ЗАЩО АРОНИЯ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЗАЩО АРОНИЯ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЗАЩО АРОНИЯ?

play fullscreen
1 / 32
ЗАЩО АРОНИЯ?
190 Views
Download Presentation
zeal
Download Presentation

ЗАЩО АРОНИЯ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЗАЩО АРОНИЯ? ул. Д-р Г.М. Димитров , 20, 4000 Пловдив – България, тел: +359 32 620450; info@vitanea.com; www.vitanea.com

 2. Усещане за промяна-вкусът на здравето • Vitanea ООД произвежда натурални плодови нектари, сокове и сиропи, които съдържат арония. • За дълго време, аронията , която е служила като декоративно растение е била подценявана от източновропейските земеделски производители. • През последните години, обаче, учените от Централна и Югоизточна Европа осъзнават полезните свойства на плода за здравето на човека и така се стигна до приложението й в производството на функционални храни.

 3. Усещане за промяна • До 1980 г аронията е напълно непозната в България. • Иновативната технология на проф. Христо Крачанов и дългогодишните лабораторни изследвания на колектив от ЛБАВ и УХТ под негово ръководство, води до организиране на едно иновативно производство с висока ефективност. То позволи финансирането на изследователски колективи от 2 научни организации за дълги години. На практика след 2003, проф. Христо Крачанов заедно с ЛБАВ-Лаборатория по Биологично Активни вещества към ИОХ с ЦФ при БАН - ръководител на която е доц. Мария Крачанова, успява да направи един малък технологичен център, чиято жизненост му позволи да преодолее и тежката икономическа криза в последните пет години.

 4. Еволюция на Витанеа: Първите учебно-производствени звена • Началото е поставено през 1978 г. със създаването на учебно-производствено звено в катедрата по органична химия и биохимия при ВИХВП-Пловдив, под ръководството на ръководителя на катедрата – проф. дхн Христо Г. Крачанов. • През първите 12 години това звено се занимава с разработването на нови технологии за хранителни продукти (предимно функционални храни и хранителни адитиви) от плодов и зеленчуков произход. В основата на тези технологии са изобретения и патенти на проф. Хр. Крачанов и сътрудници, в това число 8 патента в чужбина (САЩ, Франция, Англия, Швейцария, Германия, Югославия и др.) Производствената дейност се извършва на територията на ВИХВП-Пловдив и на територията на различни хранителни предприятия – в Пловдив, Пазарджик, Стамболийски, Своге, София, Дупница • Вторият период на производствената дейност e през 1989-1997 г. с въвеждането на плодовете на арония (Aronia melanocarpa) като суровина в производството на плодови сиропи, предназначени за получаване на диетични плодови напитки. В това производство са внедрени редица нови технологии. Научно-приложните изследвания се извършват от съвместен колектив на ЛБАВ – Пловдив при ИОХ с ЦФ БАН и НИЛЕФХ при УХТ, ръководен от проф. Крачанов.

 5. Еволюция на Витанеа • Третият период в развитието започва през 1998 г. с разработването и внедряването на технология за производство на натурални плодови сокове и нектари от антоцианинови плодове (арония, къпина и ягода). Значителен принос в развитието на това производство оказаха изследванията на проф. Крачанов и колектив по проект Copernicus – CIPA-CT94-0135 през периода 1995-1998 г. на тема “Усъвършенствуване качеството на консервирани плодове и зеленчуци чрез нови технологии” с главен координатор проф. Andre Huyghebaert от Университета в Гент – Белгия и партньори: ВИХВП-Пловдив, катедра по органична химия, проф. Хр. Г. Крачанов, ЛБАВ при ИОХ с ЦФ, с р-л доц.д-р Мария Крачанова и Унгария, Катедра по консервиране при Университета по градинарство и хранителна промишленост в Будапеща, проф. Иван Варсани. • През юни 2003 ВИТАНЕА ООД се образува като частна фирма.

 6. Защо Арония? • Интересът към Aронията се дължи на интензивния и дълбок тъмнo-червен цвят, който е резултат на високи нива на фитохимикали, по-специално антоцианини. • Именно високото съдържание на антоцианини определя антиоксидантните и анти-канцерогенни свойства на плодовете на аронията. • Като правило, по-тъмни плодове, които са по-дълбоко оцветени със сини и червени пигменти, съдържат високи нива на антиоксиданти.

 7. Защо арония • Свободните радикали са естествено произведени в нашия организъм. Те разрушават липиди, клетъчните мембрани, молекулите на ДНК и протеините. В човешкия организъм нормално съществува баланс между антиоксидантите и свободните радикали. При определени условия този баланс може да бъде нарушен. Антиоксидантите неутрализират вредното действие на свободните радикали. • Всеки ден ние сме изложени на дима от изгорелите газове, химически замърсените храни, дим от различни източници, стрес и т.н. Тези въздействия водят до нарушаване на баланса на антиоксидантите и свободните радикали в нашето тяло, което води до т. нар. оксидативен стрес. • Ето защо плодовете на аронията , която е един от най-добрите източници на антиоксиданти, може да ни помогнат за да водим по-здравословен живот.

 8. Полезното действие на аронията • Все повече и повече хора в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, започват да консумират плодовете на аронията под формата на вкусни сокове, безалкохолни напитки, конфитюри и вино. Аронията се характеризира и с високо съдържание на витамин С. • Благодарение на изключителните си антиоксидантни свойства и прочистващ ефект, плодовете на Аронията станаха много популярни и в Източна Европа.

 9. Антиоксидантна активност на плодове, закупени от българския пазар, изследвани посредством метод: Oxygen Radical Absorbance Capacity – ORAC 7080% от антиоксидантната активност на плодовете се запазва при производството на соковете и нектарите на ВИТАНЕА!

 10. Сравнение на АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ на полезни плодове и зеленчуци

 11. Арония Aronia melanocarpa Elliot (лат), от семейство Розоцветни Аронията е многогодишен храст с височина 1,5 до 3м. Плодовете й са подобни по цвят, форма и размер на тези на касиса, но различни по състав и вкус. • Богатство на биологично-активни вещества: витамини С, А, Р и B и фолиева киселина. • Естествен източник на антиоксиданти. • Екологично чиста - отглежда се без изкуствени торове и пръскане с пестициди. • Аронията е продукт на природата с богато разнообразие на антиоксиданти, което определя безспорните и качества в здравословното хранене на съвременния човек.

 12. За Витанеа Дейността на фирмата включва: • разработване на иновативни технологии • и производство на здравословни и функционални храни, създадени по собствени изобретения и патенти: - 2 патента в САЩ - 2 патента в Германия - 3 патента - Франция, Англия, Швейцария - 25 авторски свидетелства за изобретения и полезни модели в България. Производствената и изследователска дейност на фирмата се извършва съвместно с : • Лабораторията по Биологично Активни Вещества на Института по Органична Химия с Център по фитохимия при БАН. • Лабораторията по Екологични и Функционални Храни на Университета по Хранителни Технологии – Пловдив (до 2012г) • и фирма ИТЦ-Иновативно Технологичен Център, ООД-Пловдив .

 13. Приложната дейност на колективите, ръководени от проф.Крачанов в областта на функционалните храни и здравословното хранене датират от 1978 г. със създаването на учебно-производствено звено в катедрата по органична химия и биохимия при ВИХВП-Пловдив (сега УХТ – Университет по Хранителни Технологии). • През 1990 г. са разработени и внедрени технолигии за производството на концентирани сиропи от плодовете на арония и други антоцианинови плодове, предназначени за получаване на диетични плодови напитки. • През 1998 г. внедряват нова технология за производство на натурални плодови сокове и нектари от антоцианин-съдържащи плодове (арония, къпина, ягода, малина, касис). • Със създаването си през2003/2004 г. ВИТАНЕА ООД доразви и обогати гамата от произвежданите здравословни продукти. Богатият асортимент от здравословни и функционални храни, които днес предлага нашата фирма и непрекъснатите научни изследвания извеждат фирмата като водеща в производството на функционални храни от групата на плодовите сокове и нектари.

 14. Научни проекти с ЛБАВ, финансирани от МИЕ и от ВИТАНЕА ООД и ИТЦ ООД: а ВИТАНЕА • 1. Проект №НИФ-02.66.2007 «Нови адитиви и функционални храни за превенция на социално значими заболявания, свързани с липидна пероксидация-МИЕ (2008-2010), координатор ВИТАНЕА ООД, партньори ИОХ с ЦФ и УХТ. (завършен) • 2. Функционални храни и адитиви от плодове, зеленчуци и билки, Финасиран от фирма “ВИТАНЕА ООД” (06.2010 – 05.2012). Ръководител – доц. д-р Мария Крачанова, ИОХ с ЦФ - БАН. (Завършен) • 3. Проект „Горски плодове и билки за получаване на функционални храни за превенция на социално значими заболявания”. Финансиран от фирма ВИТАНЕА ООД – Пловдив. 06.2012 – 05.2013. Ръководител – доц. д-р Мария Крачанова, ИОХ с ЦФ – БАН. (Завършен) • .

 15. Научни проекти с ЛБАВ, финансирани от МИЕ и от ВИТАНЕА ООД и ИТЦ ООД: а ВИТАНЕА • 4. Лечебни зеленчуци, антоцианинови плодове и билки за получаване на нутрацевтици за превенция на социално-значими заболявания Финансиран от фирма ВИТАНЕА ООД – Пловдив. 06.2012 – 03.2015. Ръководител от страна на ЛБАВ при ИОХ с ЦФ–БАН – доц. д-р Мария Крачанова, (Текущ). • 5. Проект BG161РО003-1.1.05-0024-С0001 ”Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие”,Финансиран от ЕС и МИЕ чрез фирма ИТЦ ООД с ръководител проф. Крачанов - Пловдив по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 22.10.2012г – 21.10.2014 г., Ръководител от страна на ЛБАВ – доц. д-р Мария Крачанова (Текущ).

 16. Финансирането на ЛБАВ от ВИТАНЕА ООД през първите години 2004-2009

 17. Диаграма на финансирането на ЛБАВ от ВИТАНЕА ООД и ИТЦ ООД 2009-2013

 18. В какво вярваме • Отсъздаванетона първите продукти през 1978г.досегапроф. Крачанов чрез Витанеа ООД : • следвамечтитесизаЗдравословенначиннаживот, • доставяйкинанашататрапезаНатуралнипродукти, • произведени от 100% свежибългарскиплодове,а неотплодов концентрат; • полученипооригиналнатехнология • Безконсерванти, синтетичниоцветители, синтетичниаромати и емулгатори

 19. Иновативна технология • Оригиналната технология на проф. Крачанов се основава на: • оригинални съоръжения за хомогенизация на плодовете при турбулентни условия и отделяне на плодовия сок чрез студено пресоване; • дългогодишни лабораторни изследвания на химическия състав и антиоксидантната активност на българските плодове; • за основни суровини са предпочетени арония, малина, къпина, ягода и касис. Високото съдържание на хранителни фибри и антиоксиданти, както и имуностимулиращата активност ги правят предпочитани при производството на функционални храни.

 20. Антиоксидантна активност на соковете и нектарите В таблицата са представени ORAC-единиците антиоксидантна активност, които приемаме с една чаша (250мл) от плодовите продукти “ВИТАНЕА”.

 21. Продукти • Концентрирани плодови сиропи разреждане: 1:13, 1 кг/0,30 кг, съхранение 18 мес. арония - ягода – малина – къпина – касис – вишна – портокал - лимон • Нектаридиетични и с добавена захар 1л - арония – къпина – малина със стевия-гликозиди, • арония - ягода - касис с добавена захар 0,25л – детски - ягода с арония, малина с арония, къпина с арония, портокал с арония съхранение 18 мес., опаковкаTetraPrisma и TetraBrik • Сок Арония 1л/250ml, съхранение 24 мес., опаковкаTetra Prisma и стъклена бутилка • Чай от плод Арония • 50гр, съхранение 18 месеца, опаковка кутия от 100% рециклирана хартия • Гранулиран пектин 90 гр, съхранение 12 мес., опаковкаРЕТ ябълков с магнезий – ябълков с витамини – цитрусов с витамини

 22. КОНЦЕНТРИРАНИ ПЛОДОВИСИРОПИ– 1кг, 0.300 кг. re:brand / new:logo / shift:position / new:look КОНЦЕНТРИРАНИ ПЛОДОВИ СИРОПИ /РАЗРЕЖДАНЕ -1:13/ АРОНИЯ КОНЦЕНТРИРАН СИРОП /БЕЗ ДОБАВКИ/

 23. Rebrand/нови нектари със стевия ПЛОДОВИ НЕКТАРИ И СОКОВЕ– 1L re:brand / new:logo / shift:position / new:look

 24. ПЛОДОВИ НЕКТАРИ ЗА ДЕЦА • Без консерванти, синтетични подсладители и оцветители • Съдържат: студено пресован плодов сок, плодов екстракт, лимонена киселина, Вит.С, захар(<8%) • Калории: 52 kcal (220 kJ)/100 ml. • Пастьоризиран • Подходящи за цялото семейство • Естествен източник на антиоксиданти • Продуктът е в съответствие с чл.1 и чл.5 от НАРЕДБА № 37/2009г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ в сила от15.09.2009г ДЕТСКА СЕРИЯ ПЛОДОВИ НЕКТАРИ– 250 ml

 25. tea time 100% ЧАЙ ОТ АРОНИЯ НОВ ПРОДУКТ СЪДЪРЖАНИЕ:100% студено пресовани зърна от арония. От свежи български плодове. Без консерванти, синтетични оцветители, подсладители и аромати. Не съдържа кофеин и други алкалоиди Естествен източник на антиоксиданти По оригиналната технология на проф. Христо Крачанов

 26. 100% СОК ОТАРОНИЯ • Естествен източник на антиоксиданти • Без добавена захар • Без консерванти, синтетични оцветители, подсладители и аромати • От свежи български плодове • По оригиналната технология на проф. Христо Крачанов • СЪДЪРЖАНИЕ:100% студено пресован сок от плод арония. Плодово съдържание 100%. • Сокът не е произведен от плодов концентрат, а от 342 плодови зрънца арония • КАЛОРИЧНОСТ: 50 kcal (215kJ)/100 ml. Пастьоризиран. • Сокът е подходящ за диабетици. • Опаковка: стъклена бутилка 0,250L в кутия от 100% рециклирана хартия Нов продукт

 27. ГРАНУЛИРАНИ ПЕКТИНИ – 90 гр. re:brand / new:logo / shift:position / new:look

 28. РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ 2012

 29. Рекламна кампания 2013

 30. Рекламна кампания 2013

 31. Благодаря за вниманието! ул. “Д-р Г.М. Димитров” 20, 4000 Пловдив – България, тел: +359 32 620450; info@vitanea.com; www.vitanea.com