Invitation - PowerPoint PPT Presentation

zeal
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Invitation PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Invitation
209 Views
Download Presentation

Invitation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Invitation Vi inviterer dig og din familie til juleafslutning. Den 4. december kl.18-20 i Gjøe hytten. Vi vil servere gløgg og æbleskiver. Traditionen tro vil vi lege pakkespil, derfor bedes I medbringe én gave per person i familien. Pakken må max koste 30kr. Svar senest den 1. december på www.bggspejder.dkunder aktuelle tilmeldinger. Af hensyn til logistik og indkøb af forplejning skal man melde sig til, også selvom man har ugentlig møde den dag!! Vi håber at se så mange af jer som muligt! Spejderhilsner Lederne og Bestyrelsen i BGG