Witamy uczestnik w szkolenia w nowos deckim inkubatorze przedsi biorczo ci
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Witamy uczestników szkolenia w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Instytucje i narzędzia wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Nowy Sącz, 29 maja 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Witamy uczestnik w szkolenia w nowos deckim inkubatorze przedsi biorczo ci

Witamy uczestników szkolenia w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373
Instytucje i narzędzia wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarcząNowy Sącz, 29 maja 2006


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą, możliwych form pomocy oferowanej ze strony instytucji sfery około biznesowej.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Program szkolenia rozpocząć własną działalność gospodarczą, możliwych form pomocy oferowanej ze strony instytucji sfery około biznesowej. RozgrzewkaPrezentacja NIPPrezentacja innych instytucji wsparcia działających w Nowym SączuPrezentacja Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Fundusze Unijne Dyskusja

Podsumowanie


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Newralgiczne punkty związane z planowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej

Miejsce prowadzenia działalności

Środki finansowe

Usługi szkoleniowe

Usługi konsultingowe

Usługidoradcze


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Instytucje wspierania rozwoju przedsiębiorczości działalności gospodarczej

- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

- Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze

- Centra Transferu Technologii

- Lokalne Fundusze Pożyczkowe

- Fundusze Poręczeń Kredytowych

- Parki Przemysłowe

- Parki Przemysłowo-Technologiczne

- Specjalne Strefy Technologiczne

- Agencje Rozwoju Regionalnego

- Izby Gospodarcze

- Powiatowy Urząd Pracy


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Inkubator przedsiębiorczości jest jedną z metod promowania przedsiębiorczości i ułatwienia firmie pokonywania na swej drodze kryzysów. Idea inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które przechodzi każde nowo tworzone przedsiębiorstwo, przy czym uwaga kierowana jest zwłaszcza na okres początkowy i niepowodzenie, jakie dotyka nowe organizacje

Inkubator służy do rozwoju firmy jako organizacji, a nie obronie jej przed konkurencją.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje: promowania przedsiębiorczości i ułatwienia firmie pokonywania na swej drodze kryzysów. Idea inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które przechodzi każde nowo tworzone przedsiębiorstwo, przy czym uwaga kierowana jest zwłaszcza na okres początkowy i niepowodzenie, jakie dotyka nowe organizacje

1.Obiekt oferujący firmom powierzchnię o określonym standardzie, w formie łatwo przekształcalnych do określonych potrzeb modułów.

2.Bezpośredni dostęp do pełnego zakresu usług, które wspomagają rozwój firm w czasie pierwszych trudnych lat ich działalności (okres inkubacji, stąd pochodzi nazwa „inkubator”) – w ilości i zakresie, które są potrzebne w danym momencie.

3.Liberalne warunki najmu pozwalające na wejście do inkubatora lub jego opuszczenie w trybie dogodnym dla przedsiębiorstwa.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Oferta promowania przedsiębiorczości i ułatwienia firmie pokonywania na swej drodze kryzysów. Idea inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które przechodzi każde nowo tworzone przedsiębiorstwo, przy czym uwaga kierowana jest zwłaszcza na okres początkowy i niepowodzenie, jakie dotyka nowe organizacje Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości realizowana jest poprzez:

 • 1. Profesjonalne doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw:

 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,

 • „inkubator bez ścian” – usługi doradcze i informacyjne dla MŚP,

 • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,

 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Oferta promowania przedsiębiorczości i ułatwienia firmie pokonywania na swej drodze kryzysów. Idea inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które przechodzi każde nowo tworzone przedsiębiorstwo, przy czym uwaga kierowana jest zwłaszcza na okres początkowy i niepowodzenie, jakie dotyka nowe organizacje Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości realizowana jest poprzez:

2. Najem powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej, biurowo-usługowej, produkcyjnej i magazynowej na korzystnych warunkach dla nowopowstających i rozwijających się mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Usługi biurowe – dostęp do internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego, flipchart.

4. Klub Czystego Biznesu – pomoc doradcza, informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów ekologicznych dla sektora MŚP.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Kryteria naboru firm do Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 • Do Inkubatora przyjmowane są firmy:

 • nowopowstałe, rozpoczynające działalność gospodarczą,

 • działające w określonym segmencie rynku mniej niż

  12 miesięcy.

  Firmy ubiegające się o uzyskanie pomieszczenia do

  prowadzenia działalności powinny brać pod uwagę:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,

 • chęć rozwoju firmy,

 • współdziałanie z innymi inkubowanymi firmami,

 • nowatorstwo działalności na rynku,


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Kryteria naboru firm do Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 • Do Inkubatora przyjmowane są firmy:

 • nowopowstałe, rozpoczynające działalność gospodarczą,

 • działające w określonym segmencie rynku mniej niż

  12 miesięcy.

  Firmy ubiegające się o uzyskanie pomieszczenia do

  prowadzenia działalności powinny brać pod uwagę:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,

 • chęć rozwoju firmy,

 • współdziałanie z innymi inkubowanymi firmami,

 • nowatorstwo działalności na rynku,

  Maksymalny czas pobytu w Inkubatorze 3 lata


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniu 8 czerwca 2005 roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości został wpisany do rejestru KSU w zakresie usług szkoleniowych i informacyjnych. Usługi informacyjne to między innymi: kojarzenie partnerów gospodarczych, udzielanie informacji na temat dostępnych programów pomocowych, sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Gminne Centrum Informacji w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Gminne Centrum Informacji w Nowym Sączu powstało dzięki grantowi Ministerstwa Gospodarki i Pracy przekazanemu Nowosądeckiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Oferta GCI skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, młodzieży uczącej się i studentów, absolwentów, przedsiębiorców.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

KONTAKT                PrzedsiębiorczościNowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13tel./fax: (18) 442-35-68, 442-35-69ekuba@inkubator.nowysacz.plwww.inkubator.nowysacz.plWitamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu działalność gospodarczą

33-306 Nowy Sącz 8

ul. Węgierska 146 P-34

tel. 0184429110 fax. 0184429984

e-m@il:krno@praca.gov.pl/www.pup.nowysacz.pl/

Sądecka Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.ul. Jagiellońska 1433 – 300 Nowy Sącztel. (0-18) 440- 81-63, (0-18) 440- 81- 64fax. (0-18) 442-29-50

www.sarr.com.pl

Fundusz Mikro Nowy Sącz - POKul. Jagiellońska 1633-300 Nowy Sącztel./fax (18) 44 22 647 www.funduszmikro.pl


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa działalność gospodarczą

Biuro terenowe w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz tel/fax 0.18 441 35 66, 441 36 32 e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl/

Fundacja  Rozwoju  Regionu  Rabka    34-700 Rabka-Zdrój   ul.Piłsudskiego 1    tel/fax: 018 267 77 39e-mail: poczta@fundacja.region-rabka.pl


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

 • PUP działalność gospodarczą

 • SARR

 • Fundusz „MIKRO”

 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

 • Fundusz Rozwoju Regionu RABKA

 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Programy unijne skierowane do osób rozpoczynających działalność gospodarcząw okresie 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). Program ten rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej oraz integracji z Unią Europejską.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

ZPORR podzielony jest na priorytety i działania działalność gospodarczą

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 wsparcie przedsiębiorczości

Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.5 wsparcie przedsiębiorczości

Kto może bezpośrednio skorzystać z wdrażanej pomocy?

osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004.

osoby, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiebiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach powyższego działania, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

ZPORR podzielony jest na priorytety i działania regionach

Priorytet 3 Rozwój lokalny

Działanie 3.4 mikroprzedsiębiorstwa

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.


Witamy uczestnik w szkolenia w nowosadeckim inkubatorze przedsiebiorczosci 1346373

Priorytet 3 Rozwój lokalny regionach

Działanie 3.4 mikroprzedsiębiorstwa

Kto mógł składać projekty ?

Beneficjentem są podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do Działania 3.4.: