filtre de microunde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FILTRE DE MICROUNDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
FILTRE DE MICROUNDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53
zareh

FILTRE DE MICROUNDE - PowerPoint PPT Presentation

135 Views
Download Presentation
FILTRE DE MICROUNDE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FILTRE DE MICROUNDE

 2. Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

 3. Tipuri de raspunsuri Echi-Riplu Maxim Plat

 4. Tipuri de raspunsuri Eliptic

 5. Filtru cu raspuns liniar in faza intirzierea de grup

 6. Filtre prototip

 7. Calculul ordinului filtrului maxim plat

 8. Calculul ordinului filtrului echi-riplu

 9. Filtre prototip de tip maxim-plat cu terminaţii rezistive

 10. Filtre prototip de tip echi-riplu cu terminaţii rezistive

 11. Filtre prototip de tip echi-riplu cu terminaţii rezistive

 12. Scalarea in impedanta si frecventaFTJ Scalarea in impedanta Scalarea in frecventa Valorile noi

 13. Scalarea in impedanta si frecventaFTS Scalarea in impedanta Scalarea in frecventa Valorile noi

 14. Exemplu Să se proiecteze un filtru trece-jos de tip maxim plat cu o frecvenţă de tăiere de 2 GHz, care să lucreze pe 50 Ω, şi să aibă pierderi de inserţie de cel puţin 15 dB la 3 GHz. Calculaţi răspunsul în amplitudine şi în fază între 0 şi 4 GHz. şi comparaţi-l cu filtrul echi-riplu, cu riplu de 3 db şi de acelaşi ordin.

 15. Solutie g1 = 0.618 g2 = 1.618 g3 = 2.000 g4 = 1.618 g5 = 0.618 C1' = 0.984 pF, L2' = 6.438 nH, C3' = 3.183 pF, L4' = 6.438 nH, C5' = 0.984 pF.

 16. Simularea - 1

 17. Scalarea in impedanta si frecventaFTJ - FTB Scalarea in impedanta Scalarea in frecventa Valorile noi Ramura serie (in serie) Ramura paralel (in paralel)

 18. Scalarea in impedanta si frecventaFTJ - FOB Scalarea in impedanta Scalarea in frecventa Valorile noi Ramura serie (in paralel) Ramura paralel (in serie)

 19. Transformari ale filtrului prototip

 20. Exemplu Să se proiecteze un filtru trece-bandă de ordinul 3, avînd riplurile în bandă de 0.5 dB. Frecvenţa centrala a filtrului sa fie de 1 GHz. Banda să fie de 10%, şi impedanţa de 50 Ω.

 21. Solutie g1 = 1.5963 = L1, g2 = 1.0967 = C2, g3 = 1.5963 = L3, g4=1.000 =RL L'1 = 127.0 nH, C'l = 0.199 pF, L'2 = 0.726 nH, C'2 = 34.91 pF, L'3 =127.0 nH, C'3 = 0.199 pF.

 22. Simulare

 23. Implementarea filtrelor în domeniul microundelor

 24. Transformarea Richard

 25. Transformarea Richard

 26. Identităţile Kuroda

 27. Identităţile Kuroda

 28. Exemplu Să se proiecteze un filtru trece-jos în tehnologie microstrip. Specificaţiile sunt: frecvenţa de tăiere 4 GHz, ordinul 3, impedanţa de 50 Ω, şi o caracteristică echi-riplu de 3 dB.

 29. Solutie

 30. Solutie - 2

 31. Solutie - 3

 32. Solutie - 4

 33. Solutie – Filtrul realizat microstrip si simulat

 34. Invertoare de admitanţă şi impedanţă

 35. Circuitele prototip modificate folosind invertoare

 36. Realizări practice ale invertoarelor de impedanta- 1

 37. Realizări practice ale invertoarelor de admitanta - 1

 38. Realizări practice ale invertoarelor de imitanta- 2

 39. Realizări practice ale invertoarelor de imitanţă - 3

 40. Circuit echivalent pentru sectiuni scurte de linii

 41. Filtre trece-jos cu variaţii treaptă ale impedanţei caracteristice Circuite aproximativ echivalente pentru sectiuni scurte de linie (condensator) (bobină)

 42. Exemplu Să se proiecteze un filtru trece-jos avînd un răspuns maxim-plat, frecvenţa de tăiere 2.5 GHz. Este necesar să avem mai mult de 20 dB peirderi de inserţie la 4 GHz. Impedanţa filtrului este 50Ω, cea mai mare impedanţă caracteristică realizabilă practic este 150Ω, iar cea mai mică 10Ω.

 43. Solutia - 1

 44. Solutia - 2

 45. Proiectarea filtrelor cu linii cuplate

 46. Proiectarea unui filtru trece-bandă cu linii cuplate

 47. Calculul sectiunilor interne

 48. Calculul sectiunilor de capat

 49. Circuitul echivalent al filtrului

 50. Relatiile de calcul ale filtrului