90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä
Download
1 / 10

Voimaan 1.6.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset. Voimaan 1.6.2012 www.ttl.fi > Työterveyshuolto > Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista. Lakiuudistus 1.6.2012 koskee.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Voimaan 1.6.2012' - zenia-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Voimaan 1 6 2012

90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä- sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset

Voimaan 1.6.2012

www.ttl.fi > Työterveyshuolto > Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista


Lakiuudistus 1 6 2012 koskee
Lakiuudistus 1.6.2012 koskee työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Työterveyshuoltolakia

 • Sairausvakuutuslakia

 • Tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolainsäädännön keinoin. Tavoitteena on pidentää työuria.

 • Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä

  • yhtäjaksoisesti tai pätkissä kahden vuoden aikana

  • ei koske osasairauspäivärahapäiviä

27.2.2012 EDU /THa, AMi


30 60 ja 90 p iv
30, 60 ja 90 päivää työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • 30 sairaspoissaolopäivää täyteen: Työnantajan on ilmoitettava

  työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolot

 • 60 päivää: päivärahaetuuksien hakeminen Kelasta. Työnantaja hakee. (Aiemmin oli 120 päivää)

 • 90 päivää: lausunto - työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä

 • Näiden tavoitteena on, että työpaikoilla ja työterveyshuolloissa toimitaan jo varhaisessa vaiheessa ennen 90 sv-päivää.

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Ty ntekij n huolehdittava
Työntekijän huolehdittava työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Työntekijän toimitettava Kelaan työterveyshuollon B-lausunto

  • 60 sairauspäivän (viimeistään 90 pv) kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta

  • sairauspäivärahan maksamisen edellytys

  • lausunnossa arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä suunnittelemat toimet työntekijän työhönpaluun mahdollistamiseksi

 • Sairauspäivärahan maksamista ei keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin kohtuutonta.

 • (Huom. Sairasajan palkat maksetaan alan tessin mukaisesti!)

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Ty nantajan huolehdittava
Työnantajan huolehdittava työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Sairauspoissaolojen seurannasta

  • työnantajan tulee toimittaa työntekijöiden sairaus- ja poissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä ole erikseen kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista

 • Ilmoitus työterveyshuoltoon, kun työntekijä on ollut poissa työstä työkyvyttömyyden takia vähintään kuukauden

 • Työnantajan tulee käynnistää prosessi, jotta työterveyshuollon lausunto saadaan ajoissa tehtyä

 • Selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä

  • työjärjestelyt

  • työaikajärjestelyt

  • työolosuhteiden muokkaaminen

  • kuntoutustoimenpiteet

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Ty terveyshuollon huolehdittava
Työterveyshuollon huolehdittava työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Hoitava lääkäri (voi olla myös muu kuin työterveyslääkäri) arvioi sairauden vaikutusta työntekijän toimintakykyyn

 • Työterveyshuollon on annettava maksutta työntekijälle B-lausunto

  • työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn suhteessa tämän työn vaatimuksiin sekä työntekijän jäljellä olevan työkyvyn

  • työterveyslääkäri laatii myös johtopäätökset työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän kesken käydystä neuvottelusta, jossa työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty ja tarvittavat tukitoimet kartoitettu.

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Kelan huolehdittava
Kelan huolehdittava työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Kelan työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, työnantajaan tai työterveyshuoltoon, jos sairauspäivärahakausi pitkittyy tai sairausjaksot alkavat toistua.

 • muistuttaa työterveyshuollon lausunnosta viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspäivärahaa on myönnetty 60 arkipäivälle

 • maksaa sairauspäivärahan

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Huomioitavia asioita
Huomioitavia asioita työkyvyttömyyden pitkittyessä

27.2.2012 EDU /THa, AMi

8

 • Sairauspäivärahan katkaiseminen on kohtuutonta, jos

  • työnantajasta tai työterveyshuollosta johtuvista syistä lausuntoa ei saada

  • vakava sairaus estää asian hoitamista

  • aiempi sairausloma, sairastuu uudelleen -> aikaraja yllättää

  • MUTTA: pelkästään työntekijän taloudelliseen asemaan liittyviä seikkoja ei pidetä kohtuuttomina -> ei riitä perusteeksi

 • Mahdollisia ongelmia

  • Hoitava lääkäri + työntekijä eri mieltä kuin työterveyslääkäri työkyvystä -> Kelan tulkinta

  • Mitä muu työ on ja millaisella palkalla

  • Työnantaja ei halua muokata työoloja

  • Yhteistyö: tth – muu terveydenhuolto – kuntoutus – sosiaalivakuutus


S d kset
Säädökset työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • TTH_lain muutos 20/2012 (www.finlex.fi)

 • Sv-lain muutos 19/2012 (www.finlex.fi)

 • Em. hallituksen esitykset perusteluineen HE 75/2011

  • www.finlex.fi > Hallituksen esitykset

 • www.ttl.fi > Työterveyshuolto > … lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista

 • Kelan tiedote

  • www.kela.fi > Henkilöasiakkaat >Sairastaminen >Takaisin työhön

 • STM:n tiedote 8/2012 (19.1.2012)

  • www.stm.fi > Uutiset > Tiedotteet

 • HUOM. 1.1.2012 astui voimaan työsuojelunvalvontalain lisäys, jonka mukaan työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa on käsiteltävä myös henkilöstön työssä jatkamista tukevat toimet

27.2.2012 EDU /THa, AMi


Tiedottaminen kev n aikana
Tiedottaminen kevään aikana työkyvyttömyyden pitkittyessä

 • Mm. Kela, STM, Työterveyslaitos ja työmarkkinakeskusjärjestöt tiedottavat asiasta lisää kevään aikana.

 • Tiedotuksen slogan: Yhdessä työkyvyn tukena.

 • Kelan konttoreiden työkykyneuvojat.

 • SAK:ssa yhteyshenkilö on asiantuntijalääkäri Kari Haring/SAK

27.2.2012 EDU /THa, AMi