slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
فناوری اطلاعات

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

فناوری اطلاعات - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

فناوری اطلاعات. Albert Einstein : Imagination is more important than Knowledge. تعاريف فنّاوري اطلاعات. - فنّاوري اطلاعات مجموعه اي است از سخت‌افزار ، نرم‌افزار ، فكرافزار كه گردش اطلاعات را ميسّر ساخته و بهره برداري از آن را فراهم مي سازد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'فناوری اطلاعات' - zena-smith


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Albert Einstein :

Imagination is more

important than

Knowledge

slide4

تعاريف فنّاوري اطلاعات

- فنّاوري اطلاعات مجموعه اي است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فكرافزار كه گردش اطلاعات را ميسّر ساخته و بهره برداري از آن را فراهم مي سازد.

- فنّاوري اطلاعات عبارتست از: همه شكل‌هاي فنّاوري كه براي ايجاد، ذخيره و استفاده از شكلهاي مختلف اطلاعات (شامل اطلاعات تجاري، مكالمات صوتي، تصاوير متحرك، داده هاي چند رسانه‌اي و ...) به كار مي رود.

slide5

تعاريف فنّاوري اطلاعات

- فنّاوري اطلاعات شاخه اي از فنّاوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌افزار مطالعه و كاربرد داده و پردازش آن را در زمينه‌هاي : ذخيره، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ وداده‌آمايي خودكار امكان پذير مي سازد.

slide6

تعريف IT

 • IT refers to any kind of Technology used as a tool to support an institution to reach its overallvision.
slide7

Vision

آيا ديدگاه آرماني (چشم انداز)

مشخصي براي توسعه فناوري اطلاعات

درسازمان خود داريم؟

آيا ماموريت مشخص و سياست ما در توسعه فناوري

اطلاعات در سازمانمان معلوم است؟

اگر موارد فوق مشخص نيست هزينه كردن در اين زمينه بي‌مورد است.

slide8

تعريف ديدگاه آرماني (Vision)

دورنماي مشخصيكه در عين جامع بودن، در بياني ساده و شفاف ارائه شود ، جنبهشعاري داشته و بتوانند شور، انگيزه و هماهنگي لازم را در همسو كردن فعاليتهاي يك سازمانبراي انجام رسالتي خاص، بوجود آورد.

(رسالت خاص ما توسعه فناوري اطلاعات در استانها )

slide9
فنّاوري اطلاعات

ويژگيهاي فنّاوري اطلاعات (Informative Technology):

 • مادّه اوليه آن اطلاعات (مادّه خام ذهني)است.
 • موتور محرّكه آن كامپيوتر است.
 • محصول نهايي آن تجربي است.
 • محدود به موقعيت مكاني نيست.
 • تأثير مخرّب زيست محيطي ندارد.
slide10

ويژگي فنّاوري اطلاعات

 • عبارت فنّاوري اطلاعات بكرّات در زمينه هاي نو و جديد در معاني مختلف به كار مي رود و شايد بتوان گفت تنها توافقي كه بر معناي آن وجود دارد آن است كه فنّاوري اطلاعات موضوعي داغ است!
slide15

اقتصاد دانش محور چرا؟

 • استفاده از فناوري اطلاعات، رايانه، اينترنت در تمام توليدات و بخشهاي اقتصادي.
 • دانش مهمترين فاكتور توليد در كنار سرمايه، كارگر، زمين و سازمان اقتصادي است.
 • ICTمهمترين عامل سرعت دسترسي و توليد دانش را است.
 • دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي وجوه غالب در اقتصاد دانش محور مي‌باشند.
 • بهبود دائم فناوري و خلاقيت باعث توسعه اقتصادي مي‌باشد.
 • فشارهاي جهاني شدن اقتصاد دانش محور و فناوريهاي جديد باعث افزايش رقابت و خلاقيت مي‌شود.
slide16

چرا بايد به اقتصاد دانش محور توجه كنيم؟

 • فرصت استفاده و پشتيباني از منابع اقتصادي جهان را خواهيم يافت.
 • از تجربه كشورهاي پيشرو در اين زمينه استفاده خواهيم كرد كه بعضا مانند كره جنوبي، در 20 سال قبل شرايطي مانند ما داشته‌اند.
 • هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شويم شانس بدست آوردن تجربه بيشتر و توان رقابت بهتر را خواهيم داشت.
 • شناخت سريعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث مي‌شود در برنامه توسعه چهارم كشور استراتژيهاي مناسب با نياز زمان را در اقتصاد كشور انتخاب كنيم.
 • باز شدن درهاي كشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امري اجتناب ناپذير است، لذا هرچه زودتر آنرا درك و با آن آشنا شده و آنرا بكار بگيريم بهتر است.
 • اقتصاد مبتني بر دانش خدمات مناسب با زمان كمتر و سود بيشتر را درپي خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممكن نيست.
slide17
موجهای تغييرات اقتصادی

استاندارد زندگی

موج

 • بيوتک

دوره های زمانی مربوط

به هر مقطع

موج بيوتک

2025-2015

موج اطلاعاتی

2000-1960

موج صنعتی

1850-1750

موج کشاورزی

زمان

slide18

انقلاب صنعتي

انتقال به اقتصاد مبتني بر دانش در درون انقلاب صنعتي

Second

First

Third

توليد انبوه

تغيير ساختار برنامه كسب ثروت

افزايش توليد

برندگان صاحبان سرمايه فراوان

برندگان دارندگان تكنولوژي خودكار سازي صنعت

برندگان صاحبان تكنولوژي هوشمند متكي بر دانش

Steam powered engine literally drives development. Given the technology of the time, the steam revolution could not occur in places without coal.

To be “Better, Faster, Cheaper, and Smarter” with less resources:

Large amount of capital readiness provide opportunities for:

 • Knowledge management
 • Process reengineering
 • Precision technology
 • Bio-material technology
 • Renewable resources and energy
 • Rainforest Knowledge
 • Carnegie in early 20th Century
 • Ford in 1920’s
 • The Japanese in 1980’s
 • England’s access to coal supplies was part of the reason the industrial revolution began there.
 • Access to technology on machineries and sources of energy move the industrial revolution to Germany and America in the later years.

Source: Lester Thurow

Nordin Othman.

slide19

اقتصاد مبتني بر دانش

Period of economic hyper-competition

Rapid and global discontinuous change in businesses and the economy in vying for leadership in the K-economy

Knowledging

Production Economy

(P-economy)

Knowledge Economy

(K-economy)

Mobile Convergent Technology

Informating

Convergent Technology (ICT)

Computer Technology (IT)

Automating

1960

2010

2000

Year

1980

1990

1970

Industrialized (Hi-Tech) Economy

Full Economic Transformation

Digital Economy

Reordering and reassembling

the economic building blocks

e-Economy

Emergent Knowledge Economy

m-Economy

Source: Nordin Othman.

slide20

K-economy

The knowledge economy is a very different paradigm from the previous agricultural, industrial, or service economies. It is one that rests on the value of human potential and how it might be systematically leveraged for the benefit of mankind. The challengeis to determine the integral linkage between human potentialand economic performance .

slide21

K-economy

K-economy as multiplier function effect of Information-Communication Technology on Business and Strategy capabilities.

Capability = j

K-economy =

ICT (Business + Strategy)

Capability = i

slide22

ارتباط تجارت الكترونيكي و اقتصاد دانش محور

تجارت الكترونيكي مقدمه اقتصاد دانش محور است. با حضور ICT در سازمانهاي اقتصادي هم شكل فيزيكي، هم ماهيت رويه‌هاي كاري و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصي عوض خواهد شد. بايد آمادگي لازم را در اين زمينه ايجاد كنيم.

slide24

سيستم اطلاعات (IS) :سيستم اطلاعت مديريتMISسيستم پشتيبانی تصميم گيریDSSسيستم پردازش دادهTPSسيستم اطلاعات مديران عالیEISسيستم خبرهESسيستم پشتيبانی گروه کار WGSSهوش مصنوعیAI

slide25

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی شامل برنامه نويسی خودکار ، سيستم های خبرهو ترکيب ادراک و فراگيری به درون کامپيوتر و ديگر وسايل نظير روباتها است . تمام اين زمينه ها می توانند به امور بازرگانی منفعت رساند . سيستمهای خبره روش جديدی در حل مسئله ارائه می نمايد .

سيستم خبره يک برنامه کامپيوتری حاوی دانش يک شخص متخصص است و فرصتی را در اختيار مديران قرار می دهد تا تصميمات بهتری را نسبت آنچه آنها بطور عادی قادر به انجام آن می باشند اتخاذ نمايند .

slide26

سيستم خبره شامل 4 قسمت ميباشد :

 • موتور توسعه مورد استفاده توسط تحليل گر سيستم ها و متخصص جهت اتخاذ سيستم
 • مبنای علمی ، که برخی وسايل نمايش علم ، نظير دستورات جهت توصيف قلمرو مسئله را استفاده میکند.
 • موتور استنتاج که استدلال بر مبنای علمی را انجام می دهد .
 • رابط استفاده گر که به استفاده گر در ورود اطلاعات و دستورالعملها و دريافت راه حلها و توضيحات کمک می کند .
slide27

مدل يک سيستم خبره

برخی از راه حلهای تهيه شده

توسط مدير

برخی از راه حلهای تهيه شده

بوسيله کامپيوتر

سيستم خبره DSS MIS داده پردازی

slide28

مزايای استفاده از سيستمهای خبره برای موسسه ها

 • سيستم های خبره می توانند از مديران انتظار اقدام در سطح بالاتر را داشته باشند .
 • سيستم ها ابزارهايي برای توسعه دانش مديريت و نگهداری آن در شرکت را برای مدت طولانی تر فراهم می نمايند .
 • درنتيجه افزايش توانايي مديران در حل مساله از طريق استفاده از سيستم های خبره ، موسسه از عملکرد کلی بهتری بهره مند می گردد .
slide29

مزايای استفاده از سيستمهای خبره برای مديران

 • مديرانی که از سيستم های خبره استفاده می کنند ، مسائل را بهتر ، سريع تر حل نمايند .
 • توانايي و عملکرد يک مدير را در قلمرو يک مسئله خاص بهبود می بخشد .
 • کامپيوتر می تواند دانش مورد نياز برای حل مسئله را با سرعت الکترونيک بکار برد .
slide30

محدوديتهای سيستم های خبره

 • علم متناقص را نميتوانند کنترل نمايند .

( به دليل تغيير عملکرد انسانی )

 • سيستم های خبره نمي توانند مهارتهای غير استدلالی را بکار برند .
slide31

سيستم اطلاعات بازاريابی

(MIS)

بازده تحقيق و فرصت بازار

تجزيه و تحليل اطلاعات

نوع اطلاعات بدست آمده

بررسی بازار

1- تجزيه و تحليل وضعيت

فرصتهای بازاريابی

پيش بينا فروش

اندازه فروش

روند مصرف

2- شناخت استراتژيهاو برنامه ريزيهای اجرايی

کالا و کيفيت

توزيع

بسته بندی

اطلاع رسانی و تبليغات

3- تخصيص منابع و اجرا

منابع مالی

منابع پرسنلی

منابع فنی

4- کنترل

موجودی انبار

هزينه ها

فروش

سود

ارزيابی

بازنگری

تغيير استراتژی

و برنامه

(بازاريابی دوباره)

1-کمی

2-کيفی

 • 1- مصرف کننده
 • جغرافيايی
 • بيوگرافی
 • روش زندگی
 • نياز
 • گرايش
 • قصد
 • 2- سيستم توزيع
 • توزيع کنندگان
 • عمده فروشی
 • خرده فروشی
 • قيمت
 • 3- محيط
 • رقبا
 • فرهنگ
 • مسائل سياسی و قوانين
 • تکنولژی
 • اقتصاد
 • 4- عمليات داخلی
 • بخش توسعه
 • توليدات مديريت نيروی انسانی
 • منابع مالی

دفاتر و پرونده های

داخلی شرکت

1-محيط خارجی

2- تحقيقات بازاريابی

slide32
سيستم اطلاعات بازاريابی الکترونيکی

Limited access

Customers

Partners

Chanel members

Internal

Secondary

primary

Product data

Marketing intelligence data

Customer/prospect data

Employee/partner network

Marketing analysis/reports

Marketing Databases

Full access:

Marketing

Decision

markers

Information Need

Information Distribution ِ

slide34
اثر فن آوری بر بازاريابی :

انقلاب خرده فروشی

slide36
مديريت استراتژيک بازاريابی

رسالت

اهداف جسورانه

ارزشها

ماموريت

جايگاه شرکت در سالهای آينده

امکانات مالی - تحقيق و توسعه

توانايی ها-سطح دانايی کارکنان

فرايندها – رضايت مشتری

چشم انداز

نقاط ضعف و قوت

فرصتها و تهديد ها

تعين استراتژی بازاريابی

Price

Place

Product

Promotion

رشد محصول

رشد بازار

رسوخ در بازار

تنوع همگن

تنوع ناهمگن

4P تعين تاکتيکهای

slide37
استراتژي بازاريابی

آگهی تبليغات – روابط عمومی-فروش شخصی- پيشبرد فروش

قيمت- تخفيفات – کسورات- زمان پرداخت

شرايط اعتبار

promotion

4Pتاکتيک های

price

place

product

تنوع محصول-کيفيت – ويژگی- بسته بندی – سايز- نام تجاری- خدمات پس ازفروش

کانال توزيع- مکانهای عرضه – حمل و نقل- پوشش کالا- جور بودن

slide38

بازاريابي الكترونيكي

 • همة شركتهاي كوچك و بزرگ از عهده آن برمي آيند.
 • هيچ محدوديت واقعي براي فضاي تبليغات وجود ندارد .
 • دسترسي به اطلاعات و بازاريابي آن سريع است.
 • وب سايت ها توسط هر كس و در هر كجا قابل رويت است.
 • خريد مي تواند به صورت محرمانه و خيلي سريع انجام گيرد.
slide39
اصول طراحی کسب و کار الکترونيکی
 • اصل اول : استراتژی – مردم (مردم جديد ) ، فرآيند ها و تکنولژی ها
 • اصل دوم : اجزاء طرح کسب و کار : لازمه های کسب و کار، سمت و سوی صنايع ، اصول کليدی طراحی و نقاط اتصال
 • اصل سوم : فرآيند طراحی
 • اصل چهارم :طراحی کسب و کار بايد محرک استراتژی کسب و کار الکترونيکی و فن آوری باشد. که شامل :

الف ) مدل کسب و کار

ب ) استراتژی کسب و کار الکترونيکی

ج) طراحی IS

د)فرآيندهای کسب و کار

ه ) کاربرد

و) طراحی سيستم های پشتيبانی

 • اصل پنجم: فرآيند استراتژی کسب و کار الکترونيکی بحرانی است.: تاکيد بيشتر روی استراتژی با بر روی توسعه بازار
slide40
شکل اينترنت،اينترانت و اکسترانت

INTRANET

مديريت، کارکنان، مراکز توليد،

ساير بخشها

EXTRANET

فروشندگان/عرضه کنندگان

توزيع کنندگان، بانکها

مراکز مشاوره

INTERNET

مصرف کنندگان

رقبا

جامعه

slide41

اينترنت در هزاره سوم

اينترنت رسانه ای با توان بسيار گسترده و بالاست که دارای فن آوری غير قابل پيش بينی است . اما شرکتهای نسبتاً کمی توانسته اند از آن به شکل موفقيت آميزی بهره برداری کرده وآن را در جهت مقاصد تبليغات خود به کار گيرند. جذابيت اينترنت در وهله اول بدليل آن است که از طريق آن به شکل مستقيم و يک به يک می توان با تک تک مصرف کنندگان ارتباط بر قرار کرد. در تئوری , سازمانها و مصرف کنندگان می توانند با استفاده از اين دستاورد , کالا خريداری کنند , به تبادل اطلاعات بپردازند و به پژوهشهای ارزشمند دسترسی يلبند.

پيش بينی می شود تا سال 2003 , ارزش مبادلات تجارت الکترونيکی بالغ بر 2تريليون دلار برسد هر ماه حدود 235 هزار سايت به اينترنت اضافه مي گردد.

و هر 9 دقيقه يک حوزه اينترنتی اضافه مِِِی گردد

جهان الکترونيک:

e – commerce

e – business

e – government

e – banking

e - money

slide42

EB= EC + BI+ CRM + SCM + ERP

کسب و کار الکترونيکی = تجارت الکترونیکی + هوشمندی (توانایی)تجاری + مدیریت روابط با مشتری + مدیریت زنجيره عرضه +برنلمه ریزی منابع شرکت

slide43

Knowledge

Management

Technology

E-CRM

Markets

Human

Factor

Business Models

slide44
CRM (Customer Relationship Management) is a fundamental critical component for planning and development of strategic applications. It is a new application of computer-based science in case of increasing the selling and revenue of organization.(Corner,2002)
 • Moreover, CRM is about creating a meaningful relationship with customers and satisfying their needs and it is important as understanding customers.
 • SCM (Supply Chain Management) is a process that makes an opportunity for companies to buy, make, store, ship, and sell products and services. The supply chain management is profitable when communicating every where in the most efficient manner.(Ferries , 2000)
 • Last but not least, ERP (Enterprise Resource Planning) refers to back office operations such as order entry, purchasing, invoicing, and inventory control. ERP systems allow organizations to optimize business processes while lowering cost.
slide45

5 major ERP benefits :

1. on-line/real time information throughout all the functional areas of an organization

2. data standardization and accuracy across the enterprise

3. "best-practices" included in the applications

the efficiency they force an organization to undertake

 • the analysis and reporting that can be used for long term planning
 • The analysis and reporting that can be used for long term planning
slide46

ADVANTAGES

 • Information entered once into system
 • Forces use of "best practices"
 • Allows customization
 • Based on reliable file structure
 • Provides functionality to interact with other modules
 • Provides tools for adhoc inqueries
slide48

CheMatch

Service : Global Trade , auction , Spot purchases Finalize deals online

Product Focus : Aromatics , Methanol , Plastics , Fuels

Clients : BP Chemicals , BASF Methanx , Dow Europe , PPG

Functions : Real time pricing , Business Inteligence , Peer to Peer collaboration

.

slide49

ChemConnect

Service : Global Trading

Product Focus : Chemicals and Plastics

Clients : Dow , Rohm & Hass Air Products ,

Eastman

Functions : Sell products

Do not provide transPortatin logistics

Bullentin board

slide52
راه حل برای شرکتها

1- ملحق شدن به سايتهای منتخب که مزيت آن پايين بودن هزينه و قابليت سفارش و فروش خواهد بود .

2- بوجود آوردن يک سايت شخصی که با حمايت بازاريابی و برای خدمات ويژه با هزينه بالا را شامل خواهد بود .