slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoła Gimnazjum w Gołuchowie ID grupy: 98/81_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Recykling na co dzień. Semestr/rok szkolny: semestr V 2011/2012 …………………………………………………….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)' - zea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoła
 • Gimnazjum w Gołuchowie
 • ID grupy:
 • 98/81_P_G1
 • Kompetencja:
 • Przedsiębiorczość
 • Temat projektowy:
 • Recykling na co dzień.
 • Semestr/rok szkolny: semestr V 2011/2012
 • …………………………………………………….
slide3

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego.

Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

ponowne zastosowanie
PONOWNE ZASTOSOWANIE
 • Powtarzające się zastosowanie materiału lub produktu w tym samym celu (np. bieżnikowanie opon, butelki na wymianę) .
dalsze zastosowanie
Dalszezastosowanie
 • Użycie odpadów do nowych zastosowań po odpowiedniej przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np. granulacja zużytych tworzyw sztucznych i opon, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych) .
ponowne zu ytkowanie
Ponowne zużytkowanie
 • Odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzenie ich do produkcji (np. użycie wraków samochodowych w stalowniach). 
recykling w poj ciu prawa
RECYKLING W POJĘCIU PRAWA

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

slide9

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

slide10

Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

slide11

Badania prowadzone przez Duński Uniwersytet Techniczny wykazały, że w 83% przypadków recycling jest najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych.

slide12

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (The United StatesEnvironmentalProtectionAgency – EPA) zauważyła, że nakłady na recycling zredukowały w kraju emisję dwutlenku węgla do atmosfery do 49 milionów m² netto w 2005 roku. W Wielkiej Brytanii na podstawie Programu Odpadów i Zasobów ustalono, że nakłady na recyclingu w Wielkiej Brytanii redukują emisję CO2 o 10-15 milionów ton rocznie.

slide13

Należy spełnić pewne wymagania, aby recycling stał się ekonomicznie możliwy i środowiskowo efektywny. Do nich należą adekwatne źródło recyklatów, system, który pozyskuje te recyklaty ze strumienia odpadów w pobliżu fabryk zdolnych do przetwarzania recyklatów i potencjalne zapotrzebowanie na produkty recyklingu.

slide14

Niektóre kraje wprowadzają do obrotu handlowego nieprzerobione recyklaty. Niektóre skarżyły się, że ostateczna przyszłość recyklatów sprzedanych w innym kraju nie jest znana i że mogą one znaleźć się na wysypisku zamiast zostać przerobione. Zgodnie z jednym z raportów w Ameryce 50-80% komputerów przeznaczonych do recyclingu nie zostały aktualnie przerobione.

slide15

Niektóre regiony mają utrudnione użycie lub eksport tak wielu materiałów jak przerabiają. Ten problem jest szeroko rozpowszechniony, jeśli chodzi o zielone szkło. Wiele zielonego szkła jest wysyłane do przerabiania poza obszarem Ameryki Środkowo-Wschodniej, gdzie nie produkuje się wystarczająco dużo wina do użycia wszystkiego przerobionego materiału. Dodatkowe szkło musi być niszczone do budowy materiałów lub do wtórnego zastosowania w regularnym cyklu odpadów.

slide16

Polskie prawo nakłada obowiązek selektywnego zbierania wielu rodzajów odpadów na samorządy gminne i przedsiębiorców wprowadzające towary na rynek. Obowiązek recyklingu jest realizowany zazwyczaj w formie procentu (opakowania, baterie czy bioodpady) lub masy (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), który w danym roku ma zostać poddany recyklingowi. Samorząd lub przedsiębiorca są wówczas odpowiedzialne spełnienie celu.

ciekawostka
ciekawostka

Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.

najwa niejsze akty prawne reguluj ce gospodark odpadami i ich recykling
Najważniejsze akty prawne regulujące gospodarkę odpadami i ich recykling:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późniejszymi zmianami
recykling na co dzie
Recykling na co dzień
 • Jednorazowe foliowe torby na zakupy są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska. Ich wieloletni rozkład powoduje ogromne spustoszenie dla gleby. Utylizacja tego rodzaju produktu związana jest z wytwarzaniem do atmosfery trujących związków chemicznych, które to sprzyjają powiększaniu się dziury ozonowej.
recykling na wybiegu moda z odzysku
Recykling na wybiegu, moda z odzysku.

Pomysł projektowania strojów z materiałów z odzysku powstał w celu propagowania ekologicznego stylu życia.

Pokazaniem recyklingu w barwny, atrakcyjny sposób trudnią się pokazy konkursowe np. RE-ACTFashion Show, „Recykling Multiplikacje” organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie czy międzynarodowy Createurope - TheFashionAcademyAward. Przedstawiane na nich ekokolekcje co roku budzą pozytywne emocje i niesłabnące zainteresowanie.

slide22

Recykling na wybiegu łamie stereotypy i ukazuje piękno ubrań powstałych z odzysku. Młodymi projektantami są przeważnie studenci niebojący się kreatywności. Ekologiczne ubrania powstają między innymi z tektury, metalu, foli, styropianu, gumy czy różnych gatunków tkanin. Awangardowe sukienki z przerobionych swetrów, torebki wykończone drucianą siatką i figlarne kapelusiki z kawałka filcu zadziwiają nawet najbardziej zwariowanych jurorów konkursów.

segregacja odpad w
SEGREGACJA ODPADÓW
 • Metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.
rady dotycz ce recyklingu w domu
Rady dotyczące recyklingu w domu
 • Na zakupach używaj własnych toreb, nie więcej niż 2.
 • Kupuj świeżą żywność, uprawiaj własne warzywa i owoce
 • Staraj się kupować elektronikę i inne sprzęty z jak najdłuższym okresem żywotności
 • Jeśli to tylko możliwe kupuj żywność, która zapakowana jest w łatwo rozkładający się materiał
greenpeace
greenpeace
 • Międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca od 1971 r. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.
fundacja wwf
Fundacja wwf
 • Powstała w 1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla przyrody wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań.
klub gaja
Klub gaja
 • Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.
liga ochrony przyrody
Liga ochrony przyrody
 • Powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
joanna krupa
Joanna krupa

,, W zeszłym tygodniu odbyło się głosowanie w samorządzie West Hollywood City i wprowadzono nowe prawo. Mam nadzieję, że zakaz wkrótce obejmie inne miasta USA i rozszerzy się na cały świat - mówi "Super Expressowi" Joanna. - Chciałabym również w Polsce przyczynić się do wprowadzenia tego zakazu. Myślę o zorganizowaniu wielkiej akcji ‘’- zapowiada modelka.

Działa na rzecz praw zwierząt i związana jest z organizacją PETA. Brała udział w zorganizowanej przez tę organizację akcji przeciwko torturowaniu zwierząt futerkowych.

iza miko
Iza miko
 • Iza prowadzi videobloga, w którym stara się przemycić ekologiczne patenty. Na www.ekomiko.pl możemy zobaczyć ekologiczny domek, ekologiczne ciuchy i specjalnym „wariografem" sprawdzić swoje „ekosumienie’’ .Na stronie można dołączyć „do klubu", podyskutować (na tematy ekologiczne oczywiście), ale też dowiedzieć się co w trawie piszczy (czyli poznać ekoaktualności).
slide34

Za uwagę dziękują: Ola, Julka, Paulina, Daria, Robert, Maks, Filip, Miłosz, Szymon, Dawid )

Źródła:

 • Internet
 • Wiedza nabyta na lekcjach biologii
 • Biblioteka Gimnazjum