A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése - PowerPoint PPT Presentation

a kisgyermekkori kompetenci k fejleszt se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése PowerPoint Presentation
Download Presentation
A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése

play fullscreen
1 / 47
A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése
119 Views
Download Presentation
zeno
Download Presentation

A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens

 2. Kompetencia Mi a kompetencia? • „Illetékesség” illetve „valamire való képesség” a latinból eredeztetve. • A köznyelvben „hozzáértés” és „szakértelem”. • Azaz: „alkalmasak vagyunk a döntésre”, ill. „képesek vagyunk eredményesen cselekedni

 3. „beilleszkedési nehézség”, „hiperaktivitás”, „figyelemzavar”, „agresszivitás”, „tanulási nehézség”, „finommotoros és grafomotoros, ill. nagymozgásos ügyetlenség”, „idegrendszeri éretlenség”, stb. Defektmodell felváltása, melyben a szemlélet kiindulópontja: a sérült, beteg ember betegsége, és annak kezelése Szemléleti modell váltás

 4. Kompetenciamodell: Az egészséges személy, pozitív sajátosságai felé fordul, az emberi természet optimistább megközelítésével Az ember, mint tanuló, változó, fejlődő lény; aktív, kreatív, adaptív képességekkel, ha: optimálisabb fejlesztési feltételek biztosítottak Szemléleti modell váltás

 5. A kompetenciák az élőlények létfunkciói. Az egyed és faj túlélését biztosítják Komponensei: motívumrendszer, képességrendszer Kompetenciák

 6. Egyén túlélését szolgálja: Személyes kompetencia Faj túlélését szolgálja: Szociális kompetencia Emberi túlélés szolgálatában

 7. Az emberi túlélés szolgálatában Az információk felvételét, feldolgozását, felhasználását szolgálják: a kognitív kompetenciák

 8. Az emberi túlélés szolgálatában Az egyéni sajátosságokat tartalmazó képesség- és motivációs rendszer: speciális kompetenciák formájában jelenik meg

 9. A személyiség funkcionális modellje(Nagy József, 2000.) Szociális kompetencia Személyes kompetencia Kognitív kompetencia Speciális kompetencia

 10. Személyes kompetenciamotívumok fiziológiai szükségletek: táplálkozás

 11. Személyes kompetenciamotívumok fiziológiai szükségletek: aktivitás

 12. Személyes kompetenciamotívumok komfort szükséglet

 13. Személyes kompetenciamotívumok mozgásszükséglet

 14. Személyes kompetenciamotívumok élményszükséglet

 15. Személyes kompetenciamotívumok önvédelmi motívumok: identitásvédő motívumok

 16. Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: szabadság motívum

 17. Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: önállósulás

 18. Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: öntevékenység vágya

 19. Személyes kompetenciamotívumok önértékelési motívum: önbizalom, ambíció, önbecsülés

 20. Személyes kompetenciamotívumok én-tudat, (világ-tudat)

 21. Személyes kompetenciamotívumok • fiziológiai szükségletek, • komfort szükséglet, • mozgásszükséglet, • élményszükséglet, • önvédelmi motívumok(egészség-, identitásvédő motívumok), • szuverenitás motívumai(szabadság,önállósulás, öntevékenység vágya) • önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom, ambíció) • Én-tudat, világ-tudat

 22. Személyes képességek • önkiszolgálási képesség(testi képességek, önellátási képesség, befogadóképesség, önkifejezési képesség), • szuverenitás képessége, • önreflektív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek)

 23. Szociális kompetenciamotívumok személyes kötődés motívuma

 24. Szociális kompetenciamotívumok valakihez tartozás motívuma (anyához, családhoz, csoporthoz, néphez)

 25. Szociális kompetenciamotívumok hierarchia képzés motívuma (rangsor képzés)

 26. Szociális kompetenciamotívumok csoportképzés motívuma

 27. Szociális kompetenciamotívumok • személyes kötődés motívuma, • valakihez tartozás motívuma(anyához, családhoz, csoporthoz, néphez), • hierarchia képzés motívuma(rangsor képzés), • csoportképzés motívuma

 28. Szociális képességek • szociális kommunikáció, • kontaktuskezelés, • kötődés, • segítés, • együttműködés, • vezetés, • versengés képessége.

 29. Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: ingerszükséglet

 30. Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: kíváncsiság

 31. Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: érdeklődés

 32. Kognitív kompetenciamotívumok Felfedezési vágy: felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy

 33. Kognitív kompetenciamotívumok Játékszeretet

 34. Kognitív kompetenciamotívumok Alkotásvágy

 35. Kognitív kompetenciamotívumok Tanulási sikervágy és kudarcfélelem

 36. Kognitív kompetenciamotívumok Elismerésvágy

 37. Kognitív kompetenciamotívumok Kötelességtudat

 38. Kognitív kompetenciamotívumok Igényszint, ambíció

 39. Kognitív kompetenciamotívumok • megismerési vágy(ingerszükséglet,kíváncsiság, érdeklődés), • felfedezési vágy(felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy) • játékszeretet, • alkotásvágy, • tanulási sikervágy és kudarcfélelem, • tanulási elismerésvágy, • kötelességtudat, • igényszint, ambíció

 40. Kognitív képességek • tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás), • kognitív kommunikáció (pl.: ábraolvasás, tapasztalati és értelmező nyelvtudás, beszéd és beszédmegértés), • gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás), • tanulás (szándékos –szándéktalan; ismeretszerző, felfedező, játékos, alkotó;tapasztalati, értelmező; önálló, szociális tanulás.)

 41. Gondozás eredmény hiány Gondozás – eredmény - hiány Táplálás komfortérzés diszkomfort  Testi stressz stressz kontaktus csökkentés diszkomfort (szoptatás, simogatás ringatás konténer pozitív negatív funkció emlékképekemlékképek „áthangolás” optimizmus pesszimizmus  visszatükrözéslibidinizáció apatia „odaszentelődés” pozitív feszültség „kezdeti énkép” teljes „öröm-én”  

 42. Gondozás – eredmény - hiány „elérhetőség” „ősbizalom” bizalmatlanság tűrőképesség intolerancia biztonság bizonytalanság kötődés szabályok kölcsönösség impulzivitás „narcizmus” játék aktivitás unalom  mese hit, remény hitetlen

 43. Kompetenciafejlesztés?

 44. Kompetenciafejlesztés

 45. Kompetenciafejlesztés

 46. Kompetenciafejlesztés

 47. Köszönöm a figyelmüket!