bestemming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bestemming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bestemming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bestemming - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Bestemming. God eren …. Bijbel, beeld 1. 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens , want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bestemming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bestemming

Bestemming

God eren …

bijbel beeld 1
Bijbel, beeld 1

1 Joh.2:

12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijnsnaams wil.

13 Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader.

14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

bijbel beeld 11
Bijbel, beeld 1

kinderkens,

 • de zonden zijn u vergeven om zijnsnaamswil
 • gij kent de Vader

jongelingen

 • gij hebt de boze overwonnen
 • gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen

vaders

 • want gij kent Hem, die van den beginne is
 • gij kent Hem, die van den beginne is
bijbel beeld 2
Bijbel, beeld 2

Rode zee– de eerste doop

 • Uit de slavernij bevrijd
 • Van de dood naar het leven…

Woestijn – God kennen

 • Alleen met de Heerde eerste vijanden verslaan

Jordaan – tweede doop

 • De Heilige Geest in jou
 • … en nu jij in de Heilige Geest
bijbel beeld 1 2
Bijbel, beeld 1&2

Rode zee– de doop

 • de zonden zijn u vergeven om zijnsnaams wil
 • gij kent de Vader

Woestijn – God kennen

 • gij hebt de boze overwonnen
 • gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u

Jordaan – tweede doop

 • want gij kent Hem, die van den beginne is
bijzonder bij beeld 2
bijzonder bij beeld 2

Adam

Jozua 3:16 het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, … terwijl het water dat afvloeide naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho.

 • Afscheid van Adam
 • Daar zit t conflict, wie is nu leidend

Gal. 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

bijzonder bij beeld 21
bijzonder bij beeld 2

Gilgal.

 • 2e x besneden (Joz.5:1-9)
 • Hoe geheel anders zijn? (Deut.10:16 & Jer.4:4)

Zie, van de HERE, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is … Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.

jericho
Jericho
 • Jozua 5:13-15

…terwijl Jozua bij Jericho was stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des HEREN. Nu ben ik gekomen.

 • Jozua 6:1-5

…Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de Israëlieten; niemand kon daar uit of in gaan. En de HERE sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken …

slide13
Ai
 • Jozua 7:4-5

… zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. 5 Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer zesendertig man; zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling.

 • Jozua 7:10-11

Toen zei de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd… Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt.

in je bestemming
In je bestemming

Doel van de reis.

 • Je aan God lerentoevertrouwen
 • ZodatHij je in je bestemmingkanbrengen

De waterscheiding

 • In die bestemming is HIJ (de Heilige Geest) leidend
 • Daarvoor is dat hele proces zo nodig
vragen
Vragen

Waar sta jij nu:

 • Hoe zit het met Adam?
 • Ben je bij Gilgal geweest?
 • Geef jij jezelf over aan de leiding van de Heilige Geest?