Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Впровадження непу в Україні та його особливості. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Впровадження непу в Україні та його особливості.

Впровадження непу в Україні та його особливості.

259 Views Download Presentation
Download Presentation

Впровадження непу в Україні та його особливості.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Впровадження непу в Україні та його особливості.

 2. Проблемні запитання: • Чи можна період непу назвати “золотимвіком” радянської історії? • Чому неп порівнювали з Брестським мирним договором?

 3. продподаток Оголошувався напередодні посівної. Був менший за розмірами. Надлишки залишалися у селян.

 4. Збір продподатку.

 5. Видобуток вугілля в Донбасі,тис.т

 6. Особливості непу в Україні Продподаток був вищий, ніж в Росії. Введено пізніше. Введення співпало з голодом 1921-23рр.

 7. Криза збуту - «ножниці цін», 1923 рік. • 1913р. – 1 пуд жита – 5,7 аршин ситцю • 1923р. – 1 пуд жита – 1,5 аршина ситцю • 1913р. – 6 пудів пшениці – 1 плуг • 1923р. – 24 пуди пшениці – 1 плуг • 1913р. – 125 пудів пшениці – 1 сінокосилка • 1923р. – 520 пудів пшениці – 1 сінокосилка

 8. Кризи непу.

 9. Проблемні запитання: • Чи можна період непу називати “золотимвіком” радянської історії? • Чому неп порівнювали з Брестським мирним договором?

 10. НЕП • «…Ці роки тривалий час називали (й небезпідставно) "золотим віком" радянської історії».

 11. тести • 1.Встановити відповідність: • 1.Трест 2. Кооператив 3. Госпрозрахунок 4. Натуральний податок . А. Добровільне об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядуванн. • Б.Виробничі об’єднання переважно однорідних підприємств, що переводилися на госпрозрахунок. • В. Податок продукцією сільського господарства, який сплачували селяни державі за користування землею. • Г. Система економічних відносин, за якої підприємства одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників; поєднує централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств. • Д. Монополія влади глави держави та його найближчого оточення ( партійної еліти), організована в максимально жорстку пірамідальну структуру, яка забезпечує негайне виконання політичної волі верховної влади. • 2. Встановити хронологічну послідовність: • 1.Завершення відбудови промисловості. 2. Згортання непу. 3.Початок непу. 4.Перша криза с/г - «ножниці цін».

 12. Домашнє завдання: Вивчити п.26(1-2),п.28 Ф.Г.Турченко(ст.), П.42.с.217-219(нов.) В чому виявилась обмеженість непу? Вивчити конспект . Підготувати повідом- лення за бажанням (М.Скрипник, О.Шумський.)