intoks forel pet p haukeland universitetssykehus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS. SELVMORDSFORSØK OG INTOKSINERING – HVA ER DETTE, HVEM ER DE OG HVORDAN MØTER VI PASIENTEN ETTER OPPVÅKNING?. Et foredrag fra Sosionomavdelingen, Haukeland Universitetssykehus ved sosialkonsulent Sven Andrè Haug.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intoks forel pet p haukeland universitetssykehus

INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

SELVMORDSFORSØK OG INTOKSINERING –

HVA ER DETTE, HVEM ER DE OG HVORDAN MØTER VI PASIENTEN ETTER OPPVÅKNING?

et foredrag fra sosionomavdelingen haukeland universitetssykehus ved sosialkonsulent sven andr haug
Et foredrag fra Sosionomavdelingen, Haukeland Universitetssykehus ved sosialkonsulent Sven Andrè Haug

Landskonferanse for ansatte i somatiske sykehus

Trondheim, 22. – 23. september 2011

hva er selvmord
Hva er selvmord?

Skallet

Jeg strever, kjemper, tenker

famler i mørket

resonnerer og resignerer

gråter, fortviler

Henter krefter atter en gang

…for å nå inn i skallet ditt, inn til deg

for å redde deg

Det gikk ikke, du har reist

...og jeg

Jeg strever, kjemper, tenker

famler i mørket

resonnerer og resignerer

gråter, fortviler

Henter krefter atter en gang

For å finne en mening

Din datter

Frawww.leve.no(Landsforeningen for etterlatte ved selvmord)

hva er selvmord1
Hva er selvmord?

”Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde med viten og forventning om et dødelig utfall, selv hadde foranstaltet og gjennomført med det formål å fremkalle den avdødes ønsker”

Definisjon ved WHO – byråkratisk nok!

intoks
Intoks
 • Caplex; intoksikasjon, med., forgiftning (s.d.).
 • Store Norske; forgiftning, intoksikasjon, sykdom fremkalt av løselige stoffer, gifter.
 • Forgiftningen skjer ved inntak av stoff(er) i en størrelsesorden som er direkte usunn for menneskekroppen
 • Stoffene kan være
 • Alkohol – øl, cognac, whiskey, vodka…..
 • Legale medikamenter – Ibux, Paracet, Sobril, Valium …..
 • Illegale medikamenter – GHB, heroin, amfetamin…..
 • Ulike væsker - White sprite, plumbo, bensin, brannslukningspulver….
 • Disse kan taes hver for seg eller i blanding av 2 eller flere substanser
intoks1
Intoks
 • Ikke villet selvskade;
 • Overdose - dosen blir for sterk; skjer ofte etter lengre tids fravær fra rus pga.; avrusning, fengselsopphold eller lignende.
 • Blandingen blir for vill; Alkohol, Amfetamin, GHB, Extacy
 • Villet selvskade:
 • Sikre blandinger av alkohol og medikamenter
 • Oppkuttet kroppsdeler
nakne tall fra akuttmottaket hus 2010
Nakne tall fra Akuttmottaket HUS 2010
 • 669 mennesker innlagt – med blant annet dette i seg…..
 • ETOH (alkohol) / Kaustisk soda
 • Plumbo
 • Malingsfjerner
 • Salmiakk
 • Rottegift
 • ETOH (alkohol)
 • ETOH/tbl. (alkohol/tabletter)
 • Heroin, Hasj, GBL, Metadon, Amfetamin etc etc
 • Jan -10 78 mennesker, Mai -10 71 mennesker, Mars -10 66 mennesker, desember – 10 34 mennesker
selvmord i et historisk kulturelt religi st og juridisk perspektiv
Selvmord i et historisk, kulturelt, religiøst og juridisk perspektiv

”Slikt gjør man da bare ikke” Henrik Ibsen

”Gid selvmord ikke hadde vært forbudt av Den Allmektige!” William Shakespeare

I det antikke Hellas ble selvmordere begravd på et ensomt sted, som regel ble de brent. Den legemsdel som foretok handlingen, vanligvis armen ble begravd for seg selv langt unna folk

I 1842 ble det i Norge gitt tillatelse til at selvmordere kunne gravlegges i vigslet jord. Før 1842 forbød lovens at en person som «har myrt sig selv med Villie», kunne gravlegges på kirkegården

I Storbritannia var selvmordsforsøk frem til 1960 regnet som en forbrytelse; den siste var en mann som i 1960 ble idømt to års fengsel - for å ha forsøkt å henge seg i cellen

Kristendom; Kirkefaderen Augustin(354 - 430) hevdet i sitt verk Gudsstaten at livet er en gave fra Gud og at selvmord derfor er en synd nettopp mot Gud.

I 1096 ble det endelig vedtatt ved kirkemøtet i Nîmes at selvmordere skulle nektes begravelse i vigslet jord

Jødedommen; Forbyr selvmord

Islam; Forbyr selvmord - det omtales i hadith, skriftlige tradisjoner etter Profeten. En som begår selvmord, har ikke engang rett til å gravlegges på muslimsk vis

hvem er de disse som ikke ser en annen utvei
Hvem er de…disse som ikke ser en annen utvei?
 • Mor med flere barn - oppdager ektefellens utroskap gjennom hans mobiltelefon
 • Ektefelle sliten etter arbeidsdag, hjelper ikke til i hjemmet; "Må jo få lov til å se på TV og slappe av - ikke sant!!??!!” og ”Du er jo bare hjemme her med ungene...."
 • Mor med flere barn opplever ingen støtte fra sin egen familie
 • Pasient må velge mellom ulike løsninger – blant annet disse to alternativer;
 • Dagens løsning med en utro og lat ektefelle uten support av sin egen familie, og et stadig tankekjør om hvor ektefellen holder hus hen; jobb eller annen dame? Og hva med hennes psykiske helse?
 • eller å be om ekteskapsmekling med event. begjæring om separasjon
 • med påfølgende offentlig støtteordninger og bidrag
 • og muligheter for å få rette opp livet gjennom en stabilisering av trivselsfaktorer og egen psykisk helse
 • Og hva er best for barna......
case en torsdag morgen
Case en torsdag morgen…

Mann, brukt amfetamin de siste 6 døgn, nå inntatt GHB og exstacy.

Blir funnet på et busstopp, blodig sprøyte ved siden av

6 doser med Nalaxon uten effekt.......

Assistert ventilasjon uten effekt.......

Nedsatt hjerterytme.......

Komatøs søvn i 15 timer

Forslag til løsning

Møte med NAV i mannens hjemkommune, innsøking til Avd. for Rusmedisin, tiltak i hjemkommunen gjennom lokale prosjekter, involvering av nettverk

Der hvor GHB er involvert; de fleste våkner etter en komatøs søvn, forvirret og utagerende.

Etter en stund går de bare.........

selvopplevd midtvinters en tirsdags morgen
Selvopplevd – midtvinters en tirsdags morgen….

Mann, rusmisbruker, personlighetsforstyrrelse, egen bolig med tilleggskontrakt §11-2

Ikke kontaktbar på 5 uker, midtvinters, kuldeperiode, foreldre bekymret, tidl. registrert 8 selvmordsforsøk og innleggelser på ulike institusjoner

Mobil – SMS - Banke på døren - i og utenfor arbeidstid

Bestemmer å låse seg inn – Lukten – Synet – Liket - Fargene

AMK - Sykebil – Politi

Egen skyldfølelse – Hjelpetiltak - Flash Backs - Søvnløshet

p en tvangspost
...på en tvangspost

Mann – 34 år

blir funnet sittende på en stol i dusjen på rommet – blodet renner fra 3 kutt i hovedpulsårene

Kuttgjenstanden er glass fra en bilderamme som

en pleier hadde latt stå på rommet …til en suicidal pasient

Mann 34 år er en sønn, er en far

Mann 34 år er nå hjerneskadet etter dette selvmordsforsøket

Enkle hjelpemidler og sunt bondevett kan medvirke til å unngå slike episoder

Fra boken Brevet til en minister (Vaaland, Gyldendal Akademiske Forlag 2007)

hva er intoks forl pet p haukeland universitetssykehus
Hva er Intoks-forløpet på Haukeland Universitetssykehus?

Prosjektoppstart 2005/2006

Samarbeid mellom MED 8, OBS Post - Akutt,

Sosionomavdelingen og Psykiatrisk konsulttjeneste

Etablert som ordinært tilbud etter 1 år,

på bestilling fra sykehusledelsen;

tiltaket har rapportert til Stener Kvinnsland fra dag 1

intoksforl pet f r oppstart
Intoksforløpet før oppstart
 • Svingdørpasient - tur/retur heim og HUS uten bonuskort
 • Medisinsk ferdigbehandlet - ja, men hva med det vonde inni meg?
 • Ingen sosialfaglig oppfølging - erè så nøye da?
intoks forl pet etter oppstart
Intoks forløpet etter oppstart

Rutinearbeid;

Klare rutiner og ansvarsområder for ivaretakelse av intokspasienter mens de er innlagt

Kl. 08.30: Telefon fra Sosionomavdelingen til OBS Akuttposten og Med Post 8

Kl. 10.00 :Samtale mellom pasient, sosionom og psykiater før vurdering av videre behandling

Samtale mellom ansvarlig lege, sosionom og psykiater etter pasientsamtalen – ansvarliggjøring for veien videre

Tilbudet gjelder alle intokspasienter – uansett hvilken post de ligger på

Dette arbeidet har 1. prioritet

akutte hjelpetiltak som vurderes i samtalen
AKUTTE HJELPETILTAK SOM VURDERES I SAMTALEN
 • Psykisk helse; psykiatrisk sykepleier, ulike dagtilbud, samtalegrupper for barn, voksne og/eller pårørende
 • NAV – økonomi, bolig, rus, henvisning, råd og veiledning
 • Fastlege, Bedriftshelsetjenesten
 • Barnevernstjenesten – ulike hjelpetiltak og oppfølging gjennom for eksempel støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem m.m.
 • Livskrisehjelpen – for mennesker i akutte livskriser, tjenesten er lokalisert til Bergen Legevakt
 • Familien
veien videre etter utskrivning
Veien videre etter utskrivning
 • Samtalen fører enten til utskrivelse eller videre inn i hjelpeapparatet;
 • NAV
 • Psykiatrisk team i bydelene/kommunen,
 • PAM 1 / PAM 2 ved Sandviken Sykehus
 • Familievernkontor
 • Familieterapi
 • Frivillige tiltak som for eksempel Amalie Skrams Hus m.m.

….mens noen bare går når de våkner opp……

intoksforl pet andre opplysninger
Intoksforløpet – andre opplysninger
 • Styringsgruppe bestående av fagpersonell som leger, psykiater, sosionom, postsekretær fra ulike avdelinger – bl.a. Avdeling for Rusmedisin, Sosionomavdelingen, OBS-Akuttpost m.fl.
 • Intoks-dag hvert år – informasjon om arbeidet ut til pårørende, ansatte og besøkende på Haukeland Universitetssykehus
et dypdeintervju fra hioa med 10 selvmordspasienter avsl rer at
Et dypdeintervju fra HIOA med 10 selvmordspasienter avslører at

….det er store forskjeller blant helsepersonell vedr. kunnskap og holdninger til selvmord

….man blir møtt med forståelse og lyttende holdning av helsepersonellet

….men også med avvisning og moralisering

….å snakke om selvmordsforsøket oppleves som skamfullt – et nederlag

….at man vil ikke dø, livet har en verdi, man klarer bare ikke å leve livet slik det har blitt

….det er en kamp for døden og det er en kamp for livet

….moralsk refleksjon pågår i prosessen, det pilleglasset i den ene hånden og tankene på barna mens man veier for og imot

(http://www.forskning.no/artikler/2011/august/296821/print)

(http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-ha-mer-aapenhet-om-selvmord/(language)/nor-NO)

god looked around his garden
God looked around his garden And found an empty space, He then looked down upon the earth and saw your tired face.

He put his arms around you and lifted you to rest, God’s garden must be beautiful, He only takes the best

He knew that you were suffering, He knew you were in pain, He knew you might never get well Upon this earth again.

He saw the roads were getting rough, and the hills were hard to climb, So he closed your weary eyelids And whispered,

Peace be thine,

It broke our hearts to lose you, But you never went alone, Because part of us went with you the day

God called you home…

Ukjent forfatter

(www.leve.no)

God looked around his garden