slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД - PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Uploaded on

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР. АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ. МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД' - zavad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД

2011 311
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Үндэслэл: Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4 дэх заалт

Журмын нэр: “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”

Тогтоолын огноо: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоол

2011 3111
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Зорилго: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэхүү нийтлэг журамд нийцүүлэн, өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-тай байна.

slide4
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу дараахь эрх бүхий этгээд батална:

slide5
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа:

  • Энэхүү нийтлэг журам
  • Монгол Улсын хууль тогтоомж
  • Ерөнхийлөгчийн зарлиг
  • Засгийн газар
  • Эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.
slide8
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ Дотоод хяналт шалгалтын хамрах хүрээ

Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байх.

slide13
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ Хариуцлага

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ

ad