Wykaz i opis konkurs w
Download
1 / 18

Wykaz i opis konkursów - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Wykaz i opis konkursów. Konkursy organizowane przez szkołę. Konkursy organizowane przez szkołę: S zkolny K onkurs I nformatyczny, Konkurs - eliminacje szkolne do DialNet Masters , Konkurs „ Bezpieczny w Sieci ”. Konkursy organizowane przez szkołę - szkolne:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykaz i opis konkursów' - zelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wykaz i opis konkurs w

Wykaz i opis konkursów


Konkursy organizowane przez szko
Konkursy organizowane przez szkołę

Konkursy organizowane przez szkołę:

Szkolny Konkurs Informatyczny,

Konkurs - eliminacje szkolne do DialNet Masters,

Konkurs „Bezpieczny w Sieci”


Konkursy organizowane przez szko szkolne
Konkursy organizowane przez szkołę - szkolne:

Szkolny Konkurs Informatyczny

Od 2003r. rokrocznie na przełomie maja i czerwca organizowany jest w gimnazjum Szkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz komputera”. Celem jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań informatycznych.

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte.


Konkursy organizowane przez szko szkolne1
Konkursy organizowane przez szkołę - szkolne:

Szkolny Konkurs Informatyczny

Do drugiego etapu kwalifikuje 10-ciu z najlepszymi wynikami, w którym rozwiązują zadania praktyczne m.in. z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, wykazują się umiejętnościami korzystania z usług internetowych oraz programowania.

Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością.

Odbyło się już dziesięćedycji konkursu.


Konkursy organizowane przez szko szkolne szkolny konkurs informatyczny
Konkursy organizowane przez szkołę - szkolneSzkolny Konkurs Informatyczny

Uczestnicy Szkolnego Konkursu Informatycznego w poszczególnych latach:

 • X Szkolny Konkurs Informatyczny 2012r - uczestniczyło 24 uczniów

 • IX Szkolny Konkurs Informatyczny 2011r - uczestniczyło 19uczniów

  *****

 • VIII Szkolny Konkurs Informatyczny 2010r. - uczestniczyło32 uczniów

 • VII Szkolny Konkurs Informatyczny 2009r. - uczestniczyło 44 uczniów

 • VI Szkolny Konkurs Informatyczny 2008r. - uczestniczyło 64 uczniów.

 • V Szkolny Konkurs Informatyczny 2007r. - uczestniczyło 67 uczniów.


Konkursy organizowane przez szko szkolne2
Konkursy organizowane przez szkołę - szkolne:

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

W ramach konkursu uczniowie rozwiązują zadania i odpowiadają na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych i informatycznych oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.

2010/2011 -w etapie szkolnym wystartowało 6 drużyn, łącznie 24 uczniów

2009/2010 -w etapie szkolnym wystartowało 6 drużyn, łącznie 24 uczniów

2008/2009 - w etapie szkolnym wystartowało 8 drużyn, łącznie 32 uczniów

2007/2008 - etapie szkolnym wystartowało 6 drużyn, łącznie 24 uczniów


Konkursy organizowane przez szko szkolne3
Konkursy organizowane przez szkołę - szkolne:

Konkurs„Bezpieczny w Sieci”

Konkurs odbywa się w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny w Sieci”. Jego celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z zagrożeniami, które niesie ze sobą internet oraz poszerzenie wiedzy, umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z usług i narzędzi dostępnych w sieci.

W roku szkolnym:

marzec 2013 - w konkursie uczestniczyło 14 uczniów (prezentacja)

luty 2012 - w konkursie uczestniczyło 11 uczniów (test)

luty 2011 - w konkursie uczestniczyło 16 uczniów (test)

luty 2010r. – do konkursu przystąpiło 14 uczniów (test)

luty 2009r. – do konkursu przystąpiło 87 uczniów (test)

luty 2008r. - do konkursu przystąpiło 6 drużyn, łącznie 24 uczniów.


Konkursy o zasi gu regionalnym krajowym mi dzynarodowym w kt rych uczestniczyli uczniowie szko y
Konkursyo zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, w których uczestniczyli uczniowie szkoły

Wykaz konkursów, w których uczestniczyli uczniowie:

 • Konkurs informatyczny Bóbr,

 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”,

 • Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNetMasters,

 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line,

 • Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny

  W poprzednich latach:

  • Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ,

  • Konkurs „MOVIE”,

  • Wojewódzki konkurs informatyczny


Konkurs o zasi gu krajowym w kt rym uczestniczyli uczniowie szko y
Konkurs o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły

Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr.

Bóbr to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

VII Konkurs Bóbr 2012 – 11 uczestników

IV Konkurs Bóbr 2009 – 7 uczestników

III Konkurs Bóbr 2008 – 8 uczestników

II konkurs Bóbr 2007 - 8 uczestników


Konkurs o zasi gu krajowym w kt rym uczestniczyli uczniowie szko y1
Konkurs o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły

III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.

W roku szkolnym 2012\2013 uczestniczyło 14 uczniów gimnazjum.


Konkurs o zasi gu krajowym w kt rym uczestniczyli uczniowie szko y2
Konkurs o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie

DialNetMasters

Konkurs organizowany jest przez Telefonię DIALOG S.A. pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

DialNet Masters – Olimpiada informatyczna przeznaczona jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli.

Konkurs przebiega w formie etapów:

eliminacje wewnątrzszkolne,1. etap on-line,

2. etap on-line,

3. etap – półfinały – organizowane w szkołach na żywo „Mecze Mastersów” odbywające się w kwietniu w siedmiu miastach Polski. Uczniowie rozwiązują zadania i odpowiadają na pytania dotyczące technologii informacyjnych oraz Internetu – jego historii i zasad działania,

4. etap – Finał we Wrocławiu, który wyłania Mistrzów Internetu.


Konkurs o zasi gu krajowym olimpiada wiedzy o internecie dialnet masters
Konkurs o zasięgu krajowym: Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNetMasters

 • Olimpiada jest rozgrywana drużynowo. W Olimpiadzie biorą udział 4-osobowe drużyny składające się z uczniów aktualnie uczęszczających do gimnazjum.

 • 2011rczterechuczniów zostałolaureatemI etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNetMasters(awans do drugiego etapu)

  • 2010rczterechuczniów zostałolaureatem I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNetMasters(awans do drugiego etapu)

   • 2009rczterechuczniów zostałolaureatemI etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNetMasters(awans do drugiego etapu)

    • 2008rośmiuuczniów zostałolaureatemI etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNetMasters(awans do drugiego etapu)


Konkurs o zasi gu krajowym w kt rym uczestniczyli uczniowie szko y3
Konkurs o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line

Organizatorem konkursu Matematycznego MeridianPangea & MMC 2013 jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Uczelnia Vistula w Warszawie.

I etap konkursu odbył się online, uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe poprzez Internet. Do finału, który odbył się 8 marca 2013 r. w Warszawie zakwalifikowało się dwoje uczniów Zuzanna L. i Maciej K.(14 miejsce). Znaleźli się oni w ścisłej pięćdziesiątce najlepszych uczniów konkursu.


Konkurs o zasi gu powiatowym w kt rym uczestniczyli uczniowie szko y
Konkurs o zasięgu powiatowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania” organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie - Filia w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.


W poprzednich latach:Konkurs o zasięgu krajowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkołyKonkursInformatyczny INTERSIEĆ

Konkurs organizowany przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne promuje młode talenty. Kierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, którzy interesują się różnymi zagadnieniami informatycznymi. Tematyka zadań konkursowych wychodzi poza ramy ministerialnego programu nauczania.

2009r. - dwoje uczniów zakwalifikowało się dodrugiego etapu wojewódzkiego internetowego

 • 2008r - czterej uczniowie z naszej szkoły zakwalifikowali i uczestniczyli w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2008.

Mateusz Stojekzakwalifikowałsiędo III rundy konkursu i uczestniczył wfinale lubelskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008


W poprzednich latach:Konkurs o zasięgu wojewódzkim, w którym uczestniczyli uczniowie szkołyKonkursInformatyczny INTERSIEĆ

Mateusz Stojekuczestniczyłw finale lubelskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008

Dwie uczennice gimnazjum otrzymały wyróżnienie za prezentację multimedialną „Jubileuszowe przesłanie”

w konkursie zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Kuratorium Oświaty w Lublinie.


W poprzednich latach Konkurs o zasięgu wojewódzkim, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły Wojewódzkikonkurs informatyczny

Wojewódzki konkurs informatyczny

Jacek Przypolski – laureatwojewódzkiego konkursu informatycznego 2003r


W poprzednich latach Konkurs o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły „MOVIE”

Konkurs „MOVIE”

Uczniowie Agnieszka Domańska i Mateusz Stojek brali udział w konkursie „MOVIE" (Make One Visual Idea of Europe), przygotowanym przez Portal Edukacyjny [email protected] włoską organizację „Centro In Europa".

W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótki wywiad o członkostwie Polski w Unii Europejskiej.

Praca uczniów wytypowana była i wyświetlana jako jedna z 30 z Polski w finale we Włoszech.


ad