slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BİÇİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

BİÇİM - PowerPoint PPT Presentation


  • 526 Views
  • Uploaded on

BİÇİM. ŞEKİL BOYUT RENK DOKU. ŞEKİL Tekil bir biçimin karekteristik hatları veya yğezy konfigurasyonudur. BOYUT Uzunluk, genişlik ve derinliğinin fiziksel ölçüleridir. Boyutlar biçimin oranlarını belirler. RENK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİÇİM' - zarek


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BİÇİM

ŞEKİL

BOYUT

RENK

DOKU

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide2

ŞEKİL

Tekil bir biçimin karekteristik hatları veya yğezy konfigurasyonudur.

BOYUT

Uzunluk, genişlik ve derinliğinin fiziksel ölçüleridir. Boyutlar biçimin oranlarını belirler.

RENK

Yüzeylerin yoğunluğu ve total değerleridir. Renk biçimin çevresinden en belirgin şekilde ayırd edilmesini sağlayan özelliktir.

DOKU

Yüzeylerin görsel dokunsal özelliğidir. Doku yüzeye gelen ışığın yansına ve soğrulması düzeyini belirler

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide3

KONUM

Biçimin çevresine göre bulunduğu yerdir.

YÖNELİM

Biçimin yer düzlemi, görüş açısına göre doğrultusudur.

GÖRSEL HAREKETLİLİK

Biçimin durağanlık durumudur. Biçimin kendi durağanlığı kadar yönelmesine göre değişir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide4

Gestalt algı psikolojisinde insanın görsel çevreyi anlamak için basitleştirdiğini saptamıştır.

Gördüğümüz cisimleri en basit biçime indirgemeye çalışırız. Bir şekil ne kadar basit ve düzenli olursa algılanması o kadar kolay olmaktadır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide5

ASAL BİÇİMLER

  • KÜRE
  • Eğimli bir düzlemde dönme hareketi önerir.
  • SİLİNDİR
  • Silindir bir ekseninde uzama eğilimi gösterir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide6

KONİ

Koni dairesel yüzeyi üzerinde oturduğunda durağandır. Düşey ekseni yönünde çevrildiğinde kararsız.

PİRAMİT

Tabanı üzerinde olduğunda durağandır. Biçim olarak katı ve durağandır.

KÜP

Boyutlarının her yönünden eşit olması nedeniyle belirgin bir hareketi ve yönelimi olmayan bir biçimdir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide7

DÜZRENLİ BİÇİM

Parçaları birbirleriyle tutarlı ve düzgün bağlanan biçimlerdir.Bir ya da daha fazla eksene göre simekriktir.

DÜZENSİZ BİÇİMLER

Parçaları birbirlerine göre uyumsuz birbirleri ile bilinen şekillerin dışında ilişki kuran biçimlerdir. Düzensiz biçimlerle düzenli biçimler bir arada kullanılabilirler.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide8

BOYUTSAL TRANSFORMASYON

Biçimin boyutlarından bir veya daha fazlasının değiştirilmesi ama temel geometrik özelliğinin değişmemesidir.

EKSİLTMELİ TRANSFORMASYON

Bir biçimin hacminin bir kısmı çıkartılarak dönüştürülmesidir. Çıkartma işleminin oranına bağlı olarak biçim ilk özelliklerini koruyabilir. Çıkartma fazla olursa asal geometrik biçim özelliğini koruyamaz.

EKLEMELİ TRANSFORMASYON

Bir biçimin hacmine değişik elemanların eklenmesidir. Biçimin ilk özelliklerini koruması beklenir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide9

BOYUTSAL TRANSFORMASYON

Küre kendi ekseni etrafında uzatılarak elips elde edilir.

Pramidin taban boyutu veya yüksekliği değiştirilerek dönüştürülebilir.

Kübün boyutları değiştirilerek prizmalara dönüşütürülebilir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide10

EKSİLTMELİ BİÇİM

Düzenli biçimin bir kısmı düzenli olarak eksilmişse onu gözümüz tamamlamaktadır.

Asal biçimlerde kolaylıkla eksiltme uygulanır. Düzgün olmaları nedeniyle kendi biçimsel özelliklerini korumaları beklenir.

Eksilen kısım kapsamlı ise biçimin özgün hali algılanamaz.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide11

Le Corbusier’ in biçim üzerine yorumu

Eklemeli biçimlenme

Kübik kompozisyon

(Asal biçim prizma)

Asal biçimin içinde serbestlik

Eksiltmeli biçim

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

eklemel b m mekansal gerilim kenar kenar temas y zy ze temas i e ba lant
EKLEMELİ BİÇİM

Mekansal gerilim

Kenar kenar teması

Yüzyüze temas

İçiçe bağlantı

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide13

MERKEZİ BİÇİMLER

Baskın merkezi biçim etrafında düzenleme

ÇİZGİSEL BİÇİMLER

Ardışık sıra

IŞINSAL BİÇİMLER

Merkezden çıkan çizgisel düzen

KÜME

Birbirlerine yakın biçimlerin oluşturduğu düzen

GRİDAL BİÇİMLER

İlişkilerin üç boyutlu gridlerle oluşturulması

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide14

MERKEZİ BİÇİM

Merkezi biçimler düzenli merkezi yerleşimli görsel baskınlık

Kendi bağlamları içinde yalıtılmış, mekanda bir noktayı işaretleyen, tanımlanmış bir alanın merkezine yerleşen bağımsız biçimlerdir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide15

ÇİZGİSEL BİÇİMLER

Bir dizi biçimin çizgi doğrultusunda düzenlenmesidir. Tekrar eden biçimler veya farklı biçimler dizisi olabilir.

Topografya veya başka koşullara göre çizgi yön değiştirebilir.

Çizgisel biçim dış mekana sınır oluşturmak için veya geçiş için kullanılabilir.

Çevrelemek için kullanılabilir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

b mler n tekrari le zg sel gel m runcorn yeni kent konutlar 1967 j stirling
BİÇİMLERİN TEKRARI İLE ÇİZGİSEL GELİŞİM

Runcorn yeni kent konutları 1967 J. Stirling

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

lerleme dev n m le zg sel gel m burroghe adding makina irketi 1904 a kahn
İLERLEME DEVİNİM İLE ÇİZGİSEL GELİŞİM

Burroghe Adding Makina Şirketi 1904 A. Kahn

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide18

IŞINSAL BİÇİM

Merkezde yer alan bir noktadan çekirdek elemandan dışarı doğru uzanan çizgisel biçimlerden oluşur.

Çekirdek düzenlemenin işlevsel veya simgesel merkezidir.

Işınsal kollar çizgisel biçimlenme özelliği taşır.

Çok merkezli ışınsal düzenlemler

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide19

KÜMELİ BİÇİM

Daha büyük bir ana biçime veya mekana eklentiler şeklinde ortaya çıkar.

Kendi biçimleri korur, birbirlerine eklemlenir yakınlıklarıyla ilişki kurarlar.

Değişken yüzlere sahip tek biçim içinde kendi mekansal özelliklerini koruyabilirler.

Kümeli biçim genellikle boyutsal olarak yakın biçimlerle oluşur.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide20

GRİDAL BİÇİM

GRİD düzenli aralıklara sahip çizgilerden oluşan sistem.

GRİDAL BİÇİM

Gridin iki ya da üç boyutlu olarak düzenlenmesi ile oluşturulur.

Gridal biçimde farklı alt grid sistemleri oluşur.

Taşıyıcı sistem, mekansal sistem, kütlesel grid, tesisat sistemi gridi,

Kullanım alanı gridi, ekipman gridi vb.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide21

GEOMETRİNİN BİÇİMSEL ÇATIŞMALARI

Geometri ya da yönelim açısından farklı biçimler karşı karşıya geldiğinde veya iç içe geçtiğinde yeni b içimler ortaya çıkabilir.

Her biçim kendi özellikleri korur.

İki biçimden biri diğerini tamamen içine alır.

Her iki biçim kendi özelliklerini korur.

İki biçim ayrılarak bir biçimin özelliklerini taşıyan bir elemanla bağlanır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide22

İç mekanın ve dış biçimin gereklerine yer vermek ve bunlara vurgu yapmak

Simgesel vurgu, zıt geometrik merkezler

Bir mekanı veya kütleyi farklılaştırmak

Kütle içinden tanımlanmış bir hacim çıkartmak

Biçimde yapım, mekanik vb sistemlerin özelliklerini ifade etmek

Kütlenin bir kısmında simetriyi vurgulamak

Topoğrafyaya yanıt vermek

Arazideki ize vurgu yapmak

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal geometr k b mler
ASAL GEOMETRİK BİÇİMLER

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde yanal eks ltmeler bo altmalar
ASAL BİÇİMLERDE YANAL EKSİLTMELER

(Boşaltmalar)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde stten eks ltmeler bo altmalar
ASAL BİÇİMLERDE ÜSTTEN EKSİLTMELER

(Boşaltmalar)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde kapsamli eks ltmeler bo altmalar
ASAL BİÇİMLERDE KAPSAMLI EKSİLTMELER

(Boşaltmalar)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde yanal eklemeler
ASAL BİÇİMLERDE YANAL EKLEMELER

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde stten eklemeler
ASAL BİÇİMLERDE ÜSTTEN EKLEMELER

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b mlerde yanal ve stten eklemeler
ASAL BİÇİMLERDE YANAL VE ÜSTTEN EKLEMELER

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

yanal eks ltme ve eklemeler n b rl kte kullanilmasi
YANAL EKSİLTME VE EKLEMELERİN BİRLİKTE KULLANILMASI

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

stten eks ltme ve eklemeler n b rl kte kullanilmasi
ÜSTTEN EKSİLTME VE EKLEMELERİN BİRLİKTE KULLANILMASI

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

asal b m n par alanmasi ve deformasyonu
ASAL BİÇİMİN PARÇALANMASI VE DEFORMASYONU

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

uygulama 1 1
UYGULAMA 1-1

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar