bibliogr fiai tev kenys g a nevel studom ny s az oktat s gy ter let n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén. Csík Tibor OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az intézmény első korszaka. 1877. Országos Tanszermúzeum Trefort Ágoston VKM-miniszter, Gönczy Pál 1899. Országos Tanszermúzeum és Paedagógiai Könyvtár

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén' - zaynah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bibliogr fiai tev kenys g a nevel studom ny s az oktat s gy ter let n

Bibliográfiai tevékenység a neveléstudomány és az oktatásügy területén

Csík Tibor

OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

az int zm ny els korszaka
Az intézmény első korszaka
 • 1877. Országos Tanszermúzeum
  • Trefort Ágoston VKM-miniszter, Gönczy Pál
 • 1899. Országos Tanszermúzeum és Paedagógiai Könyvtár
  • Wlassics Gyula VKM-miniszter, Gyertyánffy István
 • 1922. Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtár
  • Klebelsberg Kunó VKM-miniszter
 • 1933. Megszüntetés (12571/1933/IV. VKM-rendelet)
  • Hóman Bálint VKM-miniszter
alapfeladatok
Alapfeladatok
 • Alapítás
  • Tankönyv, taneszköz, bútorzat (hazai teljes, külföldi minta)
  • Tanügy és -igazgatás (normatív dokumentumok, értesítők stb.)
  • Tanszerbírálat, -engedélyezés
 • 1906. VKM rendelet (53475/1905)
  • Pedagógiai alap- és segédtudományok teljes hazai, magyar szempontból fontos külföldi szakirodalma
  • Iskolai könyvtárak (iskolatípusonként mintakönyvtár, vándorkönyvtár)
  • Tájékoztatás, rendelkezésre bocsátás (olvasó- és kutatóterem, kölcsönzés)
 • 1907. VKM rendelet (113161/1906)
  • Országos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítő – szellemi műhely
jralap t s m k d s
Újralapítás - működés
 • 1958. Országos Pedagógiai Könyvtár (1956/6. tvr., 1956/1018u MM és az 1958/153.MM r.)
 • 1968. Pedagógiai múzeum (OPKM) - az oktatás tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása
 • 1978. Iskolai könyvtári hálózat koordinációs központja (5/1978. KM r.)
 • 1985. Országos Pedagógiai Információs Rendszer (OPIR)
 • 1989. Módszertani Osztály megszűnése
 • 1997. CXL. tv. (a nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó jogszabályokkal)
  • Országos feladatkörű szakkönyvtár
  • Országos Dokumentumellátási Rendszer
  • Iskolai könyvtárak szakfelügyelete
 • 2007. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - részjogkörű intézménye
llom nyr szek
Állományrészek
 • Neveléstudományi, oktatásügyi irodalom ~330.000 kötet
 • Tankönyvek ~60.000 kötet
 • Iskolai értesítők ~70.000 kötet
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom ~44.000 kötet
 • Digitalizált dokumentumok
  • Nyomtatott kiadványok (pl. Néptanítók Lapja 1868-1872, Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye 1868-1885, Tanszermúzeumi Értesítő 1907-1917)
  • Képek ~3.000 / 919 db
inform ci szervez s szolg ltat s
Információszervezés, -szolgáltatás
 • OPAC – bibliográfiai adatbázisok (http://www.opkm.hu)
  • PAD – Pedagógiai Adatbázis (CD-n más szoftverrel)
  • Tankönyvi adatbázis
  • Gyermek- és ifjúsági irodalom adatbázisa
 • Magyar Pedagógusok Háza Portál – internetes pedagógiai források (http://www.mphp.hu)
 • Iskolai évkönyvek adatbázisa
 • Az oktatás tárgyi környezete
 • Külső adatbázisok – EISZ, EBSCO, A-V Online
pad nemzeti szakbibliogr fia
PAD - nemzeti szakbibliográfia
 • Magyar szakirodalom – teljességre törekvően
 • Külföldi szakirodalom – főként angol, német, francia nyelvű
 • Dokumentumtípusok
  • Könyv, folyóiratcikk, könyvfejezet
 • Időintervallum
  • Magyar nyelvű 1980- teljesség igényével
  • Idegen nyelvű 1975- válogatva
 • Tartalmi föltárás
  • ETO
  • MPT - tárgyszó / szakcsoport
  • Referátum
tank nyvadatb zis
Tankönyvadatbázis
 • Magyar tankönyvek – nemzeti gyűjtemény
  • Közoktatás, középfokú szakképzés közismereti tárgyai 1980-
  • Népiskolai tankönyvek 1868-1948
 • Külföldi tankönyvek
  • Szocialista országok közoktatási tankönyvei
  • Határon túli magyar tankönyvek
  • Angol, német és francia nyelvű tankönyvek
 • Tartalmi föltárás
  • Szakrend
  • Kulcsszó
  • MPT – fazetták
gyermek s ifj s gi irodalom adatb zisa
Gyermek- és ifjúsági irodalom adatbázisa
 • Szép- és ismeretterjesztő irodalom
 • Magyar nyelvű irodalom
  • Teljesség / Reprezentativitás
  • Időintervallum 1976-
 • Idegen nyelvű irodalom
  • Díjnyertes angol, német, francia
  • Időintervallum 1980-
 • Tartalmi föltárás
  • Szakrend
magyar pedag gusok h za port l
Magyar Pedagógusok Háza Portál
 • Pedagógiai vonatkozású webes források
  • Napilap
  • Folyóirat
  • Könyv
  • Referensz-adatbázis
  • Tematikus portál
  • Honlap
  • Linkgyűjtemény
 • Magyar / idegen nyelv
 • Tartalmi föltárás
  • MPT szakrend / tárgyszó
  • Annotáció
k nyvt rak egy ttm k d s ben p l bibliogr fiai adatb zisok
Könyvtárak együttműködésében épülő bibliográfiai adatbázisok
 • MOKKA
 • HUMANUS
 • Magyar Digitális Képkönyvtár
 • Tankönyvfeldolgozás
  • Közoktatás – OPKM
  • Felsőoktatás – OSZK
pedag giai szakmai tev kenys g
Pedagógiai szakmai tevékenység
 • Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék
  • Terminológiai kontroll
  • Konkordancia
 • Kiadói tevékenység
  • Könyv és Nevelés (nyomtatott és elektronikus kiadás)
  • Tudós tanárok / Mesterek és tanítványok – sorozatok
  • Iskolai évkönyvek bibliográfiája – lelőhelyjegyzék
 • Iskolai könyvtárak ügye
  • Információs műveltség és oktatásügy
  • Az iskolai könyvtár. Könyvtárostanárok kézikönyve
  • Könyvtári szakfelügyelet koordinálása
 • Pedagógiai könyvtárakkal együttműködés