Bezpiecze stwo prawne w eksporcie specyficzne aspekty zale ne od kierunk w
Download
1 / 74

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE W EKSPORCIE – SPECYFICZNE ASPEKTY ZALEŻNE OD KIERUNKÓW. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k . ROZWÓJ GOSPODARKI I HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO . EWOLUCJA HANDLU UWYPUKLIŁA DWA PRZECIWSTAWNE ZJAWISKA W GOSPODARCE .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zeke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpiecze stwo prawne w eksporcie specyficzne aspekty zale ne od kierunk w

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE W EKSPORCIE – SPECYFICZNE ASPEKTY ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k.


Rozw j gospodarki i handlu mi dzynarodowego
ROZWÓJ GOSPODARKI I HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

EWOLUCJA HANDLU UWYPUKLIŁA DWA PRZECIWSTAWNE ZJAWISKA W GOSPODARCE


Etapy asymilacji gospodarczej europy
Etapy asymilacji gospodarczej Europy ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1951r.

 • Europejska Wspólnota Gospodarcza1 lipca 1968 r.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10 grudnia 1975 r.


Etapy asymilacji gospodarczej europy1
Etapy asymilacji gospodarczej Europy ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

 • 14 czerwca 1985 r. Podpisanie Układu z Schengen

 • Jednolity Akt Europejski

 • 1 stycznia 1993 roku w ramach UE swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału staje się rzeczywistością

 • Traktat Lizboński 2009 r


Jednolita polityka handlowa
Jednolita polityka handlowa ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


Eksport
EKSPORT ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

DOSTAWA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA W RAMACH UNI EUROPEJSKIEJ

 • Wymiana handlowa wewnątrz Unii Europejskiej

 • Regulowana przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Swoboda w eksporcie

 • Regulowane przez prawo celne

EKSPORT POZA UE


Pozwolenia i licencje eksportowe
Pozwolenia i licencje eksportowe ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


C a i podatki eksportowe
Cła i podatki eksportowe ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

 • Eksport wywóz poza granicę RP potwierdzony przez urząd celny

 • Pełnią funkcję kontrolną


Porozumienia ver
Porozumienia VER ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


Subsydia eksportowe
Subsydia eksportowe ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


Umowy mi dzynarodowe
Umowy międzynarodowe ZALEŻNE OD KIERUNKÓW

Wpływają korzystnie na współpracę gospodarczą i są gwarantem harmonii w relacjach handlowych


Ubezpieczenia eksportowe
Ubezpieczenia eksportowe ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


Zakaz eksportu
Zakaz eksportu ZALEŻNE OD KIERUNKÓW


Program paszport do eksportu programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
Program Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • Promocja Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego

 • Zwiększenie wielkości polskiego eksportu

 • Zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową

Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Właściwość prawa

 • Właściwość sądu.


Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi1
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Dostawa towaru

 • Incoterms

 • Odpowiedzialność za towar w transporcie


Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi2
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Sądy arbitrażowe

  Klauzula arbitrażowa

  Kompromis arbitrażowy


Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi3
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Polskie sądy arbitrażowe

  [1] przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (największa tego typu instytucja arbitrażowa w Polsce 300 – 500 spraw rocznie)[2], Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych ”Lewiatan”[3], Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach[4], Sąd Arbitrażowy przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie[5], Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa[6]), Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej w Poznaniu[7], Podkarpacki Stały Sąd Polubowny-Arbitrażowy w Rzeszowie[8], Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu[8], Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy we Wrocławiu[9], Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni.


Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi4
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Arbitraż międzynarodowy

  [1]Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (International Court of Arbitration ICC) w Paryżu, [2] Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American ArbitrationAssociation), [3] Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie (London Court of International Arbitration), [4] Centrum Arbitrażowe Federacji Austriackiej Izby Gospodarczej w Wiedniu (InternationalesSchiedsgericht der WirtschaftskammerÖsterreich), [5] Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej w Sztokholmie (The ArbitrationInstitute of the StockholmChamber of Commerce), [6] Niemiecki Instytut Sądownictwa Polubownego (Deutsche InstitutionfürSchiedsgerichtsbarkeite.v.)


Praktyczne aspekty um w z kontrahentami zagranicznymi5
Praktyczne aspekty umów z kontrahentami zagranicznymi Innowacyjna Gospodarka

 • Specyfika przepisów prawa miejscowego – skutki podejmowanych czynności.

 • Spółki zagraniczne, oddziały, przedstawicielstwaWywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy Innowacyjna Gospodarka

 • Termin pojawił się w XX wieku w latach 80.

 • Tożsame określenia: wywiad organizacyjny, wywiad konkurencyjny, wywiad marketingowy, wywiad ekonmiczno - finansowyInformacje powszechnie dost pne
Informacje – powszechnie dostępne Innowacyjna Gospodarka

 • Forma organizacyjno-prawna,

 • Data założenia przedsiębiorstwa,

 • Numer rejestrowa, numer identyfikacji podatkowej, numer REGON,

 • Kapitał zakładowy,

 • Członkowie zarządu, wspólnicy, akcjonariusze,

 • Siedziba oddziały

 • Miejsca wykonywania działalności


Bezpiecze stwo prawne w eksporcie specyficzne aspekty zale ne od kierunk w

 • Przedmiot wykonywania działalności, Innowacyjna Gospodarka

 • Sprawozdanie finansowe,

 • Wypłacalność firmy, ocena zdolności kredytowej,

 • Stan majątkowy, posiadane ruchomości i nieruchomości


Bezpiecze stwo prawne w eksporcie specyficzne aspekty zale ne od kierunk w

 • Kodeks cywilny w art. 55 Innowacyjna Gospodarka1 w sposób lakoniczny porusza kwestię tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez zaznaczenie, że wchodzi ono w jego skład – nie definiując. Niemniej doktryna i orzecznictwo stwierdziły iż, jest
Biura informacji gospodarczej w polsce
Biura Informacji Gospodarczej w Polsce: Innowacyjna Gospodarka

 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

 • InfoMonitor

 • WEH


Trips art 39
TRIPS ART. 39 Innowacyjna Gospodarka

1. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją, jak postanowiono w artykule 10bis Konwencji paryskiej(1967), Członkowie będą chronić informację nieujawnioną zgodnie

z ustępem 2, a także dane przedstawione rządowi lub agencjom rządowym zgodnie z ustępem 3.

2. Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi (1), tak długo, jak takie informacje są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;

b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i

c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności.

3. Członkowie wymagający jako warunku wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu farmaceutyków lub produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, w których wykorzystane są nowe jednostki chemiczne, przedstawienia niejawnych testów lub innych danych, których uzyskanie wymaga znacznego wysiłku, będą chronić takie dane przed nieuczciwym wykorzystaniem w celach handlowych. Ponadto Członkowie będą chronić takie dane przed ujawnieniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczna jest ochrona odbiorców lub chyba że podjęte zostaną kroki dla zapewnienia, że takie dane będą chronione przed nieuczciwym wykorzystaniem w celach handlowych.


Unia europejska
UNIA EUROPEJSKA Innowacyjna Gospodarka

Brak jednolitego orzecznictwa w sprawie


Stany zjednoczone
STANY ZJEDNOCZONE Innowacyjna Gospodarka


Niemcy
NIEMCY Innowacyjna Gospodarka


Agencje ratingowe
Agencje ratingowe Innowacyjna Gospodarka

 • Ocena wiarygodności danego podmiotu

 • Stopień wiarygodności


Agencje ratingowe1
Agencje ratingowe Innowacyjna Gospodarka

 • Standard & Poor’s

 • Moody’sInvestors Service

 • Business EnvironmentsRisk Information Institute

 • Euromoney

 • Financial Times

 • Fitch Investors Service


Rynek podwy szonego ryzyka
Rynek podwyższonego ryzyka Innowacyjna Gospodarka


Redukcja zagro e
Redukcja zagrożeń Innowacyjna Gospodarka

 • Zakładanie spółek kapitałowych z udziałem/zatrudnieniem lokalnych partnerów

 • Zabezpieczenie ryzyka kursowego, opcji,

 • Dywersyfikacja portfela

 • Zabezpieczenie terminowe przy walutach

 • Kontraktowy terminowy na waluty

 • Futures

 • Swap walutowy

 • Hedging


Poszczeg lne aspekty prawne um w sprzeda y polskich towar w do rosji ukrainy i bia orusi

Poszczególne aspekty prawne umów sprzedaży polskich towarów do Rosji, Ukrainy i Białorusi

Czesław Cierech – adwokat

lex@cierech.com

www.advocates.by

www.attorneys.by

www.czarny-budny.ok

www.czarny-budny.by


Formy umowy handlowej
Formy umowy handlowej towarów do Rosji, Ukrainy i Białorusi

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umoach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Konwencji wiedeńska).

Art. 11 Umowa sprzedaży nie wymaga do jej zawarcia lub potwierdzenia formy pisemnej i nie podlega żadnym innym wymogom co do formy. Umowa sprzedaży może być udowodniona w jakikolwiek sposób, w tym również na podstawie zeznań świadków.

Art. 12 Żadne z postanowień artykułu 11… nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Umawiającym się Państwie, które złożyło oświadczenie zgodnie z artykułem 96 niniejszej konwencji.

Zastrzeżeń dokonały: Rosja, Białoruś, Ukraina …


Skutki niezachowania formy pisemnej umowy handlowej
Skutki niezachowania formy pisemnej umowy handlowej towarów do Rosji, Ukrainy i Białorusi

Rosja, Białoruś: Niezachowanie zwykłej formy pisemnej przy dokonywaniu czynności prawnej w zakresie obrotu gospodarczego z zagranicą powoduje nieważność.

Art. 162 ustęp 3 k.c. FR,

Art. 163 ustęp 3 k.c. RB,

Rosja, Białoruś: Czynność nie spełniająca wymogów ustawy lub innych aktów prawnych nie powoduje skutków prawnych.

Art. 168 k.c. FR

Art. 169 k.c. RB


Wymogi do zachowania formy pisemnej umowy
Wymogi do zachowania formy pisemnej umowy towarów do Rosji, Ukrainy i Białorusi

Umowa na piśmie może być zawarta w drodze sporządzenia jednolitego dokumentu podpisanego przez strony oraz w drodze wymiany dokumentów za pośrednictwem łączności pocztowej, telegraficznej, telefaksowej, telefonicznej, elektronicznej lub innej łączności, która pozwala w sposób wiarygodny ustalić, że dokument pochodzi od strony umowy.

Art. 434 ust. 2 k.c. FR

Art. 404 ust. 2 k.c. RB

Art. 207 ust 1 k.c. Ukrainy


Kto mo e by stron umowy w zakresie handlu zagranicznego po stronie wschodniej
Kto może być stroną umowy w zakresie handlu zagranicznego po stronie wschodniej?

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej ocenia się według prawa tej Umawiającej się Strony, zgodnie z którym osoba ta została utworzona.

Art. 19 ust. 2 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

Art. 21 ust. 2 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych

Art. 21 ust. 2 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych


Osoby prawne rosji bia orusi ukrainy
Osoby prawne Rosji, Białorusi, Ukrainy po stronie wschodniej?

 • Spółka akcyjna typu otwartego lub zamkniętego (OAO, 3AO),

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO),

 • Spółka z dodatkową odpowiedzialnością,

 • Spółka komandytowa,

 • Przedsiębiorstwo

 • Zrzeszenie z udziałem ww. podmiotów prawa,

  Inni uczestnicy obrotu gospodarczego:

 • Oddział (filia) zagranicznej osoby prawnej (działa w imieniu zagranicznej osoby prawnej),

 • Przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej (działa w imieniu zagranicznej osoby).

  Kodeksy cywilne Rosji, Ukrainy, Białorusi


Rejestry os b prawnych
Rejestry osób prawnych po stronie wschodniej?

Informacje oraz dokumenty zawarte w państwowych rejestrach są jawne oraz ogólnie dostępne.

Informacje oraz dokumenty zawarte w państwowych rejestrach o konkretnej osobie prawnej mogą być przedstawione w postaci:

 • Odpisu rejestru,

 • Kopii dokumentu (dokumentów)

 • Zaświadczenia o braku informacji

  Art. 6 ust. 1,2 ustawy FR – O państwowej rejestracji osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych

  Art. 20 ust. 1,2 ustawy Ukrainy – O państwowej rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych – przedsiębiorców

  Ust. 19 uchwały Rady Ministrów RB nr 229 z dnia 31.08.2011 r. – O Jednolitym Rejestrze Państwowym Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych


Kto prowadzi rejestry os b prawnych
Kto prowadzi rejestry osób prawnych po stronie wschodniej?

Rosja: Rejestr państwowy prowadzi Federalna Służba Podatkowa oraz jej organy terytorialne…

Ust. 3, 20 Uchwały Rządu FR z dnia 19.06.2002 r. nr 438 „O jednolitym Rejestrze Państwowym Osób Prawnych”

Ukraina: odpis z Jednolitego Rejestru Państwowego wydaje rejestrator państwowy w komitecie wykonawczym rady miejskiej w miastach o znaczeniu obwodowym lub rady rejonowej albo rady rejonowej w miastach Kijów i Sewastopol administracji …

Art. 21 ustawy Ukrainy – O państwowej rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych – przedsiębiorców

Białoruś: Rejestr prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi. Odpis rejestru można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości lub obwodowym (w miejskim – w Mińsku) komitecie wykonawczym.

Ust. 19 Uchwały Rady Ministrów RB nr 229 z dnia 31.08.2011 r. - O Jednolitym Rejestrze Państwowym Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych


Osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej zasada og lna
Osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej – zasada ogólna

Osoba prawna nabywa prawa oraz zaciąga zobowiązania przez swoje organy, działające zgodnie z prawem i dokumentami założycielskimi, a w niektórych przypadkach przez swoich wspólników (spółka pełna, komandytowa)

Art. 53 k.c. FR

Art. 49 ust.1,2 k.c. RB,

Art. 92 ust. 1,2 k.c. Ukrainy


Osoby uprawnionej do reprezentowania sp ki akcyjnej
Osoby uprawnionej do reprezentowania ogólna spółki akcyjnej

Rosja, Białoruś: Jednoosobowy organ wykonawczy spółki (dyrektor, dyrektor generalny) reprezentuje spółkę bez pełnomocnictwa, w tym dokonuje czynności prawnych w imieniu spółki…

Art.. 69ust. 2 ustawy FR o spółkach akcyjnych,

Art. 53,54, ustawy RB o spółkach gospodarczych

Ukraina: Jednoosobowy organ wykonawczy albo prezes kolegialnego organu wykonawczego spółki akcyjnej reprezentuje spółkę bez pełnomocnitwa, w tym dokonuje czynności prawnych w imieniu spółki…

Art. 59 ust. 5, art. 60 ust 2 ustawy Ukrainy o spółkach akcyjnych


Osoby uprawnione do reprezentowania sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci
Osoby uprawnione do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rosja, Białoruś: Jednoosobowy organ wykonawczy spółki reprezentuje spółkę bez pełnomocnictwa, w tym dokonuje czynności prawnych w imieniu spółki…

Art. 40 ust. 3 ustawy FR o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

Art. 53,54 ustawy RB o spółkach gospodarczych

Ukraina: Dyrektor dokonuje czynności prawnych w imieniu spółki bez pełnomocnictwa…

Art. 62 ustawy Ukrainy o spółkach gospodarczych


Dowody zdolno ci do czynno ci prawnych osoby reprezentuj cej osob prawn
Dowody zdolności do czynności prawnych osoby reprezentującej osobę prawną

Krajowe rejestry państwowe osób prawnych zawierają nazwisko, imię i imię ojca oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej…

art 5 ust.1 ustawy FR o państwowej rejestracji osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych

Art. 17 ust. 2 ustawy Ukrainy – O państwowej rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych – przedsiębiorców

Ust. 5 uchwały Rady Ministrów RB nr 229 z dnia 31.08.2011 roku – O Jednolitym Rejestrze Państwowym Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych


Reprezentowanie podmiotu gospodarczego przez pe nomocnika
Reprezentowanie podmiotu gospodarczego przez pełnomocnika reprezentującej osobę prawną

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo w imieniu osoby prawnej powinno być udzielone na piśmie przez jednoosobowy organ wykonawczy lub inną osobę umocowaną ku temu dokumentami założycielskimi osoby prawnej i opatrzone pieczątką firmową.

Art. 185 ust. 5 k.c. FR

Art. 186 ust. 5 k.c. FR

Art. 246 k.c. Ukrainy


Istotne postanowienia umowy sprzeda y
Istotne postanowienia umowy sprzedaży reprezentującej osobę prawną

Rosja, Białoruś: Postanowienie umowy sprzedaży towaru uważa się za uzgodnione, jeśli umowa pozwala ustalić nazwę i ilość towaru.

Jeśli umowa sprzedaży nie pozwala ustalić ilości towaru, umowa uważa się za nie zawartą.

Art. 455 ust 3, art. 465 ust. 2 k.c. FR

Art. 425 ust. 3, art. 435 ust. 2 k.c. RB

Ukraina: Ilość towaru określa umowa sprzedaży…

Umowa w zakresie ilości towaru może być uzgodniona w drodze ustanowienia zasad określania towaru.

Art. 669 k.c. Ukrainy


Kara umowna
Kara umowna reprezentującej osobę prawną

Przez karę umowną (mandat, odsetki) rozumie się okreslona przez ustawę lub umowę kwota, którą dłużnik powinien zapłacić na rzecz wierzyciela w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jak również w przypadku opóźnienia wykonania

Art. 330 ust. 1 k.c. FR

Art. 311 ust. 1 k.c. RB

Art. 549 k.c. Ukrainy


Zastaw
Zastaw reprezentującej osobę prawną

Na mocy zastawu wierzyciel w zobowiązaniu zabezpieczonym zastawem (zastawnik) może w razie niewykonania przez dłużnika (zastawcę) tego zobowiązania, dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami tego dłużnika, chyba że inaczej stanowi prawo.


Hipoteka
Hipoteka reprezentującej osobę prawną

Na mocy zastawu na nieruchomości (umowa hipoteki) zastawnik, który jest wierzycielem w zobowiązaniu zabezpieczonym hipoteką, może uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń pieniężnych od dłużnika tytułem tego zobowiązania z nieruchomości obciążonej hipoteką z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami tego dłużnika, chyba że inaczej stanowi prawo.

Zastawcą nieruchomości może być dłużnik w zobowiązaniu zabezpieczonym hipoteką lub osoba trzecia.

Umowa hipoteki zawiera się w formie pisemnej w drodze sporządzenia jednolitego dokumenty podpisanego przez strony u podlega rejestracji państwowej.

Art. 1 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy FR o hipotece (zastawie nieruchomości)

Art. 1 ust.2, art. 11 ustawy RB o hipotece

Art. 1 ust. 4 ustawy Ukrainy o hipotece


Por czenie
Poręczenie reprezentującej osobę prawną

Tytułem umowy poręczenia poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela w stosunku do innej osoby odpowiadać za wykonanie przez tę osobę zobowiązań w całości lub części.

Umowa poręczenia może być zawarta również w zabezpieczeniu zobowiązania, które mogłoby powstać w przyszłości.

Art. 361 k.c. FR

Art. 341 ust. 1,2 k.c. RB

Art. 535 k.c. Ukrainy


Gwarancja bankowa
Gwarancja bankowa reprezentującej osobę prawną

 • Zobowiązanie gwaranta wobec beneficjenta nie zależy od podstawowego zobowiązania, w którego zabezpieczenie została wydana gwarancja bankowa, nawet gdyby gwarancja zawierała w swojej treści odwołanie do tego zobowiązania

  Art. 370 k.c. FR

  Art. 167 kodeksu bankowego RRB

  Art. 562 k.c. Ukrainy


Prawo w a ciwe
Prawo właściwe reprezentującej osobę prawną

Rosja : Zobowiązania ze stosunków umownych podlegają prawu tego państwa, które zostanie wybrane przez strony. Jeżeli strony niedoskonały wyboru prawa, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub gdzie została utworzona strona, która spełnia świadczenie mające podstawowe znaczenie z uwagi na treść zobowiązania…

Art. 3 ust. 1 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej…

Białoruś, Ukraina: Zobowiązania ze stosunków umownych podlegają prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium została zawarta umowa, chyba że uczestnicy stosunku zobowiązaniowego poddadzą ten stosunek wybranemu przez siebie prawu

Art. 38 ust 1 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy prawnej

Art. 33 ust.1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej


W a ciwo s du
Właściwość sądu reprezentującej osobę prawną

W sprawach wymienionych w ustępie 1 właściwy jest sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany. Właściwy jest również sąd tej umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę powód, jeżeli na tym terytorium znajduje się przedmiotu sporu albo majątek pozwanego.

Właściwość tę strony stosunku zobowiązaniowego mogą zmienić w drodze umowy.

Art. 36 ust 2 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej…

Art. 38 ust 2,3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy prawnej…

Art. 33 ust 2,3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej…


Uznanie wyroku s du polskiego
Uznanie wyroku sądu polskiego reprezentującej osobę prawną

Rosja: Wniosek o uznanie i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu zagranicznego sąd rozpatruje w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia wpłynięcia jego do sądu arbitrażowego.

Art. 243 ust. 1 k.p.a. FR

Białoruś: … w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia jego do sądu gospodarczego.

Art. 247 k.p.g. RB

Ukraina: W terminie 5 dni od dnia wpłynięcia do sadu wniosku o uznanie i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu zagraniczonego sąd w terminie 5 dni zawiadamia o tym dłużnika i proponuje jemu złożyć odpowiedź na wniosek.

Po otrzymaniu odpowiedzi dłużnika albo w przypadku braku odpowiedzi w terminie miesiąca sąd wyznacza czas i miesiejsce rozpatrzenia wniosku, o czym informuje strony najpóźniej na 10 dni przez rozpatrzeniem wniosku

Art. 395 ust.1, 2 k.p.c. Ukrainy


Podstawy uznania i wykonania orzeczenia
Podstawy uznania i wykonania orzeczenia reprezentującej osobę prawną

Orzeczenie sądu polskiego… podlega uznaniu i wykonaniu na terytorium drugiej strony, jeżeli:

 • Jest ono prawomocne i wykonalne…

 • Sprawa nie należy do wyłącznej właściwości organów drugiej strony;

 • Strona nie została pozbawiona możności obrony swych praw, a w szczególności strona, która nie uczestniczyła w postępowaniu, otrzymała wezwanie na rozprawę we właściwym czasie i trybie

 • Ta sama sprawa nie została już osądzona przez sąd drugiej strony lub nie toczy się postępowanie przed sądem drugie strony

 • Orzeczenie sądu państwa trzeciego w tej samej sprawie nie było już uznane i wykonane na terytorium drugiej strony

 • Przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w której należało zastosować prawo drugiej strony, prawo to zostało zastosowane, chyba, że polskie prawo nie różni się w sposób istotny od prawa drugiej strony

  Art. 53 umowy między RP a FR o pomocy prawnej

  Art. 55 umowy między RP a RB

  Art. 50 umowy między RP a Ukrainą


Udzielenie pomocy prawnej
Udzielenie pomocy prawnej reprezentującej osobę prawną

Sądy i prokuratury oraz inne organy Umawiających się Stron właściwe w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych udzielają sobie w tych sprawach wzajemnie pomocy prawnej.

Art. 2 umowy między RP a FR o pomocy prawnej

Art. 2 umowy między RP a RB…

Art. 2 umowy między RP a Ukrainą


Dor czanie dokument w
Doręczanie dokumentów reprezentującej osobę prawną

Organ wezwany doręcza dokumenty w trybie obowiązującym w jego państwie, jezeli doręczane dokumenty zostały sporządzone w języku strony wezwanej albo jeżeli dołączono uwierzytelnione tłumaczenie na język strony. Jeżeli dokumenty nie zostały sporządzone w języku strony wezwanej albo nie dołączono tłumaczenia, doręcza się je adresatowi, jeżeli zgadza się dobrowolnie je przyjąć.

Art. 9 umowy między RP a FR o pomocy prawnej…

Art. 8 umowy między RP a RB o pomocy prawnej…

Art. 9 umowy między RP a Ukrainą o pomocy prawnej…


Potwierdzenie dor czenia dokument w
Potwierdzenie doręczenia dokumentów reprezentującej osobę prawną

Doręczenie dokumentów stwierdza się w potwierdzeniu doręczenia podpisanym przez osobę, której dokument doręczono, opatrzonym pieczęcią urzędową organu wezwanego oraz zawierającym datę doręczenia i podpis pracownika organu doręczającego dokument, lub w innym dokumencie sporządzonym przez ten organ, w którym powinien być oznaczony sposób miejsce i data

Art. 10 umowy między RP a FR o pomocy prawnej

Art. 9 umowy między RP a RB o pomocy prawnej

Art. 10 umowy między RP a Ukrainą o pomocy prawnej


Przedawnienie wed ug przepis w krajowych
Przedawnienie według przepisów krajowych reprezentującej osobę prawną

Termin przedawnienia to termin dla obrony prawa tytułem pozwu wystosowanego przez osobę, której prawo zostało naruszone.

Ogólny termin wynosi 3 lata

Art. 195, 196 k.c. FR

Art. 196,197 k.c. RB

Art. 256, 257 k.c. Ukrainy


Przedawnienie wed ug przepis w mi dzynarodowych
Przedawnienie według przepisów międzynarodowych reprezentującej osobę prawną

Termin przedawnienia wynosi cztery lata.

Roszczenie wynikające z naruszenia umowy powstanie w dniu, w którym takie naruszenie ustąpi.

art. 8, art. 10 ust. 1 Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (dalej: „Konwencja”)


Przerwanie i przed u enie terminu przedawnienia
Przerwanie i przedłużenie terminu przedawnienia reprezentującej osobę prawną

Bieg terminu przedawnienia przerywa się gdy wierzyciel podejmie jakiekolwiek działanie, które w myśl przepisów prawa właściwego dla sądu, przed którym wszczęto postępowanie, uznane zostanie za rozpoczynające postępowanie przeciwko dłużnikowi…

Art. 13 Konwencji


Terminy rozpatrzenia spraw w s dzie
Terminy rozpatrzenia spraw w sądzie reprezentującej osobę prawną

Rosja: sprawa powinna być rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy (może być przedłużony do 6 miesięcy ze względu na złożoność sprawy).

Art. 152 ust.1,2 k.p.a. FR

Białoruś: … w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy (do 4 miesięcy)

… z udziałem osób zagranicznych… w temrinei nie przekraczającym 7 miesięcy ( do 1 roku)

Art. 175 k.p.g. RB

Ukraina:…. W terminie nie przekraczającym 2 miesięcy (o 15 dni)

Art. 69 k.p.g. Ukrainy


Wykonanie wyroku sadu polubownego arbitra owego
Wykonanie wyroku sadu polubownego (arbitrażowego) reprezentującej osobę prawną

Rosja: Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w sprawie wykonania wyroku sądu polubownego sąd arbitrażowy rozpoznaje w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku do sądu.

Art. 238 ust 1 k.p.a. FR

Białoruś:…w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku do sądu.

Art. 259 k.p.g. RB

Ukraina: … w terminie nie przekraczającym 15 dni od dnia wpłynięcia wniosku do sądu

Art. 122-9 k.p.g. Ukrainy


Terminy wykonania wyroku s du
Terminy wykonania wyroku sądu reprezentującej osobę prawną

Tytuł wykonawczy sądu można skierować do egzekujcji w ciągu:

Rosja: …3 lata od dnia jego uprawomocnienia się.

Art. 321 ust. 1 pkt.1 k.p.a. FR

Białoruś:…6 miesięcy od dnia jego uprawomocnienia się

Art. 337 k.p.g. RB

Ukraina: … 1 roku od dnia jego uprawomocnienia się.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Ukrainy o postepowaniu wykonawczym


Wszcz cie post powania egzekucyjnego
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego reprezentującej osobę prawną

Komornik sądowy w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia do niego wniosku wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym wszczyna postępowanie egzekucyjne lub odmawia wszczęcia postepowania.

Art. 3 ust. 8 ustawy FR o postępowaniu wykonawczym

Art. 356 k.p.g. RB

Art. 25 ust 2 ustawy Ukrainy o postępowaniu wykonawczym