3054bp 2036bp 1018bp - PowerPoint PPT Presentation

pgem t easy r5h konstrukt pgex5x 1 feh rjeexpresszi s vektor em szt se sal i not i enzimekkel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3054bp 2036bp 1018bp PowerPoint Presentation
Download Presentation
3054bp 2036bp 1018bp

play fullscreen
1 / 1
3054bp 2036bp 1018bp
85 Views
Download Presentation
zamora
Download Presentation

3054bp 2036bp 1018bp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. pGem-Teasy-R5h konstrukt , pGEX5x-1 fehérjeexpressziós vektor emésztése Sal I- Not I enzimekkel 1. 2. 3. 1.:pGEM-T easy-R5h vektor 2.:pGEX5X-1 fehérjeexpressziós vektor 3:1Kb DNA LadderInvitrogen 3054bp 2036bp 1018bp