Krótki Przewodnik Po Wyborze Opon Zimowych - PowerPoint PPT Presentation

kr tki przewodnik po wyborze opon zimowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krótki Przewodnik Po Wyborze Opon Zimowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krótki Przewodnik Po Wyborze Opon Zimowych

play fullscreen
1 / 5
Krótki Przewodnik Po Wyborze Opon Zimowych
12 Views
Download Presentation
Download Presentation

Krótki Przewodnik Po Wyborze Opon Zimowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KrótkiPrzewodnik Po WyborzeOponZimowych

  2. KrótkiPrzewodnik Po WyborzeOponZimowych • Gdywybierzeszoponyzimowe, będzieszmiałwieleopcji. Istniejądwiegłównekategorie, opony z kolcamii bez kolców. Takjakwskazujenazwa, opony z kolcamibędąmiałymetalowekołkiwystające z bieżnika. Powodują one dodatkowetarcieisprawdzająsiębardzodobrze, zwłaszczanalodzie. Ogólnierzeczbiorąc, kolcebędąlepsze pod względemprzyczepnościnalodzie, ale jeśliniepotrzebujeszdodatkowejprzyczepności, wówczasoponabezkolcowabędziedziałaćbardzodobrze, szczególnienaśnieguibłociepośniegowym.

  3. KrótkiPrzewodnik Po WyborzeOponZimowych • Obie oponysązatwierdzone do jazdyzimąizapewniajądoskonałąwydajność w warunkachzimowych. Polecamwybórwysokiejjakościoponyzimowe, ponieważwarunkisątaktrudne.

  4. KrótkiPrzewodnik Po WyborzeOponZimowych • Więcejinformacjinatematoponzimowychmożnaznaleźćnastronie: https://nokiantyres.pl/

  5. KrótkiPrzewodnik Po WyborzeOponZimowych