slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - PowerPoint PPT Presentation


 • 643 Views
 • Uploaded on

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ. Н.Болормаа, ЭМЯ-ын мэргэжилтэн. ͯÝÌ-èéí á¿ðýëäõ¿¿í õýñã¿¿ä. Ýñýí ìýíä àìàðæèõóé Ãýð á¿ë òºëºâëºëò ª ñâºð ¿ åèéíõíèé ͯÝÌ ÁÇÄÕ/ÕÄÕÂ/ÄÎÕ- îîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¯ð õºíäºëò ¯ ðã¿éäýë Ýð ÷¿¿ äèéí ͯÝÌ áà îðîëöîî. Үр хөндөлт.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ' - zenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Н.Болормаа, ЭМЯ-ын мэргэжилтэн

slide2

ͯÝÌ-èéí á¿ðýëäõ¿¿í õýñã¿¿ä

Ýñýíìýíäàìàðæèõóé

Ãýðá¿ëòºëºâëºëò

ªñâºð ¿åèéíõíèé ͯÝÌ

ÁÇÄÕ/ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-îîñóðüä÷èëàíñýðãèéëýõ

¯ð õºíäºëò

¯ðã¿éäýë

Ýð÷¿¿äèéí ͯÝÌ áàîðîëöîî

slide4
ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ
 • Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дунд:
  • 1998 онд 9,9 хувь
  • 2010 онд 22 хувь
  • 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн дунд ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ хамгийн өндөр
slide5
Стандарт
 • Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээ MNS 5488: 2005 стандарт хэрэгжиж байна.
 • Үр хөндөлтийн цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
 • Үр хөндөлт хийх орчин
 • Үр хөндөлтийн өмнөх зөвлөгөө
 • Үр хөндөлт хийлгэх аргыг сонгуулах /багажийн болон эмийн/
 • Үр хөндөлтийн дараах зөвлөгөө, үр хөндөлтийн дараах хүндрэл, жирэмснээс сэргийлэх аргыг сонгуулах, давтан үр хөндөлтөөс сэргийлэх
 • Үр хөндөлтийг бүртгэх мэдээлэх
slide6
Тушаал
 • Эрүүл мэндийн сайдын “Үр хөндөлтийг зохицуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай” 2010 оны 04 сарын 01 –ны өдрийн 105-р тушаал хэрэгжиж байна.
slide7
“Үр хөндөлтийг зохицуулах журмыг батлах тухай” тушаалын төсөл
 • Үр хөндөлтийг зохицуулах журмыг батлах,
 • Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээний стандартын дагуу орчин нөхцлийг бүрдүүлэх,
 • Стандарт журмыг чанд баримлан мөрдөн ажиллах
 • Үр хөндүүлэхийн хор уршиг, аюултай үр хөндөлт, түүнээс сэргийлэх талаар олон нийтэд сурталчлах,
 • Үр хөндөлтийн стандарт болон энэхүү журмыг зөрчсөн нь нотлогдсон тохиолдолд эмнэлгийн мэргэжилтний “ Эмчлэх, сувилах, эм барих” зөвшөөрлийг хүчингүй болгох,
 • Үр хөндөлтийн бүртгэл мэдээллийг чанаржуулах, аюултай үр хөндөлтийн мэдээллийг улирал бүр гаргаж ирүүлэх,
slide8
Аюултай үр хөндөлт
 • Стандартын шаардлага хангаагүй орчинд эсвэл ур чадвар эзэмшээгүй, уг ажилбарыг хийх эрхгүй хүн үр хөндөлт хийхийг аюултай үр хөндөлт гэнэ.
 • Зулбуулах эм уух /эмийн үр хөндөлт/
 • Хүсээгүй жирэмсэлт
slide9
Аюултай үр хөндөлт 2013 онд
 • Нийслэлийн хэмжээнд 126 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
 • Эдгээрийн 69 хувь нь Нарантуул захаас эм авч уусан,
 • 19 буюу 15,0 хувь нь таньдаг хүнээсээ авч уусан
 • 5 эх эндсэн.
slide10
Аюултай үр хөндөлт 2014 онд
 • Нийслэлийн хэмжээнд 52 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
 • Эдгээрийн 50 хувь нь Нарантуул захаас эм авч уусан,
 • 15,0 хувь нь таньдаг хүнээсээ эм авч уусан
 • 2 эх хожуу үеийн үр хөндөлтийн улмаас эндсэн.
slide11
Зөвлөмж

НҮЭМ-ийн тусламжийн чанарыг сайжруулна

 • ГБТ– зөвлөгөөг нэмэгдүүлэх, хангагдаагүй хэрэгцээг тодорхойлох, БЗДХ-ийн тандалт
 • Үр хөндөлтийн цогц тусламж, үр хөндөлтийн өмнөх болон дараах зөвлөгөө, ГБТ-ийн хяналт
 • Жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулах– Жирэмсний хяналтын эмнэлзүйн хөтчийн хэрэглээг хянах, БЗДХ-ын тандалт
slide12

Үр хөндөлтийг аюулгүй хийх

 • Давтан үр хөндөлтийг бууруулах
 • Жирэмснээс хамгаалах орчин үеийн аргын хэрэглээг нэмэгдүүлэх,
 • Жирэмснээс хамгаалах аргын хангагдаагүй хэрэгцээг бууруулах
slide13

Үр хөндөлтийн стандартыг мөрдлөг болгох,

 • Эмийн үр хөндөлтийг өргөжүүлэх,
slide14
Эрүүгийн хуулийн заалт
 • 128 дугаар зүйл Эмнэлгийн бус нөхцөлд үр хөндөх
 •  128.1 Эмч эмнэлгийн бус нөхцөлд түүнчлэн эмнэлгийн бус хүн үр хөндсөн бол 251-400 цаг албадан ажил хийлгэж, 3-6 сар баривчлах, 2-5 жил хорих ял шийтгэнэ.  
 • 128.2 218.1-д заасан хэргийг давтан үйлдсэн эсхүл хохирогч нас барсан буюу хүнд хор уршгийг учруулсан бол тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 3 жил хүртэл хасч 5-8 жил хорих ял шийтгэнэ.