dominanta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOMINANTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOMINANTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

DOMINANTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

DOMINANTA. „Człowiek - najlepsza inwestycja”. MIARY I WSKAŹNIKI. Pojęcie dominanty. Inaczej – wartość modalna, moda. To jedna z miar tendencji centralnej. Jest to wartość, która w zbiorowości powtarza się najczęściej. Dominantę oznaczamy symbolem Do.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DOMINANTA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dominanta

DOMINANTA

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

poj cie dominanty
Pojęcie dominanty

Inaczej – wartość modalna, moda.

To jedna z miar tendencji centralnej.

Jest to wartość, która w zbiorowości powtarza się najczęściej.

Dominantę oznaczamy symbolem Do.

slide4

Pojęcie mody wyjaśnię Ci przy pomocy krótkiej historyjki: Właściciel firmy krawieckiej chce się dowiedzieć z iloma kieszeniami ma szyć spodnie, by cieszyły się jak największą popularnością.W tym celu spytał pewną liczbę ludzi, ile kieszeni powinny mieć ich wymarzone spodnie.

Dalej

slide5

Uzyskane od jedenastu osób odpowiedzi uporządkował według wielkości: 0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,8.

Czy średnia (2,9 kieszeni) jest wartością, którą powinien się kierować właściciel firmy? Raczej wątpliwe. Trudno uszyć spodnie z 2,9 kieszeniami, a jeśli zdecyduje się na 3, to może się zdarzyć, że nie znajdzie na nie nabywcy! Przecież nikt z pytanych nie marzył o 3 kieszeniach.

slide6

Krawiec zrobiłby najrozsądniej, wybierając najczęściej spotykaną wśród odpowiedzi liczbę kieszeni. Przyjrzyjmy się jeszcze raz odpowiedziom uczestników sondy: 0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,8. Najpopularniejszą liczbą kieszeni jest 4. Ta wielkość, która występuje wśród danych największą liczbę razy nazywa się „modą” albo „dominantą”.

slide7

Może się zdarzyć, że na liście danych znajdzie się nie jedna, a kilka danych o takich samych, największych częstościach występowania.Wtedy każdą z nich nazywa się dominantą( modą).

Zestaw danych może mieć zatem kilka dominant.

slide8
WZÓR

W przypadku szeregów rozdzielczych z przedziałami klasowymi wartość dominanty szacujemy na podstawie wzoru interpolacyjnego:

znaczenie symboli
ZNACZENIE SYMBOLI
 • xo - oznacza dolną wartość przedziału dominanty.
 • no - oznacza liczebność przedziału dominanty.
 • n-1 - oznacza liczebność przedziału poprzedzającego przedział dominanty. Czyli po prostu liczebność przedziału poprzedniego.
 • n+1 - jak się zapewne domyślasz oznacza liczebność przedziału następującego po przedziale w którym znajduje się dominanta. Czyli liczebność przedziału następnego.
 • co - oznacza rozpiętość (szerokość) przedziału dominanty.
warunki jakie musi spe ni szereg rozdzielczy z przedzia ami klasowymi aby wyznaczy w nim dominant
Warunki jakie musi spełnić szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi, aby wyznaczyć w nim dominantę:
 • Musi występować jeden przedział z wyraźnie dominującą w stosunku do pozostałych liczebnością.
 • Przedział klasowy w którym znajduje się dominanta oraz dwa przedziały z nią sąsiadujące muszą mieć jednakową rozpiętość.
 • Szereg nie może być skrajnie asymetryczny z otwartym przedziałem dominującym (ostatnim lub pierwszym w szeregu).
metoda graficzna
METODA GRAFICZNA

Wyznaczania dominanty sprowadza się do wykreślenia histogramu liczebności trzech przedziałów klasowych, tj. przedziału w którym znajduje się dominanta oraz przedziałów z nią sąsiadujących. Z góry podstawy najwyższego prostokąta wykreślamy dwie przekątne łączące się z najbliżej położonymi punktami górnych podstaw sąsiednich prostokątów, po czym z punktu przecięcia się przekątnych wykreślamy prostopadłą

do osi odciętych. Prostopadła ta wyznacza na osi odciętych wartość dominanty.

zadanie 1 na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz dominant i podaj jej interpretacj
Zadanie 1 . Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz dominantę i podaj jej interpretację.
zastosowanie dominanty
ZASTOSOWANIE DOMINANTY
 • Badania socjologiczne
 • Badania marketingowe
 • badania rynku
 • itd.