wrodzone wady serca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WRODZONE WADY SERCA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WRODZONE WADY SERCA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

WRODZONE WADY SERCA - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

WRODZONE WADY SERCA. Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wrodzone wady serca. ETIOLOGIA nieznana - 90% czynniki genetyczne anomalie chromosomowe - 8 % czynniki środowiskowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WRODZONE WADY SERCA' - zelenia-warren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wrodzone wady serca

WRODZONE WADY SERCA

Bartłomiej Mroziński

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

wrodzone wady serca1
Wrodzone wady serca

ETIOLOGIA

 • nieznana - 90%
 • czynniki genetyczne
  • anomalie chromosomowe - 8 %
 • czynniki środowiskowe
  • stan zdrowia matki - cukrzyca, toczeń układowy, alkoholizm, padaczka
  • czynniki infekcyjne - różyczka, inne infekcje wirusowe
  • działanie leków i toksyn, promieniowanie
 • częstość występowania
  • średnio 10 na 1000 żywo urodzonych noworodków
wrodzone wady serca w zespo ach uwarunkowanych genetycznie
Wrodzone wady serca w zespołach uwarunkowanych genetycznie
 • zespół Downa (trisomia 21) - ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (najczęstsza, u 30%), ubytek międzykomorowy, tetralogia Fallota, ubytek międzyprzedsionkowy
 • zespół Edwardsa (trisomia 18, (!) letalny) - ubytek międzykomorowy
 • zespół Patau (trisomia 13, (!) letalny) - ubytek międzykomorowy, ubytek międzyprzedsionkowy
 • zespół Turnera (monosomia 46X) - koarktacja aorty (u 30%)
wrodzone wady serca w zespo ach uwarunkowanych genetycznie1
Wrodzone wady serca w zespołach uwarunkowanych genetycznie
 • zespół Marfana (mutacja fibryliny1 w 15q15-21) - wypadanie płatków zastawki mitralnej, tętniakowate poszerzenie aorty wstępującej
 • zespół DiGeorge’a (mikrodelecja w 22q11.2) - przerwanie ciągłości łuku aorty (najczęstsza, u 50%), tetralogia Fallota, wspólny pień tętniczy, podwójna droga odpływu prawej komory
 • zespół Williamsa (delecja w 7q23.11)- nadzastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego
 • inne zespoły
podzia wrodzonych wad serca
Podział wrodzonych wad serca
 • niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym - najczęstsze
 • niesiniczne wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
 • siniczne wrodzone wady serca
  • ze zmniejszonym przepływem płucnym
  • ze zwiększonym przepływem płucnym
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
 • ubytek międzykomorowy (VSD) - najczęstsza wrodzona wada serca - 15-20%
 • ubytek międzyprzedsionkowy (ASD) - 5-10%
 • ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (AVSD) - 2% - synonim całkowity kanał przedsionkowo -komorowy
 • przetrwały przewód tętniczy (PDA) - 5-10% (bez uwzględnienia wcześniaków)
slide7
VSD
 • typy ubytku (wg Soto)
  • okołobłoniasty
   • odpływowy
   • napływowy
   • beleczkowy
  • mięśniowy
   • odpływowy
   • napływowy
   • beleczkowy
  • podtętniczy
   • podgrzebieniowy
   • nadgrzebieniowy
slide8
ASD
 • typy ubytku
  • typu przegrody wtórnej - (ASD II -najczęstszy)
  • typu zatoki żylnej (sinus venosus ASD)
  • typu przegrody pierwotnej (ASD I)
slide9
AVSD
 • 1 ubytek składa się z 2 części - międzykomorowej i międzyprzedsionkowej
 • wspólna zastawka przedsionkowo-komorowa (5, 6 płatków)
slide10
PDA
 • izolowany
 • w przewodozależnych wrodzonych wadach serca
 • w pierwotnym nadciśnieniu płucnym u noworodków (PPHN)
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym1
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

HEMODYNAMIKA

 • przeciek lewo-prawy
  • zależy od wielkości ubytku / przewodu oraz oporu płucnego
 • zwiększony przepływ płucny
  • skurcz tętniczek płucnych przedwłośniczkowych (mechanizm obronny, faza odwracalna) przerost błony wewnętrznej i środkowej tętniczek (faza nieodwracalna) narastający opór płucny nadciśnienie płucne (PAH) przeciek prawo-lewy zespół Eisenmengera
 • przeciążenie objętościowe lewej i/lub prawej komory
  • powiększenie lewej komory i lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA
  • powiększenie prawej komory - ASD
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym2
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

OBJAWY KLINICZNE

 • charakterystyczny szmer w sercu
  • VSD, AVSD - szmer skurczowy w 4L1
  • ASD - szmer skurczowy w 2L1, rozdwojony II ton serca
  • PDA - szmer skurczowo-rozkurczowy w 2L1
 • niewydolność serca
 • zaburzenia wzrastania, niedobór masy ciała
 • nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych
 • (!) sinica centralna - PAH - zespół Eisenmengera
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym3
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

RTG

 • powiększenie lewej komory i lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA
 • powiększenie prawej komory - ASD, PAH
 • wzmożony rysunek naczyniowy płuc
 • (!) zmniejszony rysunek naczyniowy płuc + „amputacja” wnęk w nadciśnieniu płucnym (PAH)
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym4
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

EKG

 • przerost lewej komory i powiększenie lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA
 • przerost prawej komory - ASD, PAH
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym5
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

LECZENIE (VSD, AVSD, ASD I)

 • obserwacja
  • samoistne zamykanie się mięśniowego VSD
 • farmakologiczne
  • leczenie niewydolności serca do czasu korekty kardiochirurgicznej - diuretyki - spironolakton, furosemid
 • kardiochirurgiczne
  • korekta radykalna w 2-4 miesiącu życia
  • rzadko leczenie dwuetapowe (niska masa ciała, ciężki stan niemowlęcia) - banding tętnicy płucnej korekta radykalna
 • interwencyjne (bardzo rzadko, zatyczka Amplatzer w VSD)
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym6
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

LECZENIE (ASD II)

 • obserwacja
  • samoistne zamykanie się małego ASD II lub FOA
 • farmakologiczne
  • leczenie niewydolności serca do czasu korekty interwencyjnej lub kardiochirurgicznej - diuretyk - spironolakton
 • interwencyjne (najczęściej)
  • zatyczka Amplatzer, Cardioseal
 • kardiochirurgiczne (rzadko)
  • korekta całkowita w 2 roku życia
niesinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym7
Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

LECZENIE (PDA)

 • obserwacja
  • samoistne zamykanie się małego PDA
 • farmakologiczne
  • leczenie niewydolności serca do czasu korekty interwencyjnej lub kardiochirurgicznej - diuretyki - spironolakton, furosemid
  • ibuprofen u wcześniaków (wyłącznie)
 • interwencyjne (najczęściej)
  • sprężynka-coil lub zatyczka Amplatzer
 • kardiochirurgiczne (bardzo rzadko)
  • bardzo szeroki PDA lub PDA u wcześniaków
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
 • zwężenie lewego ujścia tętniczego (AS) - 10%
 • zwężenie prawego ujścia tętniczego (PS) - 5-8%
 • koarktacja aorty - 8-10%
slide19
AS
 • typ zwężenia
  • zastawkowe
  • podzastawkowe
   • błoniaste
   • mięśniowe
  • nadzastawkowe - (!) w zespole Williamsa
slide20
AS
 • stopień zwężenia
  • łagodny
  • umiarkowany
  • ciężki
  • krytyczny
 • przerost lewej komory
 • niedomykalność mitralna
slide21
CoA
 • poziom zwężenia
  • podprzewodowa
  • nadprzewodowa
  • przyprzewodowa
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi1
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

HEMODYNAMIKA (AS, CoA)

 • przeciążenie ciśnieniowe lewego serca
  • podwyższenie ciśnienia skurczowego lewej komory przerost mięśnia lewej komory obniżenie podatności lewej komory podwyższenie ciśnienia późnorozkurczowego lewej komory wzrost ciśnienia w lewym przedsionku wzrost ciśnienia w łożysku płucnym nadciśnienie płucne
 • upośledzenie przepływu wieńcowego (AS)
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi2
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

OBJAWY KLINICZNE (AS)

 • szmer skurczowy w 2P1, bardzo cichy w przypadku złej funkcji lewej komory, pojedynczy głośny II ton
 • zmienne tętno na tętnicach obwodowych
  • prawidłowe - łagodne, umiarkowane AS
  • słabo wyczuwalne - krytyczne AS
 • zwiększone ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia - u 4-20% ryzyko nagłego zgonu - nagły zgon może być pierwszą manifestacją choroby
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi3
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

OBJAWY KLINICZNE (AS)

 • łagodne, umiarkowane AS
  • (!) długi bezobjawowy przebieg kliniczny
  • wada wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań
 • ciężkie AS
  • omdlenia
  • duszność po wysiłku
  • bóle wieńcowe
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi4
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

OBJAWY KLINICZNE (CoA)

 • (!) nadciśnienie tętnicze
 • słabo wyczuwalne lub brak tętna na kończynach dolnych
 • niecharakterystyczny szmer skurczowy między łopatkami
 • szmer skurczowo-rozkurczowy (ciągły) naczyń krążenia obocznego między łopatkami
 • oliguria lub anuria - ciężka CoA u noworodka
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi5
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

HEMODYNAMIKA (!) krytyczne AS, CoA u noworodków

 • prawo-lewy przepływ przez przewód tętniczy - (!)przewodozależny przepływ systemowy
 • naturalne zamykanie się przewodu tętniczego dekompensacja, spadek ciśnienia systemowego, spadek rzutu serca kwasica metaboliczna, desaturacja, niewydolność wielonarządowa zgon
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi6
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

OBJAWY KLINICZNE (!) krytyczne AS, CoA u noworodków

 • sinica centralna, szarość powłok
 • niewydolność krążeniowo-oddechowa
 • niewydolność wielonarządowa
 • zgon
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi7
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

RTG

 • powiększenie lewej komory
 • poszerzenie aorty wstępującej
 • zastój w krążeniu płucnym
 • nadżerki (uzury) na dolnych krawędziach żeber w CoA

EKG

 • przerost lewej komory
 • u noworodka przerost prawej komory w CoA
 • zaburzenia okresu repolaryzacji
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi8
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

LECZENIE (AS)

 • farmakologiczne
  • (!) utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczne/ciężkie AS u noworodka
 • kardiochirurgiczne
  • plastyka zastawki - komisurotomia aortalna
  • wymiana zastawki aortalnej
    • sztuczna
    • homogenna (rzadko u dzieci)
    • operacja metodą Rossa ew. Konno-Rossa
 • interwencyjne
  • walwuloplastyka balonowa - krytyczne/ciężkie AS u noworodka i niemowlęcia
prostaglandyna e1 prostin vr
Prostaglandyna E1 (PROSTIN VR)
 • dawka - 0,01-0,05mcg/kg/min.
 • skutki uboczne
  • łagodne
   • gorączka
   • tachykardia
   • biegunka
  • (!) ciężkie
   • hipotensja
   • zaburzenia oddychania
   • drgawki
 • bezwzgl. konieczne monitorowanie parametrów życiowych
niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odp ywem krwi9
Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi

LECZENIE (CoA)

 • farmakologiczne
  • (!) utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczna/ciężka CoA u noworodka
 • kardiochirurgiczne
  • plastyka aorty metodą koniec do koniec
  • plastyka aorty z użyciem łatki
 • interwencyjne
  • plastyka balonowa aorty (reCoA, CoA u nastolatków)
  • stenty (u nastolatków)
sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przep ywem p ucnym
Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
 • tetralogia Fallota (ToF) - 10%
 • atrezja tętnicy płucnej (PAtr) - 1%
 • atrezja zastawki trójdzielnej (TA) - 1-3%
 • anomalia Ebsteina (EA) - poniżej 1%
slide33
ToF
 • zwężenie drogi odpływu prawej komory - (!) najważniejszy element
 • okołobłoniasty ubytek międzykomorowy
 • aorta odchodzi w dekstropozycji (50%) znad ubytku
 • przerost prawej komory
patr vsd
PAtr + VSD
 • dodatkowe cechy
  • najczęściej zwężenie tętnicy płucnej
  • najczęściej bez hipoplazji prawej komory
  • bez sinusoid
  • synonim tetralogia Fallota z atrezja zastawki płucnej
patr bez vsd
PAtr bez VSD
 • dodatkowe cechy
  • najczęściej bez zwężenia tętnicy płucnej
  • najczęściej hipoplazja prawej komór
  • (!) sinusoidy
slide36
TA
 • bez lub z przełożeniem wielkich pni tętniczych
 • z lub bez ubytku międzykomorowego
 • z lub bez zwężenia tętnicy płucnej
 • hipoplazja prawej komory
slide37
EA
 • przemieszczenie płatka przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka
 • atrializacja prawej komory
sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przep ywem p ucnym1
Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym

HEMODYNAMIKA

 • (!) mieszanie się krwi odtlenowanej z utlenowaną - przeciek prawo-lewy
  • na poziomie ubytku międzykomorowego (ToF, PAtr)
  • na poziomie lewego przedsionka (TA, PAtr, EA)
 • zmniejszony przepływ płucny
  • zależy od stopnia zwężenia lub atrezji drogi odpływu prawej komory
 • (!) przewodozależny przepływ płucny (PAtr, TA bez VSD, krytyczna ToF, krytyczna EA)
  • lewo-prawy przepływ przez przewód tętniczy
sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przep ywem p ucnym2
Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym

OBJAWY KLINICZNE

 • sinica centralna o różnym nasileniu
  • pozornie zdrowe dziecko ciężkie niedotlenienie
 • (!) napady anoksemiczne – najczęściej w ToF
 • charakterystyczny szmer w sercu
  • ToF - szmer skurczowy w 2L1 (PS)
  • EA - szmer skurczowy w 4P-L1 (TI)
 • brak charakterystycznych szmerów w PAtr, TA
 • palce pałeczkowate i / lub objaw kucania (rzadko, objaw późny)
napady anoksemiczne
Napady anoksemiczne
 • występowanie - 2-4 m.ż., po śnie (niski opór systemowy), prowokowane wysiłkiem, stresem, defekacją, zmianą temperatury otoczenia
 • etiopatogeneza - (!) nagły spadek przepływu płucnego wskutek nasilenia zwężenia drogi odpływu prawej komory
 • objawy - niepokój, krzyk, tachypnoe, tachykardia, sinica, ściszenie szmeru, utrata przytomności, wiotkość, drgawki, zatrzymanie krążenia
napad anoksemiczny
Napad anoksemiczny
 • postępowanie
  • ułożenie dziecka na plecach z kończynami dolnymi przygiętymi do klatki piersiowej
  • (!) doraźnie morfina - 0,1-0,2mg/kg m.c. s.c. lub i.m.
  • wyrównanie kwasicy - NaHCO3 - 1mEq/kg m.c.
  • podanie tlenu przez maskę (ograniczona wartość)
  • po napadzie - propranolol 0,5-1mg/kg m.c. p.o.
 • (!) napad anoksemiczny jest wskazaniem do przekazania dziecka do ośrodka referencyjnego celem podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym
sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przep ywem p ucnym3
Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym

RTG

 • powiększenie prawej komory (ToF - sylwetka serca w kształcie buta)
 • powiększenie prawego przedsionka (TA, EA)
 • wcięcie w miejscu pnia płucnego (ToF, PAtr)
 • zmniejszony rysunek naczyniowy płuc

EKG

 • przerost prawej komory (ToF)
 • powiększenie prawej przedsionka (TA, EA)
sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przep ywem p ucnym4
Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym

LECZENIE

 • farmakologiczne
  • (!) utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - PAtr, krytyczna ToF, TA bez VSD, niektóre przypadki EA
 • interwencyjne
  • zabieg Rashkinda - niektóre przypadki TA lub PAtr bez VSD
  • walwuloplastyka balonowa zastawki płucnej - niektóre przypadki ToF
 • kardiochirurgiczne
  • korekta radykalna - ToF, niektóre przypadki PAtr + VSD, EA
  • leczenie radykalne wieloetapowe - ToF, PAtr + VSD (m.in.: zespolenie Blalock-Taussig)
  • leczenie w kierunku serca jednokomorowego - TA, PAtr bez VSD
sinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym
Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
 • przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA) - 5%
 • zespół hipoplazji lewego serca (HLHS) - 1%
 • całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVR) - 1%
 • wspólny pień tętniczy (CAT) - poniżej1%
slide45
TGA
 • aorta odchodzi z prawej komory
 • pień płucny odchodzi z lewej komory
 • drożny przewód tętniczy i drożny otwór owalny
slide46
HLHS
 • hipoplazja lub brak lewej komory
 • atrezja lub krytyczne zwężenie zastawki aortalnej i zastawki mitralnej
 • hipoplazja łuku aorty
tapvr
TAPVR
 • typy nieprawidłowego spływu
  • nadsercowy
  • śródsercowy
  • podsercowy
slide48
CAT
 • brak zastawki i pnia tętnicy płucnej
 • podnaczyniowy ubytek międzykomorowy
sinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym1
Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

HEMODYNAMIKA

 • (!) mieszanie się krwi odtlenowanej z utlenowaną
  • przeciek lewo-prawy
   • na poziomie prawego przedsionka i tętnicy płucnej (TGA)
  • przeciek prawo-lewy
   • na poziomie ubytku międzykomorowego (CAT)
   • na poziomie prawego przedsionka (HLHS, TAPVR)
 • zwiększony przepływ płucny
  • prawidłowej wielkości tętnica płucna
 • (!) przewodozależny przepływ systemowy (HLHS) lub przewodozależne mieszanie się krwi (TGA)
  • prawo-lewy (HLHS) lub lewo-prawy (TGA) przepływ przez PDA
sinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym2
Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

OBJAWY KLINICZNE

 • sinica centralna
 • niewydolność serca
 • brak charakterystycznych szmerów w sercu
sinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym3
Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

RTG

 • powiększenie prawej komory (HLHS, TAPVR)
 • powiększenie obu komór (TGA, CAT)
 • zwiększony rysunek naczyniowy płuc

EKG

 • przerost prawej komory (HLHS, TAPVR)
sinicze wrodzone wady serca ze zwi kszonym przep ywem p ucnym4
Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

LECZENIE

 • farmakologiczne
  • (!) utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - TGA, HLHS, niektóre przypadki TAPVR
 • interwencyjne
  • zabieg Rashkinda - TGA
 • kardiochirurgiczne
  • korekta radykalna - TGA, TAPVR, CAT
  • leczenie radykalne wieloetapowe - złożone TGA, CAT
  • leczenie w kierunku serca jednokomorowego - HLHS
zesp bland white garlanda
Zespół Bland-White-Garlanda

Zespół Bland-White-Garlanda - nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego - poniżej 1%

OBJAWY KLINICZNE

 • (!) niespecyficzne - napady niepokoju, krzyku, zasinienia, blednięcia, duszności - bóle wieńcowe
 • niewydolność serca
 • zgon
zesp bland white garlanda1
Zespół Bland-White-Garlanda

RTG

 • powiększenie lewej komory i lewego przedsionka
 • zastój w krążeniu płucnych

EKG

 • cechy zawału ściany przednio-bocznej z głębokimi załamkami Q, uniesieniem odcinka ST i odwróconym załamkiem T
 • przerost lewej komory i lewego przedsionka
zesp bland white garlanda2
Zespół Bland-White-Garlanda

ECHO

 • uwidocznienie nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego
 • nie uwidocznienie odejścia lewej tętnicy wieńcowej od aorty
 • poszerzenie prawej tętnicy wieńcowej
 • powiększenie lewej komory
 • dyskineza ściany przednio-bocznej i obniżona frakcja wyrzutowa
 • fibroelastoza wsierdzia lewej komory i mięśni brodawkowatych
 • duża niedomykalność mitralna
zesp bland white garlanda3
Zespół Bland-White-Garlanda

LECZENIE

 • przeszczepienie lewej tętnicy wieńcowej do aorty
 • zabieg metodą Takeuchi - tunel w pniu płucnym
 • podwiązanie lewej tętnicy wieńcowej (bardzo rzadko,

u dorosłych)