Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”
Download
1 / 49

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna” - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna” z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013” Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r. Tomasz Biały. PROGRAM SZKOLENIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”' - zenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”

z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”

Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r.

Tomasz Biały


Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA „Nasza Krajna”

godz. 9.00 – 10.00 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Nasza Krajna” – cele, przedsięwzięcia, budżet

godz. 10.00 – 11.30 szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, kwalifikowalność kosztów, najczęściej popełniane błędy

godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00 – 15.00 wniosek o przyznanie pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki


Lokalna strategia rozwoju lgd nasza krajna
Lokalna Strategia Rozwoju „Nasza Krajna”LGD Nasza Krajna


Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Cel dzia ania
Cel działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej1
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej2
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej3
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej4
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

  – gminy wiejskiej lub

  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących

  powyżej 20 tys. mieszkańcow, lub

  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańcow


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej5
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

 • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem"


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej6
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy

 • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej7
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Któremu:

 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej8
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Operacja podlegająca wsparciu:

 • jest uzasadniona ekonomicznie

 • zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania

 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej9
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Operacja podlegająca wsparciu:

 • obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

  - zgodnym z zał. nr 1 do rozp.

  - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym

  - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej10
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Operacja podlegająca wsparciu:

 • nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.-fin.)

 • płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej11
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Operacja podlegająca wsparciu:

 • realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.)

 • zakończenie operacji nie później niż 30.06.2015 r.

 • leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku; 60 miesięcy o płatność ostateczną)

 • jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty ogólne po 1 stycznia 2007 r.


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej12
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej13
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Rodzaje kosztów:

 • budowa lub modernizacja obiektów budowlanych

 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej14
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W szczególności wsparciu podlega:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej15
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W szczególności wsparciu podlega:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:

  2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej16
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Zagospodarowanie terenu

 • Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt

 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

  Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji

  i kosztami montażu.


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej17
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Środki transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, naczepy, przyczepy (do 75% wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w przypadku innej dział. pozaroln.)


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej18
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wyłączenie ze wsparcia:

 • 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia)


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej19
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej20
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Rodzaje kosztów:

 • Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl., oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 % wartości kosztów kwalifik. proj.


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej21
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Refundacji podlega:

50% lub 80%

kosztów kwalifikowanych operacji


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej22
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Maksymalnie:

100 tys. zł na jednego beneficjenta

w okresie realizacji Programu

500 tys. zł w przypadku operacji

dotyczących biogazu rolniczego lub

energii elektrycznej z biogazu

rolniczego


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej23
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Refundacja kosztów:

80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w

przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym

spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:

 • wysokość szkody wynosi więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda (lub z 3 lat w okresie pięcioletnim z odrzuceniem skrajnych wartości) w uprawach lub zwierzętach gospodarskich

 • wysokość szkody wynosi co najmniej 10 tys. zł


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej24
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Refundacja kosztów:

80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w

przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym

spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:

 • na usunięcie szkody nie została przyznana pomoc w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

 • wniosek o przyznanie pomocy został złożony w danym roku lub rok po wystąpieniu szkody


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej25
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wartość pomniejsza się o 10%, jeżeli zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

- nie zostało uwzględnione

w oddzielnym systemie rachunkowości

albo

- do jego identyfikacji nie wykorzystano

odpowiedniego kodu rachunkowego


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej26
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zaliczka

do 50%

kwoty przyznanej pomocy

Warunek:

Ustanowienie gwarancji bankowej (lub równoważnej) do

110% wartości zaliczki i złożenie w dniu podpisania

umowy


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej27
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W jednym roku można złożyć jeden wniosek

o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano wsparcie)


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej28
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

4 miesiące (+1)

na rozpatrzenie wniosku*

*z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej29
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nieprzyznanie pomocy:

 • niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach (dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź w systemie ewidencji)

 • brak co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy

 • brak adresu i możliwości jego ustalenia

 • opcjonalnie: dobrowolne zmiany (więcej niż 1) w planie finansowym, bez uprzedniego wezwania samorządu województwa


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej30
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Możliwość uzupełnienia wniosku:

2x21 dni*

*możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej31
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Przyznanie pomocy:

 • Umowa

 • Zabezpieczenie

 • Oświadczenie małżonka


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej32
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Obowiązki beneficjenta:

 • osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie

 • umożliwienie przeprowadzenia kontroli

 • przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą

 • informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

 • ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy

 • sposób i miejsce prowadzenia działalności

  5 LAT


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej33
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wypłata środków finansowych:

 • tryb określa umowa

 • dokonywana na wniosek o płatność

 • płatność pośrednia, ostateczna

 • dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku


R nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej34
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wykaz działalności gospodarczych

w zakresie których może być

przyznana pomoc


Formularz wniosku „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Najczęściej popełniane błędy „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

na przykładzie działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Najcz ciej pope niane b dy
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

skraca czas przeznaczony na weryfikację wniosku!!


Najcz ciej pope niane b dy1
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

a) brak wypełnionego wymagalnego pola we wniosku

b) brak wymagalnych załączników

 • zaświadczeń KRUS/ZUS,

 • kopii dowodu osobistego,

 • umowy spółki,


Najcz ciej pope niane b dy2
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

b) brak wymagalnych załączników, w tym:

 • wniosku o wpis do Ewidencji Producentów,

 • Ekonomicznego Planu Operacji;

  c) złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru


Najcz ciej pope niane b dy3
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji;

 • wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją;

 • nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe;


Najcz ciej pope niane b dy4
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy;

 • nieprawidłowy kod działalności;

 • zakup środka transportu do transportu towarowego drogowego w ramach prowadzonej działalności transportowej;


Najcz ciej pope niane b dy5
Najczęściej popełniane błędy… „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat;

 • brak ubezpieczenia w KRUS. 


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę ! „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


ad