ve ejn koupali t a m sto k odpo inku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veřejné koupaliště a místo k odpočinku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veřejné koupaliště a místo k odpočinku

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Veřejné koupaliště a místo k odpočinku - PowerPoint PPT Presentation

zasha
85 Views
Download Presentation

Veřejné koupaliště a místo k odpočinku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veřejné koupaliště a místo k odpočinku

 2. SOUČASNÁ SITUACE • V SOUČASNOSTI NA ÚZEMÍ LEŽÍ BÝVALÁ ČISTIČKA: NÁDRŽ A PŘILEHLÝ DŮM.ČISTIČKA ZABÍRÁ PŘIBLIŽNĚ 30% ÚZEMÍ. ZBYLÝ PROSTOR JE TVOŘEN ZANEDBANOU PŘÍRODOU. DŮM JE OBYDLEN BEZDOMOVCI A TĚMI JE I NIČEN, A PROTO TOTO MÍSTO VYPADÁ NEBEZPEČNĚ.VŠUDE JE PLNO NEPOŘÁDKU.

 3. SOUČANÁ SITUACE

 4. SOUČANÁ SITUACE

 5. MOJE VIZE • MÍSTO ODPOČINKU A ÚTOČISTĚ A CÍL PRO MAMINKY S DĚTMI, STŘEDNÍ GENERACI I DŮCHODCE. • MĚLO BY TU BÝT I LETNÍ KOUPALIŠTĚ, KTERÉ V RADOTÍNĚ CHYBÍ.

 6. CO BY AREAL NABÍZEL • BAZÉN, brouzdaliště • Převlékací kabiny • WC • Dětské hřiště • Občerstvení • Upravované trávníky

 7. CO BUDE JINAK • CHTĚLA BYCH ZACHOVAT PŮVODNÍ ROZVRŽENÍ ÚZEMÍ. • NÁDRŽ BÝVÁLÉ ČISTIČKY == BAZÉN • ZANEDBANÁ PŘÍRODA == MINI PARK PRO SLUNĚNÍ A ODPOČINEK. • ZMIZEL BY DŮM== NAHRAZEN PŘEVLÉKACÍ KABINKY, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, TOALETY NEBO RŮZNÉ STÁNKY S OBČERSTVENÍM.

 8. NÁDRŽ BAZÉN

 9. BAZÉN ROZMĚRY: 25m NA 12,5m • MALÉ DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ • PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU - SPRCHY . • BAZÉN BY MOHL BÝT NAPLŇOVÁN FILTROVANOU VODOU Z BEROUNKY, KTERÁ BY SE NEUSTÁLE MĚNILA (samozřejmě pokud by se to finančně vyplatilo). • DOPOLEDNÍ HODINY: BAZÉN PRO ŠKOLU ODPOLEDNÍ HODINY: PRO REKREACI VEŘEJNOSTI.

 10. PARK

 11. PARK • ŽÁDNÉ CESTY • UPRAVOVANÝ TRÁVNÍK • NOVĚ NASÁZENÉ STROMY • STROMY HLAVNĚ MEZI POZEMKEM ŠKOLY A NAŠÍM OBJEKTEM. • UČEL: VĚTŠÍ SOUKROMÍ.

 12. Vstup by byl z jedné strany • objekt by byl hlídán vrátným. • Na noc by byl zamykán, aby se uhlídal před vandalizmem. • Vstupné symbolické • Objekt by poskytoval prostory k pronájmu (např.občerstvení) = zisk • Na koupající se by dohlížel plavčík. Kdyby ale plavčík byl příliš nákladný, dá se ke vchodu dát cedule s nápisem „Koupání na vlastní nebezpečí!“

 13. DETAILY • OKOLO BAZÉNU :DŘEVĚNÉ CESTIČKY DO NEJFREKVENTOVANĚJŠÍCH MÍST • V DŘEVĚ BY BYL ZALITÝ TENKÝ PRUH BETONU, ABY DŘEVO NEKLOUZALO. • V PARKU: LAVIČKY • PLATIT POUZE ZA KABINKY (SYMBOLICKÉ). • NEMUSÍ PLATIT I TI, CO CHTĚJÍ POUZE DO PARKU. • JEDNA TOALETA PRO VOZÍČKÁŘE NEBO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

 14. ZÁVĚR • TĚŠÍ MĚ, KDYŽ JE CHUŤ UDĚLAT ZE STARÉ NEBO ZNIČENÉ VĚCI NOVOU, ZVLÁŠŤ KDYŽ SE JEDNÁ O CELOU OBLAST. BYLO MI POTĚŠENÍM VYMÝŠLET NOVOU STAVBU, KTERÁ V RADOTÍNĚ CHYBÍ, A JAK JI NEJLÉPE DO OBLASTI ZASADIT. VERONIKA ZAVŘELOVÁ