Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze
Download
1 / 28

Przeciwdzia?anie przemocy z powodu uprzedze? - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Przeciwdziałanie przemocy z powodu uprzedzeń. Bogumiła Bogacka-Osińska Warszawa, 2013-09-24. Plan. Przestrzeń publiczna – czy jest wolna od uprzedzeń – przykłady Wybrane symbole mogące wskazywać na działanie z uprzedzeń Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przeciwdzia?anie przemocy z powodu uprzedze?' - zarola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

Przeciwdziałanie przemocy z powodu uprzedzeń

Bogumiła Bogacka-Osińska

Warszawa, 2013-09-24


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze
Plan

 • Przestrzeń publiczna – czy jest wolna od uprzedzeń – przykłady

 • Wybrane symbole mogące wskazywać na działanie z uprzedzeń

 • Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści

 • Profilaktyka zachowań z uprzedzeń

Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze
Wybrane symbole mogące wskazywać na działanie Dziedzictwa Żydowskiegoz uprzedzeń (na podstawie opracowania „Stowarzyszenia Nigdy Więcej” )


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

SWASTYKA Dziedzictwa Żydowskiego– symbol hitlerowskiej partii

NSDAP, w użyciu jest również w kilku

wariantach.


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

KOŁOMIR Dziedzictwa Żydowskiego– "KRZYŻ CELTYCKI"–

symbol "White Power”, w Niemczech symbol zakazanego Narodowosocjalistycznego Ruchu Niemiec/Partii Pracy, popularny zwłaszcza wśród skinheadów, międzynarodowy symbol rasizmu.


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

KRZYŻ KU KLUX KLAN Dziedzictwa Żydowskiego(KKK)–

kiedyś amerykańskiej, a dzisiaj międzynarodowej organizacji rasistowskiej, antysemickiej i antykatolickiej.


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze
Tzw. „RUNA SIG” – przed 1945 r. znak nazistowskiej Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

"BIAŁA PIĘŚĆ" Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.lub "PIĘŚĆ WHITE POWER”

(tłum. "biała siła") – symbol zaciśniętej pięści

umieszczonej w wieńcu lub na tarczy z utrąconym

rogiem. Jest to jeden z rasistowskich symboli

białej siły ("White Power"), stosowany przez

międzynarodowy ruch rasistowski, a w czasie

II wojny światowej używany przez Waffen-SS.


Symbolika liczb
SYMBOLIKA LICZB Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

18 = (1. i 8. litera alfabetu – AH) oznacza Adolf Hitler, symbol stosowany np. przez Combat 18,

28 = (2. i 8. litera alfabetu – BH) "Blood & Honour" (tłum. "krew i honor") – hasło neonazistowskie, także nazwa organizacji rasistowskiej,

88 = (8. i 8. litera alfabetu – HH) "Heil Hitler„


Symbolika liter
SYMBOLIKA LITER Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • KKK = Ku Klux Klan – amerykańska organizacja rasistowska, antysemicka i antykatolicka, znana z okrucieństwa,

 • WP = "White Power" (tłum. "biała siła") – hasło Ku Klux Klanu i rasistowskich skinheadów,


Ochrona prawna przed przest pstwami z nienawi ci
Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.


Ochrona prawna przed przest pstwami z nienawi ci1
Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • W Konstytucji RP z 1997 r. (Dz. U Nr 78, poz. 483, ze zm.) artykuł:

 • 13 zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się do nazizmu, faszyzmu i komunizmu,

 • 30 odnosi się do godności człowieka,


Ochrona prawna przed przest pstwami z nienawi ci2
Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

W Konstytucji RP z 1997 r. (Dz. U Nr 78, poz. 483, ze zm.) artykuł:

 • 32 ust. 2 Konstytucji – wskazuje na zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny,

 • 35 dotyczy poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych.


Ochrona prawna przed przest pstwami z nienawi ci3
Ochrona prawna przed przestępstwami z nienawiści Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

Obrona przed przestępstwami z nienawiści:

 • Prawo karne (kodeks karny i kodek wykroczeń),

 • Prawo cywilne (powództwo o ochronę dóbr osobistych, sprawy konsumenckie, sprawy dyskryminacyjne),

 • Prawo pracy (zakaz dyskryminacji w miejscu pracy),

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych,

 • Ustawa o radiofonii i telewizji.


Co rozumiemy przez poj cie przest pstwo z nienawi ci
Co rozumiemy przez pojęcie przestępstwo z nienawiści? Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.


Co rozumiemy przez poj cie przest pstwo z nienawi ci1
Co rozumiemy przez pojęcie przestępstwo z nienawiści? Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • Skąd nazwa „przestępstwa z nienawiści”?


Co rozumiemy przez poj cie przest pstwo z nienawi ci2
Co rozumiemy przez pojęcie przestępstwo z nienawiści? Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • Czy w kodeksie karnym znajdziemy wyjaśnienie, co to jest przestępstwo z nienawiści?


Co rozumiemy przez poj cie przest pstwo z nienawi ci3
Co rozumiemy przez pojęcie przestępstwo z nienawiści? Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • Przestępstwo z nienawiści - każde przestępstwo natury kryminalnej, włączając w to przestępstwo wymierzone w ludzi i ich mienie,

  w wyniku którego ofiara, lokal lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na:

 • faktyczne bądź domniemane powiązanie,

 • związek,

 • przynależność,

 • członkowstwo

 • lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej z uwagi na określone cechy charakterystyczne i wspólne dla jej członków, takie jak faktyczna lub domniemana: rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy*

  *Definicja Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).


Co rozumiemy przez poj cie przest pstwo z nienawi ci4
Co rozumiemy przez pojęcie przestępstwo z nienawiści? Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

Typy przestępstw z nienawiści (za A. Bodnarem, 2008):

- przemoc fizyczna (morderstwa z nienawiści, akty przemocy fizycznej powodowanej nienawiścią (np. ataki, pobicia, podpalenia, groźby karalne),

- przemoc słowna (tzw. mowa nienawiści tj. hate speech, nawoływanie do nienawiści określonej grupy, rozpowszechnianie treści faszystowskich, tzw. kłamstwo oświęcimskie).


Profilaktyka zachowa z uprzedze
Profilaktyka zachowań z uprzedzeń Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

Co rozumie przez profilaktykę zachowań z uprzedzeń:

działania (m.in. systemowe) służące zapobieganiu nietolerancji i/lub aktom dyskryminacyjnym, w tym z użyciem przemocy, wobec osób oraz grup społecznych z powodu ich przynależności rasowej, narodowościowej, etnicznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości bądź innej cechy wyróżniającej np. takiej jak niepełnosprawność, wiek osoby (osób).


Profilaktyka zachowa z uprzedze1
Profilaktyka zachowań z uprzedzeń Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

 • Działania rozpatrywane w wymiarze szkoły mogą być podejmowane w ramach:

 • Szkolnego Programu Profilaktyki,

 • Programu Wychowawczego.


Profilaktyka zachowa z uprzedze2
Profilaktyka zachowań z uprzedzeń Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.

W profilaktyce mają zastosowanie różne strategie np.:

 • informacyjne,

 • edukacyjne,

 • alternatyw,

 • interwencyjne.


Przeciwdzia anie przemocy z powodu uprzedze

Niemieckiej Młodzieży Narodowej, podwójna służyła jako symbol SS.Jedyną siłą zdolną przeciwstawić się nieokiełznanej przemocy, jedynym metalem mogącym wytrzymać tak wysokie temperatury jest wola każdej jednostki i każdej grupy, by być – dla siebie i dla innych – nosicielem uniwersalnych praw” (Alain Touraine, 2011,s.262)