ikt konsulent anne mette havaas 13 desember 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”. IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011. Gevinstrealisering. Utprøving av metodikk fra KSeF – eGevinst i videreutviklingssammenheng og i prosjektsammenheng. Høykom prosjekt: Kommunale tjenester på nett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011' - zed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikt konsulent anne mette havaas 13 desember 2011

Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”

IKT-konsulent Anne Mette Havaas13. desember 2011

gevinstrealisering
Gevinstrealisering
 • Utprøving av metodikk fra KSeF – eGevinsti videreutviklingssammenheng og i prosjektsammenheng.
  • Høykom prosjekt: Kommunale tjenester på nett
  • Oppgradering av Agresso (lønn/personal og økonomisystem)
 • Dette arbeidet lagt grunnlaget for ”Lyngdalsmodellen” – metodisk arbeid med eGevinst i både store og små prosjekter.
gevinst og strategi
Gevinst og strategi

Vår måte å se på gevinster og strategi

En gevinst er et positivt resultat av en endring

Et positivt resultat bidrar til måloppnåelse i forhold til virksomhetsstrategien

endring og gevinst
Endring og gevinst

Organisasjonsutvikling gjennom endringer i

Styringsform

Arbeidsprosesser

Kompetanse

En strukturert organisasjonsutvikling kan resultere i

Økt Kvalitet

Styrket effektivisering

endringsledelse
Endringsledelse

Ledelsens håndtering av potensialet som ligger i økt kvalitet og styrket effektivisering fører til at gevinstene blir realisert i forhold til virksomhetsstrategiens måloppnåelse

Endring → potensiell gevinst → håndtering →

strategisk måloppnåelse

gevinstrealisering1
Gevinstrealisering

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune

1 Skape et potensial for gevinster

gjennom strukturerte endringer

2 Håndtere potensialet fra gevinster

ved å fordele resursene som gevinstene representerer i henhold til virksomhetsstrategiens målsetninger

barnehageopptak og sfo fra analysearbeidet i 2008 og til d d
Barnehageopptak og SFO

Fra analysearbeidet i 2008 og til d.d.

veien til elektronisk opptak
Veien til elektronisk opptak

Workshop

Prosessmodell før og nå

IKT konsulent fasilitator

Deltakere: Barnehagerådgiver, medarbeider, servicekontor, arkivpersonell

elektronisk opptak
Elektronisk opptak

Søknadene direkte inn i fagsystemet

Forvaltningsmelding automatisk per epost

Rask oversikt over antall søknader og lister til styrerne

Samle styrerne og gjennomfører opptaket på 1 dag

Rapport til rådmann om venteliste

Behov for nye barnehageplasser til politikerne

veien videre i barnehagen
Veien videre i barnehagen

Få på plass integrasjon med ePhorte – elektronisk arkiv (noark 5 utfordringer)

Videre opplæring i de kommunale barnehagene

Tilgang til fagsystemet for private styrere via smartklient

Videreutvikling av hjemmesidene til den enkelte barnehage (fri programvare)

IKT til barna – utvikle dette videre.

rutine oppf lging
Rutine oppfølging

Rutine for Oppfølging av gevinstmuligheter skal resultere i godkjent organisasjonsutviklingsplan (oppfølgingsplan) for endringer i arbeidsprosessen

slide23

Basisfunksjoner

 • Integrasjoner
 • Analyse i forkant av anskaffelsen
 • Bred deltakelse fra kommunene
 • Erfaringer fra barnehage – SFO prosessen
 • Interkommunalt samarbeid
 • IKAVA
god kommunal styring
God kommunal styring

Forprosjekt (pågår)

Hovedprosjekt - Implementere elektronisk styringssystem som en del av prosjektet

GoodGovernance

slide25

Nasjonal vurdering

«Kontroll»

Tjenestebasert vurdering

«Utvikling»

Eksterne målinger

Intern kvalitetssikring

Kommunalt styringssystem

slide27

Visjon og strategiske målsetninger

Perspektiver

Strategi sett gjennom

fire perspektiver

Utviklings-perspektivet

Tjenestemottaker-perspektivet

Interne perspektivet

Økonomiperspektivet

Kritiske suksessfaktorer

Hvordan når vi

målsetningene?

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Måleindikatorer

Hvordan vet vi

om vi har lykkes?

Porteføljestyring

Hvordan henger tiltakene

fra de forskjellige

perspektivene sammen?

Hva må prioriteres først?

Porteføljestyring som gir prioriterte prosjekter /tiltak

lyngdal kommune
Lyngdal kommune

Våre verdier:

Løsningsorientert og handlekraftig

Utviklingsorientert og nyskapende

Forutsigbare og kvalitetsbevisste

Åpne og samspillsorienterte