Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening
Download
1 / 60

Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening. Marloes Jongeneel InfoMil. (interimperiode). Is sprake van een goede ruimtelijke ordening?. (dreigende) overschrijding?. project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder a, Wm. NEE. JA. PROJECT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening' - zazu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Marloes Jongeneel

InfoMil


Interimperiode
(interimperiode)

Is sprake van een goede ruimtelijke ordening?

(dreigende) overschrijding?

project kan doorgaan:

artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder a, Wm

NEE

JA

PROJECT

JA

project kan doorgaan:

artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder c, Wm

in betekenende mate?

NEE

JA

JA

project kan doorgaan:

artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder b, Wm

projectsaldering mogelijk?

JA

NEE


Luchtkwaliteit en een goede ro
Luchtkwaliteit en een goede RO

 • Art 12 Besluit op de ruimtelijke ordening:

  …met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’….

 • Belangenafweging

 • Toelichting op ‘Wet Luchtkwaliteit’: blootstelling irt goede RO

  • Welke functie wordt bestemd?

  • Alternatief beschikbaar?

 • Deels uit te werken in Besluit gevoelige bestemmingen (specifieke situaties)

 • Principe van ‘goede RO’ blijft onverkort gelden!


Besluit gevoelige bestemmingen
Besluit gevoelige bestemmingen

 • Amendement Tweede Kamer (art 5.16a Wm)

 • Uitgangspunten:

  • gericht op extra gevoelige groepen:

   • kinderen, jongeren,

   • zieken (met uitzondering van zieken in ziekenhuizen)

   • ouderen

  • bouwwerken in de zin van de woningwet (dus geen sportvelden)

  • binnen 100 meter snelweg of 50 meter provinciale weg én overschrijdingssituatie 

   RO beperkingen voor scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen, verzorgingscentra

  • besluit is tijdelijk (zolang er overschrijdingen zijn)

  • indien geen overschrijding, of binnenstedelijk: GOEDE RO!

 • In 2008 (zomer?) in werking


Luchtkwaliteit en gezondheid casus roosendaal

Luchtkwaliteit en gezondheidCasus Roosendaal

Natascha van Riet

Milieugezondheidkundige

6 december 2007


Inhoud
Inhoud

 • Voorstellen

 • Casus: Zuidoostkwartier Roosendaal

 • Verkeer en gezondheid

 • GGD-richtlijn

 • Conclusies

 • Vervolg casus Zuidoostkwartier

 • Stellingen


Bureau gezondheid milieu veiligheid
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid

 • Samenwerkingsverband GGD’en in Brabant en Zeeland

 • Krachten gebundeld  slagvaardig en efficiënt werken


Wat doet bureau gmv
Wat doet Bureau GMV?

 • Behandeling meldingen, vragen en klachten

 • Signaleren van ongewenste situaties

 • Structurele beleidsadvisering

 • (kleinschalig) onderzoek

 • Voorlichting

 • Incidenten en rampen


Aanleiding casus roosendaal
Aanleiding casus Roosendaal

 • Januari 2005:

  telefoontje ongeruste ouder ivm plan nieuwe locatie school langs snelweg A58

   gezondheidsrisico’s?

 • Contact met gemeente  willen graag gezondheidskundig advies


Plan zuidoostkwartier
Plan Zuidoostkwartier

 • School voor voortgezet onderwijs:

  60-70 m tot A58

 • Jeugdzorgcentrum: 70 m tot A58

 • Sporthal: 50 m tot A58

 • Appartementencomplex senioren: 100 m tot A58


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Huidige bevindingen ten aanzien van

luchtkwaliteit in Nederland

 • Kwaliteit van de lucht voor aantal stoffen in Nederland sinds 1980 sterk verbeterd: (CO, SO2, lood, benzeen, aldehyden)

 • Dit geldt in mindere mate voor: NO2 en fijn stof


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Stikstofdioxide (NO2)

 • Indicator voor mengsel van schadelijke stoffen

 • Wegverkeer belangrijkste bron

 • Effecten:

  • Vermindering longfunctie

  • Afname weerstand tegen infecties  ziekenhuisopnames

  • Versterkte reactie op allergenen


Wat is fijn stof
Wat is fijn stof?

 • PM10 (Particulate Matter);

 • Kleiner dan 10 micrometer (μm)

  (1000 μm = 1 mm);

 • Verschil in massa, grootte, aantal en samenstelling;

 • Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar je ademt het wel in;

 • Naast PM10, ook PM2,5 en ultrafijn stof en roet; laatste vooral gerelateerd aan verkeer


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Verdeling van fijn stof naar deeltjesgrootte

 • PM2,5-10: mechanisch gevormde deeltjes

 • - zeezout, bodemstof

 • - bandenslijpsel, remstof

 • - stof uit stallen

 • < PM2,5: fijn en ultrafijne deeltjes

 • - reactie gasvormige stoffen (aerosolen)

 • - roetFijn stof is boosdoener
Fijn stof is boosdoener

 • Geen drempelwaarde waaronder geen effecten optreden (wettelijke norm is geen gezondheidskundige norm);

  (advieswaarde WHO: 20 ug/m3)

 • Steeds meer bekend over effecten

  langdurige blootstelling: ernstiger

  dan aanvankelijk gedacht.


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

WHO

EPA

EU


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

 • Algemene bevindingen over de gezondheids-

 • effecten van luvo in Nederland anno 2006 (1):

 • 3.400-5.700 mensen sterven vroegtijdig als gevolg

 • van directe blootstelling aan luchtverontreiniging

 • (fijn stof en ozon); levensverwachting als gevolg van

 • lucht verontreiniging 1-2 jaar verkort

 • als gevolg van langdurige blootstelling aan lucht-

 • verontreiniging vroegtijdige sterfte van 10.000-25.000

 • mensen; levensverwachting als gevolg van lucht-

 • verontreiniging tot 10 jaar verkort


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

Algemene bevindingen over de gezondheids-

effecten van luvo in Nederland anno 2006 (2):

• 10.000-100.000 kinderen met luchtwegklachten en

verminderde longfunctie als gevolg van lucht-

verontreiniging

• > 1.000 –3.000 acute ziekenhuisopnames

• > 5.000 verergering van klachten bij H/V-ziekten

• > 1.000.000 gehinderden door stank

• > 10.000 mensen met chronische bronchitis

• > 10.000 mensen met blijvende vermindering

longfunctie


Gezondheidsrisico s langs wegen recent onderzoek
Gezondheidsrisico’s langs wegen(recent onderzoek)

 • Wonen binnen 100 meter snelweg of 50 meter drukke stadsweg: tot 2x zo groot risico op overlijden aan luchtweg- of hartvaatziekten (Hoek e.a, 2005);

 • Groter risico op luchtwegklachten bij kinderen op scholen binnen 400 meter van de snelweg (Brunekreef, 1999,2001);

 • Kinderen gevoelige groep met blijvende vermindering longfunctie bij kinderen tot 18 jaar binnen 500 meter van de snelweg (Gauderman,2007);

 • MAAR: niet aan te geven wie de dupe wordt!


Longfunctie en vrachtverkeer brunekreef epidemiology 1997 8 298 303
Longfunctie en vrachtverkeer Brunekreef, Epidemiology 1997; 8: 298-303


Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen

 • Kinderen (tot een leeftijd van 18 jaar)

 • Patiënten met een luchtwegaandoening of een hart- en vaatziekte;

 • Ouderen

 • Personen met grote

  inspanning


Afstand tot weg
Afstand tot weg

 • Afstand tot weg is betere maat voor relatie met gezondheidseffecten dan concentratie PM10 of NO2 (berekend of gemodelleerd)

 • GGD-richtlijn gevoelige bestemmingen

  • minstens 300 meter van snelweg meest wenselijk

  • binnen 100 meter van snelweg sterk afgeraden

  • direct langs andere drukke wegen (> 10.000 mve/etmaal) afgeraden (concept richtlijn)


Nieuwe wet luchtkwaliteit
Nieuwe wet luchtkwaliteit

Alleen grote bouwplannen – ‘in betekenende mate’ projecten - worden beoordeeld op luchtkwaliteit.

Voor kleine bouwplannen is dat niet nodig, ook niet in gebieden met overschrijdingen van de norm.


Amvb gevoelige bestemmingen
AMvB Gevoelige bestemmingen?

 • Nog niet vastgesteld

 • “(Dreigende) overschrijding” afstand van 100 meter bij snelwegen en 50 meter bij provinciale wegen voor gevoelige bestemmingen

 • Geen aandacht voor woningen

 • Drukke (stads)wegen?


Gezonde toetsing bouwplannen
Gezonde toetsing bouwplannen

 • Ook kleine bouwplannen toetsen met of in de nabijheid van gevoelige ruimtelijke objecten (woningen, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen voor ouderen)

 • Minimaal 100 meter van de snelweg en niet in eerstelijnsbebouwing drukke binnenstedelijke wegen,

  Ongeacht de NO2 of PM10 concentratie


Advies zok i
Advies ZOK (I)

 • “de GGD raadt het situeren van de geplande gevoelige bestemmingen (zoals een school) binnen 100 meter van de A58 dan ook sterk af.”

 • “De GGD vertrouwt er dan ook op, dat de gemeente dit advies op een zorgvuldige wijze in haar besluitvorming zal meenemen. Desgewenst is de GGD natuurlijk bereid om te bekijken en mee te denken op welke wijze de basiskwaliteit van de leefomgeving wel gegarandeerd kan worden.”


Advies zok ii
Advies ZOK (II)

 • “Daarnaast vraagt de GGD wederom aandacht voor het belang van een informatieve en open communicatie, niet alleen met de betrokken omwonenden maar ook met de toekomstige gebruikers van het Zuid-Oostkwartier.”

 • “Een mogelijke oplossing om een verbetering in de milieugezondheidskundige kwaliteit aan te brengen, is om versneld te komen tot het aanleggen van de Noordoost Tangent. Dit zou niet alleen voor de geplande situatie een verbetering zou opleveren, maar voor alle gevoelige bestemmingen die nu aan de A58 gelegen zijn.”


Besluit roosendaal
Besluit Roosendaal

 • College + meerderheid raad: bouw door laten gaan

 • Wel GGD betrekken bij advisering gezond binnenmilieu


Bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

Natascha van Riet

0900-3686868

n.van.riet@ggd-bureaugmv.nl


Stelling 1
Stelling 1

 • Het afstandscriterium gaat boven de berekende concentratie NO2 of PM10,zeker als het gaat om toetsen van locaties met gevoelige bestemmingen


Stelling 2
Stelling 2

 • PM10 is géén goede maat voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging


Stelling 3
Stelling 3

 • Woningen vallen ook onder gevoelige bestemmingen


Stelling 4
Stelling 4

Wanneer binnen 100 meter van de snelweg of langs een drukke verkeersader woningen worden gebouwd,

dan mogen dit alleen koopwoningen zijn, vanwege de beperkte keuzevrijheid in de sociale huursector.


Zuidoostkwartier

Zuidoostkwartier

Joep Janssen

Gemeente Roosendaal

6 december 2007


Inhoud presentatie
Inhoud presentatie

 • Wat vooraf ging

 • Programma

 • Proces + besluitvorming

 • Fijnstof en accumulatie van, lucht, geluid en veiligheid

 • Belangenafweging

 • Algemene Maatregel van Bestuur

 • Vervolgstappen en planning

 • Discussiepunten


1 wat vooraf ging
1. Wat vooraf ging

 • Keuze/ afweging locatie voor Jan Tinbergen college

 • Onderwijscarrousel


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

2. Programma

 • Jan Tinbergen College (JTC)

 • Sporthal

 • Jeugd zorgcluster (JZC)

 • Appartementencomplex


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

3. Proces + besluitvorming

 • Locatie afweging

  - Ruimtelijke afweging (locatie, fysieke ruimte, verkeer, eigendomssituaties)

 • Financiële haalbaarheid

 • Milieu onderzoeken

  2) Besluit ontwikkeling locatie Zuidoostkwartier


4 fijnstof en accumulatie van lucht geluid en veiligheid
4. Fijnstof en accumulatie van lucht, geluid en veiligheid

!! Brief GDD en VROM-inspectie inzake luchtkwaliteit !!

 • Uitstel besluit

 • Hernieuwd onderzoek naar fijnstof

 • Methodiek onderzoek naar fijnstof onderzocht

 • Hernieuwde belangenafweging

 • Extra maatregelen lucht, geluid en veiligheid


5 belangenafweging
5. Belangenafweging

 • In eerste instantie is de afweging die gemaakt wordt een belangenafweging die door de politiek gemaakt moet worden.

 • Daarmee wordt de GGD brief en het gezondheidsaspect tot 100 meter van de snelweg gezien als één belang, dat in het geheel van overwegingen wordt meegewogen.
5 belangenafweging2
5. Belangenafweging

Naast luchtkwaliteit worden de volgende belangen

afgewogen in willekeurige volgorde:

 • centrale ligging in de stad

 • efficiënt ruimtegebruik

 • markante locatie in de stad die nu verloedert

 • nieuwbouw school JTC en REC4 in verouderde ongezonde gebouwen

 • het starten van de “onderwijscarrousel”

 • het realiseren van een sporthal

 • realiseren jeugdzorgcluster

 • snelheid van handelen

 • financiën


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

3. Proces + besluitvorming

 • Locatie afweging

  - Ruimtelijke afweging (locatie, fysieke ruimte, verkeer, eigendomssituaties)

 • Financiële haalbaarheid

 • Extra maatregelen tbv lucht, geluid en fijnstof

  2) Besluit ontwikkeling locatie Zuidoostkwartier


Korte introductie op het thema luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening

3. Proces + besluitvorming

Het totaal van factoren in de afweging tussen ’t Zand en het Zuidoostkwartier overziende, te weten: ligging in de stad, verkeer, nieuwbouw school voor voortgezet onderwijs (JTC), het starten van de scholencarrousel, het realiseren van een sporthal, het realiseren van een jeugdzorgcluster, het efficiënt ruimtegebruik, gezondheid in relatie tot luchtkwaliteit (binnen de daarvoor geldende normen), geluid en externe veiligheid, snelheid van handelen en financiën, mede bezien in het licht van het speerpunt van het collegeprogramma “kansen voor iedereen” is en blijft het college van mening dat de ontwikkeling van het ZOK met de genoemde functies een verantwoorde beslissing is.

 • Besluit genomen!


Ondanks dat er geen overschrijdingssituatie is wel extra maatregelen lucht geluid en veiligheid
Ondanks dat er geen overschrijdingssituatie is wel extra maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Dove gevels vanwege geluid

 • Mechanische ventilatie met extra filters PM2,5 = 0

 • CO2 huishouding in school geregeld

 • Warmte koude opslag (WKO) alle gebouwen

   GGD akkoord!


6 algemene maatregel van bestuur
6. maatregelen lucht, geluid en veiligheidAlgemene Maatregel van Bestuur

 • Uitspraak minister Cramer over scholen 100 m van de snelwegen vandaan

 • Berichten ANP alle gevoelige bestemmingen

 • 100 meter grens tov gevoelige bestemmingen:

  - In overschrijdingsgevallen

  - In dreigende overschrijdingsgevallen

 • ????


Standpunt
Standpunt maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Gemeente doet het op het ZOK gewoon erg goed

 • 100 meter grens is onzin

 • Er moet worden gekeken naar feitelijke situatie

 • De ene (snel)weg is de andere niet

 • Extra maatregelen zorgen voor zeer binnenklimaat PM<10=0 CO2= 20%

 • Zeer fijnstof is onderdeel van PM10 en overschrijdt dus ook geen enkele norm


7 vervolgstappen
7. Vervolgstappen maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Hoe nu verder?

 • Rust bewaren

 • Hoe gaan andere projecten daarmee om (Eindhoven, Leiderdorp)

 • Hoe om te gaan met potentiële huurders?

 • Onderzoek naar mogelijke nieuwe strikte wetgeving in EU

 • Doorstart als exacte inhoud AMvB bekend is.


Vragen
Vragen?? maatregelen lucht, geluid en veiligheid


8 discussiepunten
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Om op lokaal niveau een goede RO afweging te kunnen maken, zijn eenduidige richtlijnen voor luchtkwaliteit (en gezondheid) noodzakelijk.


8 discussiepunten1
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Lokale belangenpartijen misbruiken luchtkwaliteit discussie en gebruiken organisaties als GGD en de VROM-Inspectie voor hun eigen NIMBY belangen.


8 discussiepunten2
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • In een drukbevolkt land als Nederland waar de fijnstof problematiek voor een groot gedeelte door andere landen wordt veroorzaakt kunnen niet de strengste normen worden gehanteerd.


8 discussiepunten3
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • “De meest kwetsbare groep op minst vervuilde plek”

  Dit zou het uitgangspunt van een goed RO-beleid moeten zijn


8 discussiepunten4
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Speelt bij uw gemeente blootstelling aan luchtverontreiniging een belangrijke rol bij RO plannen?

  Zo nee, welke belemmeringen zijn er?

  Welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?


8 discussiepunten5
8. Discussiepunten maatregelen lucht, geluid en veiligheid

 • Wanneer er nog geen aanpassingen in de wet zijn gedaan, of een wet in voorbereiding is, mogen instanties als de GGD en de VROM-Inspectie, niet vooruitlopend op eventuele wetten, besluitvorming beïnvloeden.