Download
public relations w kulturze ameryka skiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PUBLIC RELATIONS w kulturze amerykańskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
PUBLIC RELATIONS w kulturze amerykańskiej

PUBLIC RELATIONS w kulturze amerykańskiej

115 Views Download Presentation
Download Presentation

PUBLIC RELATIONS w kulturze amerykańskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PUBLIC RELATIONS w kulturze amerykańskiej TEORIA I PRAKTYKA

 2. JOHN McCAIN: POLITYK STEVE BALLMER: EKONOMISTA

 3. BRITNEY SPEARS: PIOSENKARKA O.J. SIMPSON: SPORTOWIEC

 4. ARNOLD SCHWARZENEGGER: KULTURYSTA, AKTOR, POLITYK JESSE VENTURA: ZAPAŚNIK, POLITYK

 5. LANCE ARMSTRONG: KOLARZ BILL GATES: EKONOMISTA, FILANTROP

 6. JAN PAWEŁ II: PAPIEŻ JUREK OWSIAK: DZIAŁACZ SPOŁECZNY

 7. NOTHING SUCKS LIKE AN ELECTROLUX CHINESE REPUBLIC vs REPUBLIC OF CHINA PAŃSTWO PRUSKIE JEST POŚMIEWISKIEM EUROPY

 8. PUBLIC RELATIONS – FUNKCJA ZARZĄDZANIA, KTÓRA BADA NASTAWIENIE OTOCZENIA, OKREŚLA STRATEGIE I PROCEDURY JEDNOSTEK LUB ORGANIZACJI WOBEC INTERESU PUBLICZNEGO ORAZ PLANUJE I WYKONUJE PROGRAM DZIAŁANIA W CELU UZYSKANIA ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI OTOCZENIA

 9. JEDNOSTKA P SPOŁECZEŃSTWO GRUPA R ZBIOROWOŚĆ

 10. 1. PROBLEM 2. POMYSŁ JAK GO ROZWIĄZAĆ 3. BADANIA I ANALIZA, PLANOWANIE 4. WDRAŻANIE PLANU W ŻYCIE 5. OBSERWACJA EFEKTÓW – REAKCJA OTOCZENIA 6. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ LUB POWRÓT DO PKT 2 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS

 11. REKLAMA PROMOCJA PUBLIC RELATIONS PUBLICITY

 12. „NIE WAŻNE JAK O TOBIE PISZĄ – WAŻNE ŻEBY O TOBIE W OGÓLE PISALI”

 13. Gdzie przydaje sie pr ? w biznesie w polityce w życiu codziennym

 14. PR UŁATWIA KOMUNIKACJĘ

 15. PR NAPRAWIA BŁĘDY

 16. PR KREUJE RZECZYWISTOŚĆ

 17. PR REDEFINIUJE POJĘCIA

 18. wrażenie, które uzyskujemy w zależności od stanu naszej wiedzy i zrozumienia faktów (dotyczących ludzi, produktów lub sytuacji) wiZERUNEK pozytywny negatywny

 19. Odbicie lustrzane — sposób, w jaki postrzegamy swój własny wygląd Obecny wizerunek — sposób, w jaki ludzie z zewnątrz oceniają organizację lub osobę Wizerunek organizacji —sposób, w jaki dana jednostka prezentuje się na zewnątrz, (historia firmy, jej reputacja i stabilność finansowa) Złożoność wizerunków — czasem w skład firmy wchodzą różne oddziały, z których każdy posiada odrębny wizerunek Rodzaje wizerunku

 20. firmy prezentujące odpowiedzialną postawę wobec klientów, efektywnie rozwiązujące problemy dotyczące produktów lub usług, reagujące na zgłaszane przez klientów uwagi oraz zachowujące jawność we wzajemnych relacjach wiarygodność jestem wiarygodny jestem niewiarygodny

 21. CZARNY PR– ŚWIADOMIE ZAPLANOWANE DZIAŁANIE INFORMACYJNE NA SZKODĘ INNEGO PODMIOTU. JEST TO DZIAŁANIE, KTÓRE WYKORZYSTUJE INFORMACJE PRZECIWKO OSOBIE/INSTYTUCJI BEZ ICH ZGODY. JEGO CELEM JEST PODWAŻENIE CZYJEJŚ POZYCJI NA RYNKU – OSŁABIENIE WIARYGODNOŚCI I WIZERUNKU

 22. SAMUEL ADAMS P.R.L. ‘DZIADEK TUSKA’ ZUPKI AMINO

 23. BLACK PUBLIC RELATIONS KAMPANIA OSZCZERSTW POLITYCZNA ŚMIERĆ PRZYKLEJANIE ETYKIETY

 24. GEORGE WALLACE SCOTTSBORO BOYS ELIOT SPITZER MARTIN L. KING

 25. PR W DYPLOMACJI - TYTULATURA • CELE TYTUŁOWANIA; • FORMY TYTUŁOWANIA – ZASADY OGÓLNE; • TYTUŁ MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ PRAWNIE, OFICJALNIE LUB HONOROWO; • TYTULATURA PAŃSTW; • TYTULATURA NAJWYŻSZYCH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW; • TYTULATURA W KORESPONDENCJI (OFICJALNEJ I NIEOFICJALNEJ)

 26. TYTULATURA - PRZYKŁADY BENEDYKT XVI JUAN CARLOS BARACK OBAMA

 27. TYTULATURA - PRZYKŁADY KARDYNAŁ DZIWISZ KAROL MUSIOŁ

 28. ADRESACI PUBLIC RELATIONS GRUPY ZEWNĘTRZNEGO OTOCZENIA GRUPY WEWNĘTRZNEGO OTOCZENIA GRUPY TRADYCYJNE GRUPY PRZYSZŁOŚCIOWE GRUPY ZWOLENNIKÓW GRUPY PRZECIWNIKÓW

 29. PROBLEMY PUBLIC RELATIONS BRAK PRAWDZIWYCH SPECJALISTÓW BRAK WIARYGODNOŚCI BRAK BEZPIECZEŃSTWA PRACY DEPRECJONOWANIE WARTOŚCI PR

 30. Przyczyny ewolucji pr konflikty i konfrontacje społeczne duży wpływ opinii publicznej rozwój dużych korporacji rosnąca świadomość społeczna rozwój internetu

 31. Historia public relations STAROŻYTNOŚĆ: GRECJA – AGORA, SOFIŚCI, WSPANIALI MÓWCY RZYM – PERSWAZJA, IGRZYSKA, PIERWSZE WIADOMOŚCI

 32. Historia public relations GRZEGORZ XV – KOLEGIUM PROPAGANDY NIEMCY – TYGODNIKI KUPIECKIE FRANCJA I ANGLIA – PRASA RZĄDOWA OŚWIECENIE:

 33. Historia public relations THOMAS JEFFERSON – PREKURSOR POJĘCIA PR „ROZBÓJNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA” POJAWIENIE SIĘ MUCKRAKERS STANY ZJEDNOCZONE:

 34. Historia public relations IVY LEE – OJCIEC PUBLIC RELATIONS

 35. PIONIERZY public relations EDWARD BERNAYS HAROLD BURSON

 36. Historia public relations KOMITET CREELA BIURO INFORMACJI WOJENNEJ AMERYKAŃSKA AGENCJA INFORMACYJNA ROZWÓJ WIELKICH FIRM KONSULTINGOWYCH W ZAKRESIE PR STANY ZJEDNOCZONE:

 37. Historia public relations PROPAGANDA RZĄDOWA POLSKIE STOWARZYSZENIE PUBLIC RELATIONS (1995) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS ROZWÓJ PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORSTW = ROZWÓJ PUBLIC RELATIONS POLSKA:

 38. OPINIANA TEMATU.S.A.

 39. PROPAGANDA w ameryce DOKTRYNA WYJĄTKOWOŚCI ZIMNA WOJNA - AFROAMERYKANIE I WOJNA ŚWIATOWA – WOLNOŚĆ SŁOWA II WOJNA ŚWIATOWA - NEUTRALNOŚĆ

 40. PROPAGANDA KOMUNIZMU CZARNY PR WOBEC IMPERIALIZMU PROMOWANIE WŁASNYCH WARTOŚCI ZASIANIE STRACHU WYOLBRZYMIANIE RZECZYWISTOŚCI

 41. PROPAGANDA PR LUDZKIE OBLICZE POLITYKÓW OCZERNIANIE PRZECIWNIKA KREOWANIE BOHATERÓW WYOLBRZYMIANIE FAKTÓW

 42. Kampanie prezydenckie 1920 1928 1944 1948 1960 1976 1980 1992 2008

 43. KONFERENCJA PRASOWA WYWIAD PRZEMÓWIENIE I PREZENTACJA NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS SPONSORING LOBBYING REKLAMA

 44. KONFERENCJA PRASOWA • RYZYKOWNA GRA: • BRAK TREŚCI • FAWORYZOWANIE DZIENNIKARZY • SZYBKIE TEMPO • ZŁY CZAS DNIA • NIEODPOWIEDNIE MIEJSCE • NIEDOPOWIEDZENIA • BRAK RAM CZASOWYCH

 45. WYWIAD • SŁOWO SIĘ RZEKŁO: • KONIECZNE PRZYGOTOWANIE • ZWIĘZŁOŚĆ, BEZPOŚREDNIOŚĆ • PRAWDA I TYLKO PRAWDA • FAKTY I ARGUMENTY • MÓWIENIE OFICJALNIE • KONTROLOWANE ROZLUŹNIENIE

 46. PRZEMÓWIENIE, PREZENTACJA • RÓŻNE OKAZJE: • INAUGURACJA I PRZEMÓWIENIA POLITYKÓW • ORĘDZIE, HOMILIA • ODCZYT • MOWA SĄDOWA • SYTUACJA KRYZYSOWA • PROMOCJA I REKLAMA • AUTOPREZENTACJA

 47. LOBBYING DOSTARCZANIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE I ODPOWIEDNIM MIEJSCU PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI, TAK ABY MOGŁY ONE ZMIENIĆ NA KORZYŚĆ LOBBUJĄCYCH DECYZJĘ OŚRODKÓW WŁADZY LOBBY – GRUPA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH WSPÓLNE INTERESY

 48. REKLAMA INFORMACJA PRZEKAZANA W PERSWAZYJNY SPOSÓB. POLEGA NA PROMOCJI DANEJ OSOBY/INSTYTUCJI/PRODUKTU W CELACH MARKETINGOWYCH REKLAMA MUSI SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ODBIORCÓW

 49. SPONSORING FINANSOWANIE OSOBY, ORGANIZACJI LUB WYDARZENIA W CELU PROMOWANIA WIZERUNKU SPONSORA. NAJCZĘŚCIEJ UZYSKUJE SIĘ ROZGŁOS, POZYTYWNE ODCZUCIE INNYCH WZGLĘDEM SIEBIE, DOTARCIE DO GRUPY ODNIESIENIA. ELEMENTEM SPONSORINGU JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA