Els SAIS Sistemes d’Alimentació Ininterrumpuda - PowerPoint PPT Presentation

els sais sistemes d alimentaci ininterrumpuda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els SAIS Sistemes d’Alimentació Ininterrumpuda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els SAIS Sistemes d’Alimentació Ininterrumpuda

play fullscreen
1 / 13
Els SAIS Sistemes d’Alimentació Ininterrumpuda
120 Views
Download Presentation
zanta
Download Presentation

Els SAIS Sistemes d’Alimentació Ininterrumpuda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Els SAISSistemes d’Alimentació Ininterrumpuda

 2. Qué és? És un dispositiuamb un maquinari i programari propis que, connectat entre el nostre sistema i la xarxaelèctrica, ensevitaràproblemesquanl'alimentaciófalli

 3. Per quèensajuda? • Els processos en funcionament no s'aturaran. • Els usuaris del nostre sistema no veuran interrompudes les seves tasques. • El maquinari no patirà. • No es perdran dades a causa d'una aturada inesperada del sistema

 4. De quèensprotegeix? • Soroll en la línia. • Pujades de tensió i crestes de tensió, quan el voltatge de la líniaésmésalt del que hauria de ser. • Baixades de tensió, quan el voltatge de la líniaés inferior al que hauria de ser. • Interrupcióelèctrica total, quan no hi ha senyalelèctric (tall de corrent). • Diferències de freqüència, quan les freqüències del senyalsóndiferentsdels 50 Hz esperats.

 5. Tipus de SAIS En el mercat trobem dos tipus de SAI: • els SAI en línia o online • els SAI fora de línia o offline.

 6. SAI en línia ElsSAI en líniadonen un senyalelèctric fiable sensealteracions en el moment en quèhi ha un tall de corrent. El senyal que donen sempreprové de les sevesbateries, que es recarreguencontínuament.

 7. SAI fora de línia ElsSAI fora de líniaproporcionen alimentacióamb el senyal de la xarxaelèctrica, i quanhi ha un tall de corrent proporcionen alimentacióamb les sevesbateries internes. Això provoca una petitaalteració del senyal de sortida en el moment del canvi. El temps de durada d'aquestaalteraciós'anomenatemps de transferència

 8. Dimensionament i càlculdels SAI El SAI té un valor VA (volts ampers) que indica el nombre de volts x ampers que pot subministrar. NO és el mateix que la POTENCIA. Per saber quin SAI necessitemcaldrà calcular el VA de totselsdispossitius que volguemconnectar.

 9. CALCULAR EL VA del SAI • Si apareix voltatge i corrent, cal multiplicar-lo • Ex. V:230V, i I:1,5ampers… el SAI té un VA de 230*1,5=345 VA • Si apareixen els watts, es divideix entre 0,7 • Ex. P=80w… el SAI té un VA de 80/0,7=114,3 VA

 10. Interpretem les etiquetes • Per triar el V i la I, cal seleccionar aquestes dades en l’etiqueta d’entrada (input) del nostre dispositiu. • Si ens mostra un rang o diversos valors de voltatge, agafeu el que correspon al subministrament de la nostra xarxa electrica • Si ens mostra més d’un valor possible d’ampers, agafem el més gran

 11. Comsabemquin SAI triar • Calculem els VA per a cada dispositiu que cal connectar i els sumem • Tenim en compte quins dispositius futurs voldrem connectar • Seleccionem un SAI amb un VA superior al que requereix el nostre equipament (es recomana que el VA requerits no sigui més dun 75% del que ens dona el SAI)

 12. Temps extra de funcionamentautònom • Cal dividir el VA del SAI entre el VA de consum total dels dispositius i tenir en compte la taula següent: • El temps extra total será el producte d’aquest valor, pel temps d’autonomia del dispositiu per factor trobat.

 13. Exemple Tenim un SAI de VA 1100, que te un temps d’autonomia de 10 minuts i els dispositius consumeixen 375VA. Dividim 1100/375=2,9 Seguint la taula multipliquem per 1,3. Per tant 10*2,9*1,3=38,19 minuts