slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Thư mục. Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. Thư mục. Đây cũng chính là hình thức tổ chức thông tin của máy tính. Tệp tin. Tổ chức thông tin theo hình cây. Thư mục. Ổ đĩa. Tệp tin. Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh

Thư mục

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Thư mục

Đây cũng chính là hình thức tổ chức thông tin của máy tính.

Tệp tin

Tổ chức thông tin theo hình cây

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh1

Thư mục

Ổ đĩa

Tệp tin

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Hệ điều hành tổ chức thông tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm tệp và thư mục.

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh2

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

1. Tệp tin

Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc có thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh3

- Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ…

- Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát…

- Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video…

- Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác…

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

1. Tệp tin

Các dạng tệp:

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh4

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

1. Tệp tin

Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

Quy ước đặt tên tệp:

.

Tên

Mở rộng

Chỉ ra kiểu tệp tin (văn bản, hình ảnh…), không nhất thiết phải có.

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh5

Tªn tÖp tin

KÝch th­íc

Thêi gian khëi t¹o

KiÓu tÖp tin

1. Tệp tin

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Các tệp tin cũng được phân biệt với nhau bằng tên tệp:

Tên. Mở rộng

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh8

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Sách được sắp xếp theo khối lớp  dễ dàng tìm kiếm.

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh9

Tên thư mục

Ngày khởi tạo

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

2. Thư mục

Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục chứa các tệp hoặc các thư mục khác gọi là thư mục con.

Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh10

Máy tính

Phần cứng

Phần mềm

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

2. Thư mục

Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây.

Phần mềm

“\” kí hiệu thư mục gốc của ổ đĩa C

Máy tính

C:\

Thư mục mẹ

Phần cứng

Thư mục con

C:\

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh12

Lưu ý:

- Tên các tệp tin trong cùng một thư mục phải khác nhau.

- Tên các thư mục con thuộc cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau.

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

2. Thư mục

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh13

C:\

THUVIEN

KHTN

TOAN

Dai.bt

Hinh.bt

LI

KHXH

BAIHAT

TROCHOI

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Bài tập:

 • Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN
 • 2. Thư mục TOAN chứa gì?
 • 3. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đúng hay sai?
b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh14

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Đường dẫn:

\

\

Lớp 6

Tổ 2

Thẻ HS của Nga

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh15

C:\

THUVIEN

KHTN

TOAN

Dai.bt

Hinh.bt

LI

KHXH

BAIHAT

TROCHOI

3. Đường dẫn:

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Để đến được một tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.

Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

Tổ chức hình cây

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh16

3. Đường dẫn:

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Đường dẫn đến tệp “Tin hoc 6.doc” là:

C:\Hoctap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc

b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh17

C:\

THUVIEN

KHTN

TOAN

Dai.bt

Hinh.bt

LI

KHXH

BAIHAT

TROCHOI

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Bài tập:

 • Tìm đường dẫn tới thư mục KHXH.
 • 2. Tìm đường dẫn tới tệp Hinh.bt
b i 11 t ch c th ng tin trong m y t nh18

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

4. Các thao tác chính với tệp và thư mục:

 • Xem thông tin về các tệp và thư mục
 • Tạo mới
 • Xóa
 • Đổi tên
 • Sao chép
 • Di chuyển
slide23

Máy tính

Phần cứng

Phần mềm

Trò chơi

CPU

dua_xe.exe

Bàn phím

Trò chơi

Chuột

xep_hinh.exe

Bài tập

1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết.

2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gì?

3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gì?

4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là gì?

slide24

Máy tính

Phần cứng

Phần mềm

Trò chơi

CPU

dua_xe.exe

Bàn phím

Trò chơi

Chuột

xep_hinh.exe

Bài tập

1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết.

2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gì?

3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gì?

4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là gì?

slide25

Máy tính

Phần cứng

Phần mềm

Trò chơi

CPU

dua_xe.exe

Bàn phím

Trò chơi

Chuột

xep_hinh.exe

Chữa bài tập

1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết.

Trả lời: Điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục dưới là có 2 thư mục trùng tên “Trò chơi” trong thư mục “Phần mềm”. Giải quyết: Đổi tên 1 trong 2 thư mục trùng tên đó.

slide26

Máy tính

Phần cứng

Phần mềm

Trò chơi

CPU

dua_xe.exe

Bàn phím

Trò chơi 2

Chuột

xep_hinh.exe

Chữa bài tập

2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là thư mục “Phần cứng” và “Phần mềm”.

3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là thư mục “Máy tính”.

4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là thư mục “Trò chơi” có chứa tệp, còn thư mục “Chuột” là thư mục rỗng.