Download
h 4 water n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H.4 WATER PowerPoint Presentation

H.4 WATER

169 Views Download Presentation
Download Presentation

H.4 WATER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. H.4 WATER Par. 2.1 en 2.2

  2. Water Planet Earth http://www.youtube.com/watch?v=xwyEpubi1gg

  3. Paragraaf 2.1 De blauweplaneetBestudeerook je aantekeningen / mindmap (woordweb) in je schrift. • Waterbalans - (nuttige) neerslag- aanvoer van water • Aquifer, wel of nietduurzaam?- niet-vernieuwbarevoorraad? - vernieuwbarevoorraad?

  4. Paragraaf 2.2 Rivieren • Verval = … • Verhang = … • Meanderen bij langzaam stromend water • Regiem: verdeling hoeveelheid water- natuurlijke/menselijke factoren - piek-afvoer - verschillen regen- en gemengde rivier?