bed mning av sk nlitter r l sf rst else n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedömning av skönlitterär läsförståelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedömning av skönlitterär läsförståelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Bedömning av skönlitterär läsförståelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Bedömning av skönlitterär läsförståelse. Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär läsförståelse ? Hur gestaltas bedömningspraktiken kring detta?. Varför skönlitterär läsförståelse?. Olika texter läses på olika sätt: Faktatexter Tidningsartiklar Reklamannonser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bedömning av skönlitterär läsförståelse' - zamir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bed mning av sk nlitter r l sf rst else

Bedömning av skönlitterär läsförståelse

Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär läsförståelse ?

Hur gestaltas bedömningspraktiken kring detta?

varf r sk nlitter r l sf rst else
Varför skönlitterär läsförståelse?

Olika texter läses på olika sätt:

 • Faktatexter
 • Tidningsartiklar
 • Reklamannonser
 • Instruktioner, manualer
 • Skönlitteratur
 • Multimodala texter
sk nlitter r l sning i grundskolans mellan r i kursplanen lgr 11
Skönlitterär läsning i grundskolans mellanår i kursplanen (Lgr 11)

Centralt innehåll:

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. (Lgr 11)
slide4

Att läsa skönlitteratur handlar ofta om personliga upplevelser, tolkningar och reflektioner om människors livsvillkor och livet i största allmänhet.

slide5

”Läsningen av ett särskilt verk vid en särskild tidpunkt av en särskild läsare kommer att vara en högst komplex process”(Rosenblatt 2002)

Något sker alltså i mötet mellan den skönlitterära texten och läsaren.

Hur bedömer lärare detta?

slide6

Det finns således en komplexitet vad gäller bedömning av skönlitterär läsförståelse och det är denna komplexitet jag vill lyfta i och med mitt avhandlingsprojekt.

aktiviteter
Aktiviteter

Vad är det för aktiviteter som förekommer i klassrummet då litteraturundervisning äger rum?

 • Tystläsning
 • Boksamtal
 • Högläsning av gemensam bok
bed mning
Bedömning
 • Hur bedömer lärarna elevernas skönlitterära läsförståelse?
 • Hur resonerar lärarna i fråga om vad som ska bedömas?
f ltstudier
Fältstudier
 • Observationer
 • Intervjuer/samtal med lärare