haukeli n ringslag n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Haukeli Næringslag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Haukeli Næringslag - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Haukeli Næringslag. Vedtekter. Forslag til vedtekter. §1 Laget sitt navn er Haukeli Næringslag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Haukeli Næringslag' - zanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
haukeli n ringslag

Haukeli Næringslag

Vedtekter

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11

forslag til vedtekter
Forslag til vedtekter

§1 Laget sitt navn er Haukeli Næringslag.

§2 HN er ei forening for næringsdrivande og skal vere eit kompetanse- og samarbeidsskapande bindeledd mellom næringsdrivande i Haukeliområdet, frå Grungebru til Haukelisæter, Arabygdi til Bjåen.

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11

slide3

Forslag til vedtekter

Forslag til vedtekter

§3 HN skal vere næringslivet sitt talerør overfor myndighetar – idrett, kommune, fylke, stat og formidle næringslivet sine synspunkt.

§ 4 HN har som mål å gjennomføre tiltak som kan utvikle næringa og styrke samhaldet i bygda.

§ 5 Styret i HN har fem medlemmer.

Styremedlemmene vert valde for to år.

Leiar vert vald av styremedlemmane for eit år.

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11

forslag til vedtekter1

Forslag til vedtekter

Forslag til vedtekter

§6 Årsmøtet er laget sitt øvste mynde og vert halde kvart år innan utgangen av mars månad.

 • Årsmøtet vert kunngjort med minst tre vekers varsel.
 • Forslag frå medlemmane må vere styret skriftleg i hende minst to veker før årsmøtet.

Føljande saker vert behandla på Årsmøtet:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Val av møteleiar og sekretær.
 • Styret si årsmelding.
 • Godkjenning av revidert regnskap.
 • Forslag til aktivitetsplan for gjeldande år.
 • Innkomne saker.
 • Fastsetjing av kontingent.
 • Val av leiar, styremedlemar, revisorar.
 • Val av valnemnd. Denne består av tre medlemmar, ein vert vald ny kvart år. Den som har vore med lengst går (tre år ).

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11

forslag til vedtekter2

Forslag til vedtekter

Forslag til vedtekter

§7 Vedtak på årsmøtet vert gjordt med alminnelig fleirtal med unntak av vedtektsendringar og oppløysing av foreininga,

( jfr. §13 og oppløysing, jfr.§14)

 • Dersom ein har likt stemmetal, vert saka avgjordt ved loddtrekning.
 • Dersom ein ikkje har høve til å møte sjølv, kan ein gje andre ei skrifteleg fullmakt til å representere dei.
 • §8 Ekstraordinært årsmøte vert innkalla når 2/3 av eit fulltallig styre eller eit fleirtall av alle betalande medlemmer krev det.
    • Skriftleg innkalling skal skje med minst 14 dagars varsel og vere vedlagt dagsorden
    • og nødvendige dokument.
    • Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle dei sakene som møtet er innkalla for.

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11

forslag til vedtekter3

Forslag til vedtekter

Forslag til vedtekter

§9 Medlemskapet i HN er ope for alle som er næringsdrivande i området som gjeld for HN og er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer.

§10 Kontingenten vert differensiert etter antal årsverk med kr. 500 pr årsverk, minimum kr. 1.000 og maksimum kr. 3.500,-. pr. organisasjonsnummer som vert meldt inn.

§11 Det arrangerast minimum - fire – medlemsmøter for året.

§12 Vedtektsendringar må ha to tredjedels fleirtal og forslag til vedtektsendring må stå i innkallinga til årsmøtet.

§13 Oppløysing av laget kan berre skje dersom ein får to tredjedels fleirtal av dei frammøtte og forslag til oppløysing må stå i innkallinga til årsmøtet.

Vedtekter for Haukeli Næringslag vedtatt 18.08.11