Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Informační a komunikační technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Informační a komunikační technologie

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Informační a komunikační technologie

77 Views Download Presentation
Download Presentation

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Informační a komunikační technologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium, Broumov, Hradební 218 • Tematická oblast:Informační a komunikační technologie Číslo materiálu:EU020101 Název:Typografická pravidla • Autor:Mgr. Vojtěch Horák Ročník:pátý osmiletého gymnázia Doporučený čas: 10 – 15 minut • Stručná anotace • Materiál seznamuje studenty s typografickými pravidly, která jsou nutná pro vytvoření formálně správného textu. • Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.

 2. Typografická pravidla Typografie – nauka o tom, jak má vypadat správně upravený text: snadná orientace, dobrá čitelnost, estetické působení.

 3. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Styl písma • V kancelářském balíčku OpenOffice, stejně tak v MS Office nalezneme velké množství druhů písma, tzv. fontů. Jejich užití záleží na nás, ale při výběru bychom měli zvážit některá omezení… • Některé fonty neumí českou diakritiku. Pro ověření použitelnosti existuje věta, která v sobě obsahuje všechna česká diakritická znaménka: • příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy Pozn.: FONT = kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu. Zdroj: Wikipedia.cz

 4. Typografická pravidla • V případě nevhodně zvoleného fontu, nepodporujícího českou diakritiku se stane následující chyba:

 5. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: Klávesu Enter použijeme jen tehdy, chceme-li začít psát nový odstavec. • Jestliže entrujeme na konci každého řádku, je to nesprávné. Počítač si naše řádky srovná sám.

 6. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Delší text rozdělíme do odstavců, aby se stal přehlednější. • Odsazení prvního řádku provedeme pomocí klávesy Tabulátor. • První řádek na začátku každého odstavce je odsazen pomocí jednoho stisku klávesy tabulátor.

 7. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Za tečkou, dvojtečkou, čárkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem vkládáme před dalším slovem vždy mezeru. Mezeru ale nikdy neděláme před těmito znaménky.

 8. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Mezeru nevkládáme před prvním ani za posledním slovem uvnitř uvozovek nebo závorek.

 9. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Mezeru vkládáme jediným stisknutím mezerníku. Jestliže stiskneme mezerník několikrát, dopouštíme se chyby. • Potřebujeme-li text odsunout, použijeme tabulátor (Tab), případně text zarovnáme na střed nebo doprava. Jednoduchou kontrolu nabízí tlačítko „zobrazit skryté znaky“:

 10. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Potřebujeme-li při psaní textu v dokumentu přejít na další stranu (například začátek nové kapitoly), použijeme funkci zalomení stránky. • Tuto funkci nalezneme v nabídce VLOŽIT – RUČNÍ ZALOMENÍ

 11. Typografická pravidla Na co dávat pozor při psaní textu: • Jednohláskové neslabičné předložky K, k, S, s, V, v, Z, z, slabičné O, o, U, u, a spojky I, i, A, nesmějí být na konci řádky. Výjimku tvoří spojka a. • Abychom v tomto případě dostali předložku s na další řádek, je třeba zaměnit stávající obyčejnou mezeru za tzv. pevnou mezeru – klávesová zkratka Ctrl + Shift + mezerník

 12. Typografická pravidla • Postup při psaní textu: • Nejprve text napíšeme. Vhodně používáme odstavce a hlídáme správné psaní mezer a dalších interpunkčních znamének. • Zkontrolujeme chyby. • Postupně znovu kontrolujeme text, doplňujeme formátování, hlídáme jednopísmenná slova na konci řádku a používáme pevné mezery. • Zásady práce • V textu by měl být použit jednotný styl formátování. • Zvolíme správný font, který podporuje českou diakritiku. • Práci průběžně ukládáme !!!

 13. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vojtěch Horák.