s pt m na european pentru securitate i s n tate n munc octombrie 200 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă octombrie 200 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă octombrie 200 5

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă octombrie 200 5 - PowerPoint PPT Presentation

zeheb
115 Views
Download Presentation

Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă octombrie 200 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 PREOCUPĂRI PRIVIND DIMINUAREA ZGOMOTULUI ÎN SECTORUL CONSTRUCŢII Ing. Luminiţa Mohonea Ing. George Crăciun ITM GALAŢI

 2. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 Expunerea la zgomote puternice, la locul de muncă, poate cauza vătămări ireversibile ale auzului şi accidente de muncă, putând totodată să se constituie într-un factor care contribuie la apariţia altor probleme de sănătate.

 3. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncăoctombrie 2005 SURSE DE ZGOMOT ÎN CONSTRUCŢII • utilizarea explozibililor (cum sunt detonarea încărcăturilor explozive sau uneltele cu cartuş exploziv); • uneltele cu impact (cum sunt perforatoarele de beton); • echipamentele acţionate pneumatic; • motoarele cu ardere internă.

 4. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncăoctombrie 2005 Surse de zgomot şi vibraţii în şantierele de construcţii • nivelare şi transport cu autogrederul şi buldozerul; • încărcare transport cu încărcătorul frontal; • forare de coloane în terenuri naturale de fundare; • compactarea pământurilor cu rulouri compactoare. • vibroînfigerea palplanşelor; • săpături cu excavatorul;

 5. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncăoctombrie 2005 Niveluri de zgomot măsurate pe şantiere

 6. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 MĂSURI DE DIMINUARE A ZGOMOTULUI 1. EVALUAREA 2. ELIMINAREA 3. COMBATEREA 4. REVIZUIREA

 7. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 Evaluarea Expunerea lucrătorilor la zgomot trebuie evaluată, iar angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor elemente: • nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la zgomot cu caracter de impuls sau de impact, precum şi eventualitatea aparenţei lucrătorului la un grup de risc particular; • în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, orice impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultat din interacţiuni între zgomot şi vibraţii, precum şi între zgomot şi substanţe ototoxice(substanţe care pot vătăma urechea) din mediul profesional; • orice impact indirect asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultate din interacţiuni între zgomot şi semnalele de avertizare sau alte sunete care trebuie păstrate pentr a reduce riscul de accidente; • extinderea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru care răspunderea revine angajatorului;

 8. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncăoctombrie 2005 ELIMINAREA ZGOMOTULUI • Producerea zgomotului trebuie eliminată, oriunde este posibil. • Aceasta se poate obţine prin schimbarea metodei de construcţiesau de lucru. • Acolo unde acest lucru nu este posibil, zgomotul vatrebui combătut.

 9. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 COMBATEREA ZGOMOTULUI Protecţia lucrătorilor faţă de zgomot, prin utilizarea unor măsuri tehnico-organizatorice, presupune trei paşi: • combaterea zgomotului la sursă; • măsuri colective, incluzând organizarea muncii; • mijloace individuale de protecţie a auzului.

 10. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 COMBATEREA ZGOMOTULUI LA SURSĂ • utilizarea unui utilaj care emite mai puţin zgomot; • evitarea impactului metalului pe metal; • atenuarea zgomotului sau izolareacomponentelor care vibrează; • amplasarea de atenuatoare de zgomot; • efectuarea întreţinerii preventive: pe măsurã ce pieselecomponente se uzează, nivelul de zgomot poate creşte.

 11. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 MĂSURI COLECTIVE DE COMBATERE A ZGOMOTULUI • izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot şi restricţionarea accesului în zonele zgomotoase; • atenuarea propagării zgomotului aerian, prin utilizarea de incinte şi ecrane fonoizolante; • utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducereasunetelor reflectate; • organizarea lucrului în aşa fel încât timpul petrecut în zonelezgomotoase sã fie limitat; • planificarea activităţilor producătoare de zgomot, astfel încâtdesfăşurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic delucrători;

 12. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE A AUZULUI • Mijloacele individuale de protecţie a auzului trebuie utilizate ca ultimă soluţie. • Atunci când sunt utilizate, trebuie respectate următoareleprincipii: • antifoanele trebuie purtate efectiv, iar utilizarea • acestoratrebuieimpusăşi urmărită; • antifoanele trebuie să fie adecvate atât genului de • activitate, cât şi tipului şi nivelului de zgomot, şi să fie • compatibile cu restul echipamentului de protecţie;

 13. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 Revizuire Evaluarea riscurilor trebuie revăzută permenent, aducând amendamente privind măsurile pentru combaterea zgomotului.

 14. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 INSTRUIREA Instruirea are un rol important în combaterea zgomotului. Instruirea trebuie să aibă un caracter cât mai specific cu putinţă. Lucrătorii din sectorul construcţii sunt adesea policalificaţi, utilizând multe unelte diferite. Ei trebuie să ştie cum să minimizeze expunerea la zgomotul provenit de la fiecare dintre acestea, iar o atenţie specială trebuie acordată lucrătorilor noi.

 15. Săptămâna Europeană pentru Securitate şiSănătate în Muncă octombrie 2005 CONTROLUL MEDICAL • În cadrul examenelor medicale la încadrare şi periodice este necesar să se ţină seama de o serie de factori ca sensibilitatea la zgomot, vârsta şi sexul, diferite afecţiuni ale urechii, precum şi starea generală a lucrătorului. • În raport cu intensitatea zgomotului, de timpul de expunere, de vârstă şi vechimea profesională, lucrătorii expuşi acestei noxe pot prezenta scăderi ale auzului, fapt pentru care aceştia au dreptul la un control medical adecvat.

 16. Metode eficiente de reducere a zgomotuluiControlul asupra zgomotului în construcţii Ing. Luminiţa Mohonea ITM Galaţi

 17. Metode eficiente de reducere a zgomotului • Utilizarea paravanelor de protecţie • Modificări ce pot fi aduse utilajelor disponibile • Planificarea activităţilor • Delimitarea zonei cu zgomot • Întreţinerea

 18. Metode eficiente de reducere a zgomotului 1. UTILIZAREA PARAVANELOR DE PROTECŢIE • O modalitate eficientă de a reduce zgomotele este aceea de a amplasa utilajul zgomotos în spatele paravanelor special amenajate. • Aceste paravane pot fi construite pe şantierul de construcţii şi pot fi din materiale de construcţie obişnuite (placaj, plăci, stive sau material excavat/pământ/deşeuri) ori din panouri comerciale căptuşite cu un material care absoarbe zgomotele pentru a obţine un nivel maxim de protecţie. • Pentru a obţine rezultate bune, lungimea paravanului trebuie să fie mai mare decât înălţimea. • Sursa producătoare de zgomot nu trebuie să fie vizibilă, iar bariera trebuie să fie amplasată cât mai aproape, fie de sursa de zgomot, fie de cel care receptionează.

 19. Metode eficiente de reducere a zgomotului Distanţa dintre sursa generatoare de zgomot şi cel care receptioneză poate fi considerată, de asemenea, o barieră. Dublând distanţa de la sursă, nivelul zgomotului se reduce cu 6 decibeli. După cum se poate observa şi în tabelul dinimagine, înmulţind distanţa cu 2, nivelul zgomotului la cel care recepţionează se reduce mereu cu 6 decibeli.

 20. Metode eficiente de reducere a zgomotului Exemplul din imagine ilustrează modul în care barierele şi împrejmuirea utilajelor de construcţii pot reduce nivelul de zgomot. Crearea barierelor împotriva zgomotului

 21. Metode eficiente de reducere a zgomotului Problema: • Zgomotul produs de un bloc de alimentare atinge un nivel de 98 decibeli la distanţă de 1m. Soluţia: • Construirea unui paravan mobil din materiale de construcţie obişnuite şi amplasarea acestuia în jurul blocului de alimentare. Beneficii: • Nivelul de zgomot a fost redus de la 98 decibeli la 90 decibeli la distanţa de 1m.

 22. Metode eficiente de reducere a zgomotului 2. MODIFICĂRI ADUSE UTILAJELOR DISPONIBILE Cea mai frecventă metodă de a reduce nivelul zgomotelor produs de utilajele obişnuite de construcţie este aceea de a face modificări pe şantier. Câteva dintre cele mai comune/uzuale modificări executate pe şantier constau în echiparea utilajelor existente cu materiale fonoabsorbanteşi amortizoare de zgomot.

 23. Metode eficiente de reducere a zgomotului Modificări pentru un încărcător frontal cu cupă

 24. Metode eficiente de reducere a zgomotului Problema: • Incărcătorul din imaginenu este cel asupra căruia s-a efectuat acest studiu. Soluţii: • Controlul zgomotului din cabină prin utilizarea aparatului de aer condiţionat. • Adăugarea unui sistem de eliminare a zgomotului în cabina existentă. • Înlocuirea sistemului de evacuare/eşapament. Beneficii: Nivelul de zgomot înregistrat în urma tratamentului acustic: • 82-90 decibeli pentru operator

 25. Metode eficiente de reducere a zgomotului Modificări pentru un pistol pneumatic pentru cuie

 26. Metode eficiente de reducere a zgomotului Problema: • Nivelul zgomotelor produse de un pistol pneumatic pentru cuie- 94,5 decibeli (la amortizorul de zgomot) Soluţii: • Îmbunătăţirea amortizorului existent • Încorporarea unei linii retur sau de evacuare Beneficii: Nivelul de zgomot în urma tratamentului acustic: • Nivelul mediu al presiunii zgomotului dupa tratament – 75,5 decibeli

 27. Metode eficiente de reducere a zgomotului • Costuri

 28. Metode eficiente de reducere a zgomotului Problema: Nivelul de zgomot produs la o distanţă de 16 m de un excavator, echipat cu un motor Diesel 4-53, 115 CP, 2400rot/min era de 80,5 decibeli. Excavator

 29. Metode eficiente de reducere a zgomotului Soluţii: • O configuraremai silenţioasă, cu toba de eşapament şi amortizor de zgomot la admisie îmbunătăţite, ventilator oprit, şi 3 panouri acustice în jurul motorului. Cost: • Aprox. 200 – 400$ Beneficii: Nivelul de zgomot a fost redus la 71,5 decibeli.

 30. Metode eficiente de reducere a zgomotului 3. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR • Planificarea activităţilor reprezintă un mijloc administrativ de a controla expunerea la zgomot. O planificare privind amplasamentul surselor generatoare de zgomot pe şantier poate reduce impactul zgomotelor. • Dacă este posibil sursele staţionare de zgomot precum generatoarele şi compresoarele trebuie să fie poziţionate cât mai departe posibil de receptorii sensibili la zgomot (muncitori, şcoli, clădiri locuite). • Când este posibil, sursele de zgomot pot fi înconjurate de stive, sau alte materiale de construcţii pentru a reduce expunerea receptorilor la zgomot. Se va folosi orice obiect din apropiere care poate avea rol de paravan, cum sunt rezervoarele de răcire, remorci, sau birouri temporare construite pe şantier. Se poate recurge la o rotaţie a lucrărilor, pentru ca timpul de expunere să fi limitat. Transferul forţei de muncă de la o activitate cu grad înalt de expunere la o alta cu un grad mai scăzut, poate face acceptabilă expunerea zilnică a muncitorului la zgomote.

 31. Metode eficiente de reducere a zgomotului 4.DELIMITAREA ZONEI CU ZGOMOT • Delimitarea perimetrului zonei cu zgomot (NPZ) reprezintă un alt mijloc administrativ de control prin care se limitează expunerea unui număr cât mai redus de muncitori la procesele sau utilajele producătoare de zgomot . • NPZ –urile sunt zonele în care nivelul zgomotelor atinge 85-90 decibeli. • NPZ-urile pot fi delimitate folosind un indicator al nivelului zgomotelor pentru a determina distanţa sigură de la sursă (90decibeli). • Toţi muncitorii care trebuie să lucreze în acea zonă vor purta antifoane. Zona poate fi marcată ca “ Zonă zgomotoasă – A se purta antifoane”,în acelaşi mod în care se marcheazăşi zonele unde este necesar a se purta căşti de protecţie” .

 32. Metode eficiente de reducere a zgomotului Perimetrulzonei cu zgomot Utilaj ce produce zgomot 110dB Perimetrul zonei cu zgomot se află în interiorul zonei marcate unde accesul este limitat şi unde este necesar a se purta antifoane. • Se poate întâlni şi situaţia când întregul şantier se aflăîn interiorul unei astfel de zone. În acest caz, toată lumea trebuie să poarte antifoane. • Angajatorul/Beneficiarul mai poate stabili Perimetrul zonei cu zgomot şi prin determinarea nivelului presiunii sunetelor la o anumită distanţă de sursa de zgomot, folosind un indicator al nivelului sunetelor.

 33. Metode eficiente de reducere a zgomotului 5. ÎNTREŢINEREA • O bună întreţinere a uneltelor şi utilajelor va reduce nivelul zgomotelor pe şantier. • Menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în bună stare de funcţionare nu numai că le va mări durata de viaţă dar le va face mai sigure în funcţionare şi mai silenţioanse. • În multe situaţii expunerea la zgomot este creată sau înrăutăţită prin lipsa unei întreţineri. • Componentele ar putea să slăbească, făcând mai mult zgomot datorită unei funcţionări inadecvate sau fricţiunii cu celelalte piese. • Pot apărea zgomote asemănătoare unei măcinări ca rezultat al unei lubrifieri necorespunzătoare.

 34. Metode eficiente de reducere a zgomotului CONCLUZII Domeniul construcţiilor este prin natura sa generator de zgomot. Multe din metodele directe de control pentru activităţile obişnuite de construcţii prezentate aici pot fi aplicate cu uşurinţă, deoarece contractorii şi muncitorii nu trebuie să deţină cunoştinte tehnice aprofundate în domeniul acustic pentru a avea un utilaj silenţios. De cele mai multe ori, problemele legate de zgomotele produse pe un şantier de construcţii pot fi rezolvate de către contractori şi angajaţii lor .