slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN Tóth Zoltán DUNAGÁZ Szakmai Napok Do PowerPoint Presentation
Download Presentation
DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN Tóth Zoltán DUNAGÁZ Szakmai Napok Do

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN Tóth Zoltán DUNAGÁZ Szakmai Napok Do - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN Tóth Zoltán DUNAGÁZ Szakmai Napok Dobogókő 2009. április 16. Bejelentés érkezik az Elosztói Engedélyes diszpécseréhez, hogy gázömlés, vagy gázszivárgás van valahol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN Tóth Zoltán DUNAGÁZ Szakmai Napok Do' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK EGY VESZÉLYELHÁRÍTÁSI SZITUÁCIÓBAN

Tóth Zoltán

DUNAGÁZ Szakmai Napok

Dobogókő 2009. április 16.

bejelent s rkezik az eloszt i enged lyes diszp cser hez hogy g z ml s vagy g zsziv rg s van valahol
Bejelentés érkezik az Elosztói Engedélyes diszpécseréhez, hogy gázömlés, vagy gázszivárgás van valahol
slide4

Azonnal értesíti az elsődleges beavatkozót, hogy menjen a helyszínre és intézkedjen

 • Megjegyzés:
 • A gázömlés és gázszivárgás kutatás és elhárítás során a bejelentéstmindaddig gázömlésnek kell tekinteni, amíg annak az ellenkezőjéről meg nem győződtünk,vagyis a panasz pontos okát, a szag eredetét meg nem találtuk.
slide5
Amikor robbanásveszélyes légtér kialakulásáról értesítik az Elosztói Engedélyest, az a helyszínre küldi az elsődleges beavatkozót
 • Leggyakoribb estek:
 • Föld feletti gázvezetékek rongálása
 • Föld alatti gázvezetékek rongálása
 • Nyomásszabályozó lefagyás miatti problémák
 • Korróziós meghibásodások következtében gáz szivárgások
 • Varrat meghibásodás, lassú repedés, anyaghiba
slide6
Az elsődleges beavatkozó szerelőnek, elsődleges beavatkozás során a következő feladatokat kell végrehajtani:
  • gázszivárgás, gázömlés veszélyességének felmérése
  • helyszín lekorlátozása, biztosítása, idegenek távoltartása a veszélyeztetett területtől
alapelvek g zvesz lyes k rnyezetben
Alapelvek gázveszélyes környezetben
 • 3/2003. (II. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
 • A rendeletből idézve: „A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy a robbanóképes légtér kialakulását megelőzze, illetve az esteleges robbanások hatásait csökkentse.”
 • MSZ – 09 – 57.0033 – 1990 szabvány A veszélyes berendezésekben végzett munkák biztonságtechnikai követelményei
 • - 3.3.4.4. Arh 20% felett semmilyen munka nem engedélyezhető
slide8
Ez az a helyzet, amikor az elsődleges beavatkozónak dönteni kell!
 • Képes-e elhárítani a gázömlést, vagy sem?
 • Amennyiben az üzemzavar, illetve veszélyhelyzet elhárítása az elsődleges beavatkozó gázszerelő lehetőségét meghaladja, erről azonnal köteles a területi műszaki készenlétest értesíteni.
 • Köteles a területi műszaki készenlétest értesíteni ill. segítséget kérni az egyéni képességeit és döntési hatáskörét meghaladó események bekövetkezésekor, így
 • gázszivárgás, gázömlés megszüntetése, ha ezt a rendelkezésére álló eszközökkel biztonságosan el tudja végezni
p lda f ld feletti g zvezet kek rong l sra
Példa föld feletti gázvezetékek rongálásra
 • Gépkocsi ütközött a leágazó gázvezeték föld feletti szakaszával és azt tönkretette
az els dleges beavatkoz d nt se
Az elsődleges beavatkozó döntése
 • Fadugó bekalapálásával elzárta a gázkiáramlást, mert tudta, hogy:
 • A gáz égési sebessége levegőben kb. 30 cm/s,
 • A kiáramló gáz sebessége kb. 10 m/sec,
 • Vagyis nem állhat fenn a közvetlen környezetben égés vagy robbanásveszély
 • Jól döntött, amikor azonnal fadugóval elzárta a gáz kiáramlását
f ld alatti g zvezet k rong l sa
Föld alatti gázvezeték rongálása
 • Közmű építés miatt sok esetben előfordul, hogy munkagéppel megsértik, esetleg levágják teljes keresztmetszetben a polietilén gázvezetéket.
 • Annak ellenére, hogy:
 • Kötelező közműegyeztetés és tervegyeztetés megtörtént
 • A munka időpontját egyeztette a vállalkozó a gázvezeték üzemeltetőjével és a földmunkát végző alvállalkozóval
 • Ám többször is előfordult – talán ezt általánosnak is mondhatjuk, hogy mindenkinek minden adat rendelkezésére állt,csak a földmunkagép kezelője nem kapott közműrajzot
rdekek
Érdekek
 • A közműépítő vállalkozófelhívja ugyan a gépkezelő figyelmét arra, hogy csak sekély árkot ásson, mert gázvezeték közelében dolgozik –, mertérdekelt volt a munka biztonságos elvégzésében
 • A földmunkát végzőviszont abban volt érdekelt, hogyminél kevesebb kézi földmunkát kelljen végezni, ezért géppel minél mélyebbre kell az árkot kiásni
a munka megkezd se s az zem zavar bek vetkez se
A munka megkezdése és az üzem zavar bekövetkezése
 • Jobb esetben a gépkezelőnek kijelölik, hogy honnan meddig ásson árkot
 • A gépkezelő a munkát megkezdi, de mélyebb árkot ás, és megsérti vagy a földdel együtt kiemeli az üzemelő gázvezeték egy darabját
szerepek s magatart sok a kivitelez r sz r l
Szerepek és magatartások a kivitelező részéről
 • Ilyenkor a gépkezelő a gépet rendszerint azonnal leállítja, háttérbe vonul
 • A földmunkás művezető jelenti az esetet az elosztói engedélyesnek, a Földgázelosztó diszpécserének
 • Mindenki háttérbe vonult, mert félt a gáztól
 • A baj bekövetkezett, de most gyors segítségre – szakemberek beavatkozására – van szükség
 • Az, hogy ki miben vétkes, miért következett be a rongálás, majd később kiderül
 • Most a gyors segítség és a veszély elhárítása a fontos!
mi hat rozza meg a t rt net egyes szerepl inek magatart s t s d nt seit az adott esetben
Mi határozza meg a történet egyes szereplőinek magatartását és döntéseit az adott esetben?
  • Félelem a gáztól
 • Elvárások hatása
 • Szerepvállalások kockázata
 • Teljesítőképességek értékelése
 • A döntések következményeinek számbavétele
 • Előírások ismerete
 • Személyes habitus és korábbi tapasztalatok
milyen benyom sok alapj n d nt az els dleges beavatkoz ebben az esetben
Milyen benyomások alapján dönt az elsődleges beavatkozó ebben az esetben
 • Szokásos feladat – igen?
 • Van hozzá szerszámom – igen?
 • Van hozzá segítség – igen? Hiszen van itt egy föld munkagép is, amely tud segíteni!
 • Van benne tapasztalatom – igen?
 • Meg tudom csinálni – igen, ha segítenek az ott lévők?
 • Az egyes feltételek súlyozása
 • Ilyen nyomáson a feladat szokásos?Nem annyira!
 • A szerszámok alkalmassága?Igen ezek alkalmasaka megoldásra!
 • Van bátorságom a munkát elvégezni? – próbáljuk meg – talán
 • ÉS EKKOR DÖNT
 • Az egyes feltételek hatása a döntés végeredményére:
 • Lehetett úgy60-70%-os az igenekbefolyásaa többi a kockázatvállalást erősíti
az els dleges beavatkoz d nt st k vet int zked sei
Az elsődleges beavatkozó döntést követő intézkedései
 • Megkéri a gépkezelőt, hogy a vezetékről vegyen le egy-két kanál földet, hogy hozzáférjen a csőhöz
 • A gépkezelő szívesen segít, felmegy a vezetőfülkébe és beindítja a gépet
a d nt s k vetkezm nyei
A döntés következményei
 • Ekkor a kiáramló földgáz belobbanhat és utánpótlása lévén, folyamatosan ég.
 • A gép kezelőjeégési sérülést szenvedhet.
 • Most már tényleg baj van!
 • Értesíteni kell a Tűzoltóságot
 • Értesíteni kell most már a Gázszolgáltató műszaki készenlétesét
nyom sszab lyoz lefagy s
Nyomásszabályozó lefagyás
 • Itt az elsődleges beavatkozó már csak a fogyasztói főelzárót zárhatja le, ha addig azt kiérkezéséig el nem zárták
az el z ek kell en al t masztja hogy
Az előzőek kellően alátámasztja, hogy
 • Az elsődleges beavatkozó szerelő cselekedeteit befolyásolja az, hogy az adott körülmények között alkalmazható legmegfelelőbb eljárásról a döntéseit fokozott stressz-helyzetben, sok esetben valós – és általa nem megfelelően értékelt - veszélyek jelenlétében, számos szempontot figyelembe véve kell meghoznia.
k sz nj k megtisztel figyelm ket

For personnalize picture:

Remove current picture

Insert / picture / from file...

NB. Import your picture as background

Köszönjük megtisztelő figyelmüket