economie een inleiding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Economie, een Inleiding. Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie. De onderneming als organisatie. Doel van onderneming Winstmaximalisatie Beperkingen Technologisch (inputs) Marktomgeving. De onderneming als organisatie - Inhoudstafel. Waarom zijn er ondernemingen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie' - zaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de onderneming als organisatie
De onderneming als organisatie
 • Doel van onderneming
  • Winstmaximalisatie
 • Beperkingen
  • Technologisch (inputs)
  • Marktomgeving
de onderneming als organisatie inhoudstafel
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
de onderneming als organisatie inhoudstafel1
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?

1. De omvang en organisatie van ondernemingen

2. De reikwijdte en grenzen van de onderneming

 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
1 1 de omvang en organisatie van ondernemingen
1.1. De omvang en organisatie van ondernemingen
 • Kleine en middelgrote ondernemingen ‘KMO’s’ (versus grote ondernemingen)
  • Criteria:
   • Aantal werknemers kleiner dan 250
   • Jaaromzet lager dan €50 miljoen
   • Of jaarlijks balanstotaal lager dan €43 miljoen
1 1 de omvang en organisatie van ondernemingen1
1.1. De omvang en organisatie van ondernemingen
 • Overwicht van kleine ondernemingen
  • 68% der ondernemingen hebben minder dan 5 werk-nemers
  • 97% der ondernemingen hebben minder dan 50 werknemers
 • Bedrijven met meer dan 500 werknemers maken maar 0,2% der ondernemingen uit, maar zorgen wel voor 43% van de arbeidsplaatsen
1 1 de omvang en organisatie van ondernemingen2
1.1. De omvang en organisatie van ondernemingen
 • Meeste multinationale ondernemingen
  • zijn grote bedrijven
  • hebben productievestigingen over verscheidene landen
 • Rangschikking volgens zakenkrant Financial Times
1 1 de omvang en organisatie van ondernemingen3
1.1. De omvang en organisatie van ondernemingen
 • Eenmanszaak
  • Ondernemer = eigenaar = bedrijfsleider
  • Vermogen eigenaar niet gescheiden
  • Alternatief: eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba)
 • Grotere onderneming
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)
   • Beperkt aantal vennoten
   • Vennoten bezitten aandelen(op naam): bewijzen voor aandeel in totale vermogen van onderneming
   • Persoonlijk vermogen: afgescheiden
1 1 de omvang en organisatie van ondernemingen4
1.1. De omvang en organisatie van ondernemingen
 • Nog grotere onderneming
  • Naamloze vennootschap (nv)
   • Groot aantal vennoten mogelijk
   • Aandelen niet langer op naam maar overdraagbaar aan anderen
   • Hoogste instantie: algemene vergadering
    • Alle vennoten
    • Minstens eenmaal per jaar
    • Goedkeuren van resultatenrekening en bestemming van winst
   • Beleid in praktijk: raad van bestuur
    • Grote aandeelhouders
   • Dagelijks bestuur: directie of management
de onderneming als organisatie inhoudstafel2
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?

1. De omvang en organisatie van ondernemingen

2. De reikwijdte en grenzen van de onderneming

 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
1 2 de reikwijdte en grenzen van de onderneming
1.2. De reikwijdte en grenzen van de onderneming
 • Ondernemingen vaak groot en complex
  • Drie soorten leden
   • Werknemers
   • Managers
   • Eigenaars
 • Waarom wordt productie niet georganiseerd door middel van markttransacties tussen individuen?
  • Coase: complexe en omvangrijke organisaties hebben belangrijk voordeel
   • Transactiekosten (onderhandelingskosten) lopen niet zo hoog op
1 2 de reikwijdte en grenzen van de onderneming1
1.2. De reikwijdte en grenzen van de onderneming
 • Organisaties ontstaan wanneer
  • Interne organisatievan de transactie minder kostelijk is dan de externe organisatievia de markt
   • Externe organisatie: bij elke nieuwe situatie moet worden heronderhandeld tussen beide marktpartijen
   • Interne organisatie: één partij draagt soevereiniteit over aan andere partij
 • Make or buybeslissing
  • Make: intern
  • Buy: extern: outsourcing
de onderneming als organisatie inhoudstafel3
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming

1. Economische winsten

2. De ontvangstenfuncties en kostenfuncties

3. Twee regels voor winstmaximalisatie

 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
2 1 economische winsten
2.1. Economische winsten
 • Winst = totale opbrengsten – totale kosten
  • Totale opbrengsten: opbrengsten uit verkochte output
  • Totale kosten:
   • Arbeid
   • Kapitaal
   • Energie
   • Materiaal
  • Opmerking: economische kost = opportuniteitskost = waarde van die input in beste alternatieve aanwending. Dit zijn ook economische kosten:
   • Gederfd salaris
   • Gederfde huur van gebruikt gebouw
2 1 economische winsten1
2.1. Economische winsten
 • Economische winst ≠ boekhoudkundige winst
2 1 economische winsten2
2.1. Economische winsten
 • We houden dus rekening met
  • Economische kost
  • In plaats van historische kost
 • Voorbeeld:
  • Koffiebrander: contract om koffiebonen te kopen aan €5 per kilo
  • Echter: prijs koffiebonen op wereldmarkt daalt tot €4 per kilo
  • Outputbeslissing?
   • Op basis van €4
   • Want aan deze prijs kan hij de koffiebonen weer verkopen
   • Historische kost van €5 niet relevant
de onderneming als organisatie inhoudstafel4
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming

1. Economische winsten

2. De ontvangstenfuncties en kostenfuncties

3. Twee regels voor winstmaximalisatie

 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
2 2 de ontvangstenfuncties en kostenfuncties
2.2. De ontvangstenfuncties en kostenfuncties
 • Opdeling:
  • Hoofdstuk 6: hoeveel produceren
  • Hoofdstuk 7:hoe produceren
2 2 1 totale ontvangsten
2.2.1. Totale ontvangsten
 • Totale ontvangstenfunctie
  • Op voorwaarde dat onderneming haar complete output aan dezelfde prijs verkoopt:
  • Merk op: inverse vraagfunctie
   • Verwijst naar ondernemingsvraag
    • d.w.z. voor individuele producent
   • Ondernemingsvraag meestal vlakker dan marktvraag
   • Ondernemingsvraag = marktvraag bij monopolie
    • Er is slechts 1 producent
   • Ondernemingsvraag helemaal horizontaal bij perfecte concurrentie: prijsnemerschap voor producent
2 2 1 totale ontvangsten1
2.2.1. Totale ontvangsten
 • Totale ontvangsten hangen op dubbele wijze af van output:
  • Outputstijging verhoogt totale ontvangsten bij gegeven prijs
  • Verhoogde output vereist wel lagere prijs om deze verkocht te krijgen en verlaagt dus totale ontvangsten
 • Totale ontvangsten:
  • Voorbeeld

En dus volgende kwadratische ontvangstenfunctie

2 2 1 totale ontvangsten2
2.2.1. Totale ontvangsten
 • Elastische deel van vraagrechte:
  • Prijsdaling leidt tot ontvangstentoename
 • Inelastische deel van vraagrechte
  • Prijsdaling leidt tot ontvangstenafname
2 2 2 totale kosten
2.2.2. Totale kosten
 • Twee opmerkingen:
  • Kostenfunctie: minimale uitgaven
   • Uit optimale combinatie van productiefactoren
   • Zie Hoofdstuk 7
  • Kostenfunctie: economische kosten
   • Waarde van productiefactoren in hun beste alterna-tieve aanwending
 • Voorbeeld:
2 2 2 totale kosten1
2.2.2. Totale kosten
 • Eigenschappen:
  • Kosten nemen toein functie van output
  • Curve vertrekt vanuit oorsprong
   • Typisch aan langetermijn kostencurve
   • Alle kosten zijn variabel op lange termijn
  • Lage outputniveaus:
   • kosten nemen minder dan evenredig toe met output

(toenemende schaalopbrengsten)

  • Hoge outputniveaus:
   • kosten nemen meer dan evenredig toe met output

(afnemende schaalopbrengsten)

  • Rechte kostencurve wordt verkregen bij constante schaalopbrengsten
de onderneming als organisatie inhoudstafel5
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming

1. Economische winsten

2. De ontvangstenfuncties en kostenfuncties

3. Twee regels voor winstmaximalisatie

 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
2 3 1 het outputniveau dat de winst maximaliseert
2.3.1. Het outputniveau dat de winst maximaliseert
 • Totale winstfunctie
  • Hangt via
   • Totale ontvangsten en
   • Totale kosten

zelf af van outputniveau

 • Formeel:
 • Gedragsveronderstelling:
  • Onderneming kiest outputniveau met maximale winst
2 3 1 het outputniveau dat de winst maximaliseert1
2.3.1. Het outputniveau dat de winst maximaliseert
 • Marginale ontvangsten:
  • Bijkomende totale ontvangsten die voortvloeien uit verkoop van één bijkomende eenheid
  • Voor zeer kleine veranderingen: afgeleide van totale ontvangstenfunctie naar output
 • Marginale kosten:
  • Bijkomende kosten die voortvloeien uit verkoop (en dus productie) van een additionele eenheid
  • Voor zeer kleine veranderingen: afgeleide van totale kostenfunctie naar output
2 3 1 het outputniveau dat de winst maximaliseert2
2.3.1. Het outputniveau dat de winst maximaliseert
 • Winstmaximalisatie
 • Winstmaximaliserende onderneming kiest output zo dat
 • Noodzakelijke, niet voldoende voorwaarde
  • MO en MK kunnen meermaal snijden
2 3 2 de sluitingsregel
2.3.2. De sluitingsregel
 • Let wel,
  • Maximale winst is niet noodzakelijk positief (maximale winst = kleinste verlies)
  • Onderneming zal slechts produceren indien zij positieve totale economische winst realiseert
  • Vergelijk totale opbrengsten en kosten
   • Of, equivalent, gemiddelde opbrengsten en kosten
   • Bij winstmaximaliserend outputniveau
2 3 2 de sluitingsregel1
2.3.2. De sluitingsregel
 • Gemiddelde opbrengsten:
 • Gemiddeldekosten:
 • Sluitingsregel
  • Indien bij winstmaximaliserende output GO < GK

 sluiten

 • Voorbeeld Figuur 6.5.:
  • Links: beter om te produceren
  • Rechts: beter om te sluiten
de onderneming als organisatie inhoudstafel6
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
3 maximaliseert de onderneming haar winsten
3. Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • Model van de winstmaximaliserende onderneming
 • Kritiek?
  • Gedragstheorieën (‘behavioural theories’)
   • stellen dat ondernemingen niet altijd in staat zijn om winstmaximaliserende keuzes te maken, omwille van beperkte rationaliteit
  • Managementtheorieën (‘managerial theories’)
   • beklemtonen probleem van controle van eigenaars op beslissingsnemers in ondernemingen
de onderneming als organisatie inhoudstafel7
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?

1. Gedragen ondernemingen zich rationeel?

2. Is er voldoende controle op het management?

 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
3 1 gedragen ondernemingen zich rationeel
3.1. Gedragen ondernemingen zich rationeel?
 • Case study 1
  • Feldman
  • Conclusie:
   • Goede outputbeslissing
   • (Slechte prijsbeslissing)
   • Informatie blijkt essentieel
 • Case study 2
  • Zweeds tabaksmonopolie
3 1 gedragen ondernemingen zich rationeel1
3.1. Gedragen ondernemingen zich rationeel?
 • Regel dat MO = MK: geldt bij benadering
 • Vaak andere terminologie gebruikt door bedrijven
 • Vuistregels, trial and error
de onderneming als organisatie inhoudstafel8
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?

1. Gedragen ondernemingen zich rationeel?

2. Is er voldoende controle op het management?

 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
3 2 is er voldoende controle op het management
3.2. Is er voldoende controle op het management?
 • Het principaal-agent probleem
 • Controlemechanismen en incentives
3 2 1 het principaal agent probleem
3.2.1. Het principaal-agent probleem
 • Verschillende doelstellingen
  • Aandeelhouders:
   • Jaarlijks dividend
   • Maximale winst
  • Managers:
   • Vrije tijd
   • Voordelen in natura
   • Prestige
    • Interne groei
     • Gerealiseerde omzet eerder dan gerealiseerde winst
     • Zie Figuur 6.6.
    • Externe groei
     • Ongeoorloofde overnames
3 2 2 controlemechanismen
3.2.2. Controlemechanismen
 • Interne controlemechanismen: aandeelhouders sturen gedrag van managers
  • Rechtstreekse controle
   • Formele en informele regels
   • Goed bestuur = corporate governance
  • Onrechtstreekse controle
   • Juiste prikkels, incentives
   • Voorbeeld: managers krijgen aandelenoptie, bonus…
    • Nadelen: korte termijn focus, free riding, risicoaverse managers
3 2 2 controlemechanismen1
3.2.2. Controlemechanismen
 • Externe controlemechanismen: management controle door mensen buiten onderneming
  • Markt voor bedrijfscontrole
   • (market for corporate control)
   • Blootstelling aan mogelijke overname
    • Nadelen: ‘financiële gifpillen’, free riding aandeelhouders
  • Concurrentie
de onderneming als organisatie inhoudstafel9
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
4 de onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
4. De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief
 • Voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
  • Bedrijf heeft eigen bezittingen en schulden
   • Balans
   • Eigen vermogen = bezittingen – schulden aan derden
  • Bedrijf maakt kosten en realiseert opbrengsten
   • Resultatenrekening
de onderneming als organisatie inhoudstafel10
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief

1. De balans

2. De resultatenrekening

3. Het verband tussen resultatenrekening en balans

4 1 de balans
4.1. De balans
 • Situatie van bedrijf op bepaald moment in tijd
  • Balans beschrijft voorraadveranderlijken (foto)
 • Activa en passiva
  • Activa: hoe worden middelen gebruikt
  • Passiva: waar komen middelen vandaan
  • Actiefzijde = Passiefzijde
 • Passiva:
  • Eigen vermogen (= Eigen kapitaal + Winst)
  • Schulden op lange termijn
  • Schulden op korte termijn
4 1 de balans1
4.1. De balans
 • Activa:
  • Vaste activa: niet getransformeerd gedurende groot aantal productiecycli, doch levensduur niet oneindig (afschrijvingen)
   • Immaterieel: octrooien, …
   • Materieel: gronden, gebouwen, machines, …
   • Financieel: participaties in andere bedrijven, …
  • Vlottende activa: vaak gedurende één productiecyclus getransformeerd
   • Voorraden
   • Vorderingen
   • Geld
4 1 de balans2
4.1. De balans
 • Volgorde van balansposten:
  • Actief: naar toenemende graad van liquiditeit
  • Passief: naar toenemende opeisbaarheid
 • Solvabel: indien bezittingen voldoen om schulden aan derden af te lossen (op termijn)
 • Liquide: indien bedrijf in staat is om schulden op korte termijn af te lossen
   • Liquiditeitsprobleem kan ontaarden in insolvabiliteit
   • Voorbeeld: bezittingen onder hun waarde verkopen
de onderneming als organisatie inhoudstafel11
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief

1. De balans

2. De resultatenrekening

3. Het verband tussen resultatenrekening en balans

4 2 de resultatenrekening
4.2. De resultatenrekening
 • Situatie van bedrijf tijdens afgelopen periode
  • Resultatenrekening beschrijft stroomveranderlijken (film)
 • Debet en credit
  • Debet: Kosten
  • Credit: Opbrengsten
  • Resultaat = Opbrengsten – Kosten
 • Resultaat
  • Bedrijfsresultaat
  • Financieel resultaat
  • Uitzonderlijk resultaat
4 2 de resultatenrekening1
4.2. De resultatenrekening
 • Terminologie
  • Opbrengst ≠ Ontvangst (geld wordt geïnd)
  • Kost ≠ Uitgave (geld verlaat bedrijf)
   • Afschrijving is kost maar geen uitgave
   • Investering is uitgave maar geen kost
 • Bedrijfsresultaat: kernactiviteiten
  • Credit: verkopen
  • Debet: grondstoffen, lonen en wedden, afschrijvingen, …
 • Financieel resultaat:
  • Credit: te ontvangen intresten
  • Debet: te betalen intresten
4 2 de resultatenrekening2
4.2. De resultatenrekening
 • Financieel resultaat omvat niet:
  • Inning vorderingen
  • Aflossing lening
 • Resultaat = Bedrijfsresultaat + Financieel resultaat + Uitzonderlijk resultaat
 • Boekhouding: historische kosten
  • Geen opportuniteitskosten (met betrekking tot inzet van eigen vermogen) in rekening
  • Verschil boekhoudkundige versus economische winst
  • Wijze van financiering bijgevolg specifiek relevant voor boekhoudkundige winst
4 2 de resultatenrekening3
4.2. De resultatenrekening
  • Wijze van financiering bijgevolg specifiek relevant voor boekhoudkundige winst
   • Eigen vermogen: leidt niet tot intrestkost
   • Vreemd vermogen: leidt tot intrestkost
  • Relatie economische en boekhoudkundige winst:
 • Boekhoudkundige rentabiliteit op eigen vermogen
4 2 de resultatenrekening4
4.2. De resultatenrekening
 • Liquiditeitsproblemen?
  • Zelfs bij winstgevende bedrijven
  • Lenen kan, maar vaak moeilijk
  • Naast winst ook cash flowbeoordelen!
  • Cash flow= Winst + Kosten die geen uitgaven zijn – Opbrengsten die geen ontvangst zijn
de onderneming als organisatie inhoudstafel12
De onderneming als organisatie - Inhoudstafel
 • Waarom zijn er ondernemingen?
 • De outputkeuze van de winstmaximaliserende onderneming
 • Maximaliseert de onderneming haar winsten?
 • De onderneming vanuit boekhoudkundig perspectief

1. De balans

2. De resultatenrekening

3. Het verband tussen resultatenrekening en balans

4 3 het verband tussen resultatenrekening en balans
4.3. Het verband tussen resultatenrekening en balans
 • Link 1
  • Winst op resultatenrekening wordt verdeeld over
   • Overheid (belasting)
   • Aandeelhouders (dividend)
   • Balans (ingehouden winst)
 • Link 2
  • Hefboom of leverage
   • Rentabiliteit op eigen vermogen laten toenemen via schuldfinanciering
   • Voorwaarde: werkelijke rentabiliteit > intrestvoet