Bebek resus tasyonu
Download
1 / 48

BEBEK RESUSİTASYONU - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

BEBEK RESUSİTASYONU. Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD. Canlandırma gereksinimi. Canlandırma gereksinimi: %10 İleri canlandırma gereksinimi: %1 NORMAL: %90. Canlandırmanın ABCD ’ si. A irway - Solunum yolunu aç

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEBEK RESUSİTASYONU' - zamora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bebek resus tasyonu

BEBEK RESUSİTASYONU

Doç. Dr. Ömer ERDEVE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Neonatoloji BD


Canland rma gereksinimi
Canlandırma gereksinimi

Canlandırma gereksinimi:%10

İleri canlandırma gereksinimi:%1

NORMAL: %90


Canland rman n abcd si
Canlandırmanın ABCD’si

 • Airway- Solunum yolunu aç

  (Pozisyon, aspirasyon, endotrakeal tüp)

 • Breathing-Solunumu başlat

  (Solunumun uyarılması, PBV)

 • Circulation-Dolaşımı sağla

  (Göğüs kompresyonu)

 • Drugs-İlaçlar

  (Adrenalin, volüm genişleticiler)


Doğum

Bebeğin Canlandırmaya

gereksiniminin

değerlendirilmesi

30 sn

Canlandırma Akış Çizelgesi

A

Başlangıç Basamakları

Değerlendirme

B

30 sn

Ventilasyon

Eğer PBV etkin değil

ise düzeltme hareketleri+PBV

Değerlendirme

30 sn

Göğüs Kompresyonu

+

Ventilasyon

C

45-60 sn

Değerlendirme

D

Adrenalin


Bir sonraki basama a ge meden nce her basamak do ru ve etkin bi imde yap lm olmal d r

Bir sonraki basamağa geçmeden önce her basamak doğru ve etkin biçimde yapılmış olmalıdır

!


Ba lang basamaklar
Başlangıç basamakları etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Bebeğin ısıtılması

 • Pozisyon verilmesi

 • Gerekiyorsa solunum yolunun temizlenmesi

 • Kurulanması

 • Yeniden pozisyon verilmesi


Bebe in s t lmas
Bebeğin ısıtılması etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Radyant ısıtıcı (önceden çalıştırılmalı)


Pozisyon
Pozisyon etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Sırtüstü

 • Koklama pozisyonu


Yanl pozisyonlar
Yanlış pozisyonlar etkin biçimde yapılmış olmalıdır


Canl aktif bebek
Canlı aktif bebek etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Spontan solunumu var

 • Kas tonusu iyi

 • Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde


Aspirasyon i lemi
Aspirasyon işlemi etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Önce ağız

 • Sonra burun


Yeniden pozisyon verilmesi
Yeniden pozisyon verilmesi etkin biçimde yapılmış olmalıdır


Uygun uyaranlar
Uygun uyaranlar etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Ayak tabanına şaplak ya da fiske

 • Bebeğin sırtının sıvazlanması


En fazla 2 kere
En fazla 2 kere! etkin biçimde yapılmış olmalıdır

2 kez taktil uyarana yanıt yoksa: Ventilasyon


Bebe in de erlendirilmesi
Bebeğin değerlendirilmesi etkin biçimde yapılmış olmalıdır

DEĞERLENDİRME


De erlendirme
Değerlendirme etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • Solunum

 • Kalp atım hızı

 • Oksijenlenme


! etkin biçimde yapılmış olmalıdır

İç çekme tarzındaki solunum etkisizdir ve hiç solunum olmaması (apne) gibi değerlendirilmelidir.


Kalp at m h z
Kalp atım hızı etkin biçimde yapılmış olmalıdır

 • 6 saniye süreyle sayılır

 • Atım/dakika olarak belirlenir

 • Yöntem

  • Umbilikal kordon: Hızlı ve kolay

  • Kalp tepe atımı: Daha güvenilir

  • Bu iki yöntem işe yaramazsa: 3. bir kişi nabız oksimetresiden


Solunumu olmayan ya da kalp atım hızı 100 atım/dakika altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Solunum yoksa ya da kalp atım hızı 100 atım/dk altındaysa PBV

!


! altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Etkilenmiş bir yenidoğanın canlandırmasında en etkili ve önemli işlem, ventilasyondur.


Ventilasyon endikasyonlar
Ventilasyon endikasyonları altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Apne ya da iç çekme tarzında solunum

Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması

%100 konsantrasyonda serbest akış oksijene karşın yetersiz oksijen satürasyonu

Doğum

Gestasyon term mi?

Solunum var ya da ağlıyor mu?

Kas tonusu iyi mi?

Hayır

Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın,

solunumu uyarın

KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum?

30 sn

Evet

PBV, Spo₂ izlemi

60 sn


Uygun boyutta balon
Uygun boyutta balon altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.


Ba ar l bir canland rman n g stergeleri
Başarılı bir canlandırmanın göstergeleri: altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Kalp atım hızının yükselmesi (En önemli gösterge)

Nabız oksimetresinde yeterli oksijenlenme


Maskeler
Maskeler altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

 • Yastıklı-yastıksız

 • Yuvarlak-anatomik biçimli


Maskenin y ze yerle tirilmesi

Önce çene üzerine yerleştirilir altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Sonra uygun biçimde yüze yerleştirilir

Maskenin yüze yerleştirilmesi


Maskenin tutulmas
Maskenin tutulması altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

 • Başparmak, işaret ve/veya orta parmak maskeyi “C” biçiminde tutar

 • Yüzük ve küçük parmaklar çeneyi öne doğru kaldırır


Yap lmamas gerekenler
Yapılmaması gerekenler altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

 • Maske yüze aşırı güçle bastırılmamalı (bebeğin yüzü zedelenebilir)

 • El ya da parmaklar, trakea ve gözlere bası yapmamalı (vagal yanıt oluşabilir)


Ventilasyon h z
Ventilasyon hızı altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

 • Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika

  Sık – iki – üç – sık – iki – üç ...


Orogastrik sonda
Orogastrik sonda altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Maske ile ventilasyon sırasında mideye hava girişi olur

Ventilasyon süresi 2 dakikayı geçince uygulanmalıdır


İşlem altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

 • Ağızdan takılır

 • Mide aspire edilir

 • Ucu açık bırakılır

 • Yanağa tespit edilir


Ventilasyonun sonland r lmas
Ventilasyonun sonlandırılması altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde

Spontan solunum var


Ak izelgesi
Akış çizelgesi altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir.

Doğum

Gestasyon term mi?

Solunum var ya da ağlıyor mu?

Kas tonusu iyi mi?

Hayır

Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın,yeniden pozisyon verin

30 sn

KAH <100, ya da

solunumu yok, ya da iç çekme tarzında solunum var ise

Evet

60 sn

PBV, Spo₂ izlemi

KAH <100?

Evet

Hayır

Ventilasyon düzeltici adımları uygulayın

KAH <60?

Evet

Entübe etmeyi düşünün

PBV ile birlikte göğüs kompresyonu uygulayın


30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyona karşın kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

!


Ekibin al ma d zeni
Ekibin çalışma düzeni kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

İki kişi

Ventilasyon başucunda

Kompresyon ayak ucunda


Kompresyon teknikleri
Kompresyon Teknikleri kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

Baş parmak tekniği (Önerilen teknik)

İki parmak tekniği


Kompresyon b lgesi
Kompresyon bölgesi kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.


Ba parmak tekni i
Başparmak tekniği kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.


Doğru kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır. :

Bası sternum üzerine

Yanlış:

Bası kaburgalar üzerine


Ki parmak tekni i
İki parmak tekniği kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.


Yanlış kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

Doğru


Bas derinli i
Bası Derinliği kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

Göğüs ön arka çapının yaklaşık 1/3’ü


* kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır. Endotrakeal entübasyon gerekebilecek kritik noktalar


Sagital kesit
Sagital kesit kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.


Tüpün trakeada olduğunu doğrulamak çok önemlidir. Yanlış yerleştirilmiş bir tüp, hiç yerleştirilmemiş bir tüpten çok daha kötüdür.

!


Yenido anda ila verme yollar
Yenidoğanda ilaç verme yolları Yanlış yerleştirilmiş bir tüp, hiç yerleştirilmemiş bir tüpten çok daha kötüdür.

 • Umbilikal yol

 • Endotrakeal tüp

 • Kemik içi


60 saniye süreyle etkin ventilasyon ve kompresyon sonucunda kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umbilikal yolla adrenalin verilmelidir.

!


www.omererdeve.com sonucunda kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umbilikal yolla adrenalin verilmelidir.


ad