www.maut.hu illetve hírlevél)

Tombor Sándor

az t gyi rendszer elemei 2
Az útügyi rendszer elemei 2.

Útügyi műszaki előírásA nemzeti szabványokat kiegészítő szakmai szabvány. Szakmai egyesület – az útügyi szakágban érdekelt szakembereket összefogó fórum: a Magyar Útügyi Társaság – bevonásával dolgozzák ki.

A kidolgozásban – a közmegegyezés biztosítása érdekében – az összes érdekelt fél részt vesz a szakbizottság keretein belül.

 • Alkalmazás: az egységes szolgáltatási szint érdekében, az országos közutak kezelői számára – a közhasznú tevékenység ellátására kötött szerződés szerint – mind megrendelőként, mind saját tevékenységükre nézve kötelező.
 • Az önkormányzati tulajdonú helyi közutak, és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői számára ajánlásul szolgál.

Érvényben lévő útügyi műszaki előírás: 166 db (www.maut.hu)

Tombor Sándor

az t gyi rendszer elemei 3
Az útügyi rendszer elemei 3.

Tervezési útmutató

A Magyar Útügyi Társaság szakmai grémiuma a szakmai szabályzatok és előírások kiegészítésére javasolja a tervezési útmutatók alkalmazását.

Témakörök:

 • a KTSZ (közutak tervezése) kiegészítése,
 • útüzemeltetés,
 • szerződéses feltételek,
 • környezetvédelem,
 • akadálymentes közlekedés stb.

Megjelent: 14 tervezési útmutató (www.maut.hu)

Tombor Sándor

egy ttm k d s a magyar cementipari sz vets ggel
Együttműködés a Magyar Cementipari Szövetséggel

Az elmúlt években több út- és hídépítési útügyi műszaki előírás jelent meg az MCSZ támogatásával.

Az Új utakon című kiadványban részletesen bemutatjuk az együttműködés eredményeit.

A további sikeres együttműködés kulcsa a szakemberek közösségének megszervezése.

Tombor Sándor

ad