1 / 11

TARJOAMINEN 1CD

TARJOAMINEN 1CD. 1 ♦ avaus yleensä 4+ korttia ainoastaan jakaumalla 4432 avataan 3:n kortin ruudulla pistevoima 12 – 21(22) kaikilla 13 pisteen käsillä avataan (4)333 jaolla vähennetään piste eli 12 pistettä ja 4333/3433/3343/3334 ei avata. TARJOAMINEN 1CD.

zelia
Download Presentation

TARJOAMINEN 1CD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TARJOAMINEN 1CD • 1♦ avaus yleensä 4+ korttia • ainoastaan jakaumalla 4432 avataan 3:n kortin ruudulla • pistevoima 12 – 21(22) • kaikilla 13 pisteen käsillä avataan • (4)333 jaolla vähennetään piste eli 12 pistettä ja 4333/3433/3343/3334 ei avata

 2. TARJOAMINEN 1CD • myös ässättömällä vähennetään piste • tasaisilla käsillä hyvät välikortit ja kympit katsotaan positiivisiksi arvoiksi (kaksi kymppiä antaa rajatapauksissa lisäpisteen) • vastaajan tarjoukset noudattavat samoja periaatteita kuin yläväritarjouksiin, mutta yläväriä näytetään ennen alaväritukea

 3. TARJOAMINEN 1CD • etsitään siis yläväritäyspeliä ja sangia ennen alaväritäyspeliä • alavärituen ilmoittaminen kieltää 4+ kortin ylävärin, tämän jälkeen tarjotaan pitoja sangipeliä silmälläpitäen • vain arvopisteet lasketaan vastatessa • 1♣♦ – 2NT = 13 – 15 p, tasainen, tpv • 1♣♦ – 3NT = 16 – 17 p

 4. TARJOAMINEN 1CD • 1♦ :uun riittää käytännössä tueksi 4 korttia (joskus joudutaan 4 – 3 valttiin, mutta useimmiten tarjouksesta on enemmän hyötyä kuin haittoja) • 1♦ , vastaajalla tuki • 2♦ = 6 – 9 p, 4+ k. • 3♦ = 10 – 12 p, 4+ k. • 4♦ ja 5♦ estotarjouksia 6+ k, 0 – 6 p

 5. TARJOAMINEN 1CD • 1♦ vastaukset • Pas = 0 – 5 p. • 1♥♠ = 6+ p, 4+ k. • 1NT = 6 – 10 p, ei 4+ kortin yläväriä • 2♣ = 10+ p, 4+ k. tai ei muuta tarjousta • 2♦ = 6 – 9 p, 4+ k. • 2♥♠ = 17+ p, 5+ k. • 2NT = 13 – 15 p, tasainen täyspelivaatimus

 6. TARJOAMINEN 1CD • 1♦ vastaukset • 3♣ = 17+ p, 5+ k. • 3♦ = 10 – 12 p, 4+ k. • 3♥♠ = 13+ p, 0 – 1 k. + 4+ k. ♦ Splinter, tpv • 3NT = 16 – 17 p, tasainen

 7. TARJOAMINEN 1CD • 1C on usein vain 3 korttia, joten vastaaja näyttää tuen 5+ kortilla • 1♣ vastaukset • 1♦♥♠ = 6+ p, 4+ k. • 1NT = 6 – 10 p, 4 k. C tai D, ei 4+k yläväriä • 2♣ = 6 – 9 p, 5+ k. • 2♦♥♠ = 17+ p, 5+ k. • 2NT = 13 – 15 p, tasainen tpv

 8. TARJOAMINEN 1CD • 1♣ vastaukset • 3♣ = 10 – 12 p, 5+ k. • 3♦♥♠ = 13+ p, 0 – 1 k. + 5+k. ♣, Splinter • 3NT = 16 – 17 p, tasainen • Jatkotarjouksissa rajataan pistevoimaa ja kerrotaan jaosta jo tuttujen periaatteiden mukaisesti

 9. TARJOUKSET 1CD • Avaaja tekee reversen 2 yli 1 (1C-1S/2H) • x4x5 17+ • x4x6 16+ • x5x6 15+ • Avaajan reverse 2 yli 2 (1D-2C/2H) 15+

 10. TARJOAMINEN 1CD • 1♣ – 1♦ • 1♥♠ = 4 k., rajoittamaton, muttei allaolevia • 1NT = 12 – 14 p, ei 4 k. yläväriä • 2♣ = 12 – 16 p, 5+ k. • 2♦ = 12 – 14 p, 4+ k. • 2♥♠ = 17+ p, 4 k. + 5+ k. ♣, Reverse • 2NT = 18 – 19 p, tas • 3♣ = 15 – 17 p, hyvä 6+ k.

 11. TARJOAMINEN 1CD • 1♣ – 1♦ • 3♦ = 15 – 17 p, 4 k. • 3♥♠ = 18+ p, 0 – 1 k.+ 4 k. ♦, Splinter • 3NT = 18+ p, hyvä 6+ k.♣ ja sivupidot

More Related