Agreg tn popt vka a agreg tn nab dka
Download
1 / 15

Agregátní poptávka a agregátní nabídka - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Agregátní poptávka - odvození tvaru křivky AD - změny polohy křivky AD Agregátní nabídka - tvar AS v krátkém a dlouhém období - změna polohy křivky AS Rovnováha v modelu AD-AS - dosahování rovnováhy. Agregátní poptávka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Agregátní poptávka a agregátní nabídka' - zalika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agreg tn popt vka a agreg tn nab dka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka


Agregátní poptávka

- odvození tvaru křivky AD

- změny polohy křivky AD

Agregátní nabídka

- tvar AS v krátkém a dlouhém období

- změna polohy křivky AS

Rovnováha v modelu AD-AS

- dosahování rovnováhy


Agreg tn popt vka
Agregátní poptávka

Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční zákazníci koupit při různých cenových hladináchAgreg tn popt vka odvozen tvaru
Agregátní poptávka – odvození tvaru

Klesající tvar:

 • Efekt úrokové míry

 • Efekt bohatství

 • Zahraniční efekt

  prvotním impulsem je zde změna cenové hladiny (P)


Agreg tn popt vka zm ny polohy ad cenov hladina p se nem n
Agregátní poptávka – změny polohy AD[cenová hladina (P) se nemění]


Pozitivn popt vkov ok
Pozitivní poptávkový šok

 • Změna, která vede k růstu AD (posun křivky AD doprava nahoru)

 • růst soukromých investic

 • růst počtu obyvatelstva

 • pokles míry zdanění obyvatelstva

 • růst vládních výdajů na nákup zboží a služeb

 • růst transferových plateb

 • růst celkového bohatství domácností

 • pokles úrokových měr (expanzivní monetární politika)

 • optimistická nálada, pozitivní očekávání


Negativn popt vkov ok
Negativní poptávkový šok

 • Změna, která vede k poklesu AD (posun křivky AD doprava dolů)

 • opačně k pozitivním šoků


Agreg tn nab dka
Agregátní nabídka

 • Různá množství zboží a služeb (reálného produktu), které jsou firmy ochotny při různých cenových hladináchDlouh obdob las
Dlouhé období – LAS

 • vertikální, vždy na úrovni tzv. potenciálního produktu Y*

 • Y* - plné využití všech zdrojů – práce,kapitálu, půdy

 • růst, pokles Y* - změna množství výrobních zdrojů, růst produktivity VF (technologický pokrok)= reálné šoky


Kr tk obdob sas
Krátké období - SAS

 • čím vyšší je cenová hladina, tím vyšší produkt budou firmy nabízet

 • Y<Y* - VF jsou nevyužité, nedobrovolná nezaměstnanost, recesní mezera

 • Y>Y* - „přetížení“ pracovníků, zvýšení nominálních mezd < zvýšení P

 • keynesiánci – nepružnost mezd a cen

 • monetaristé – nedokonalé informace, tzv. peněžní iluze (nominální x reálné veličiny)

 • proč roste krátodobá AS?

 • 1. neoklasická východiska: teorie mylného chápání

 • 2. keynesovská teorie: teorie strnulých mezd

 • 3. nová keynesovská teorie: teorie strnulých cen


Zm ny polohy k ivky kr tkodob as
Změny polohy křivky krátkodobé AS

Nominální změny (posun nahoru a dolů) – růst cen vstupů např. růst nominálních

mezd, růst cen surovin, znehodnocení měnového kurzu

Reálné změny (posun doleva a doprava) – změny v počtu a produktivitě výrobních

faktorů


Rovnov ha v modelu ad as r st agreg tn popt vky
Rovnováha v modelu AD – AS růst agregátní poptávky


Rovnov ha v modelu ad as pokles kr tkodob agreg tn nab dky
Rovnováha v modelu AD – AS pokles krátkodobé agregátní nabídky


ad