1 / 20

Inteligentné roboty

Inteligentné roboty. Prečo robot?. túha vytvoriť nový život sluha pochopenie seba samého. Robot. pôvod slova: Karel Čapek- R.U.R. 1920. celosvetový úspech 3 zákony robotiky, neskôr pridaný nultý. Súčasnosť. veľmi úzke hranice možností zameranie na 1 aktivitu, podľa skriptov.

zaide
Download Presentation

Inteligentné roboty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Inteligentné roboty

 2. Prečo robot? • túha vytvoriť nový život • sluha • pochopenie seba samého

 3. Robot • pôvod slova: Karel Čapek- R.U.R. • 1920 • celosvetový úspech • 3 zákony robotiky, neskôr pridaný nultý

 4. Súčasnosť • veľmi úzke hranice možností • zameranie na 1 aktivitu, podľa skriptov

 5. AsimoAdvancedStepinInnovativeMObility • inteligentný pohyb • upravovanie rýchlosti chôdze podľa potreby • vyvažovanie tela

 6. kamerové oči • orientácia značkami na zemi http://www.youtube.com/watch?v=kFgXEkzMq7A

 7. Actroid • mimický systém • od pásu dole- vývody na počítač, nepohyblivý

 8. 47 spôsobov vyjadrovania, podľa situácie • realistická gestikulácia • silikónové svaly očí a úst

 9. Projekt PKDA • Úloha: komunikácia so zosnulým P.K. Dickom • reagovanie na otázky a rozvádzanie debaty podľa vyjadrovania v knihách

 10. Hanson Robotics • mnoho verzií hovoriacich hláv • vnímanie okolia a situácie • humor

 11. Sony Aibo • umelá inteligencia Aiboware • učenie sa, pamäť na memory stick • open source- snahy zlepšovanie orientácie v priestore, vznik skutočného robota

 12. Robopets • lacnejší, dizajnovo prístupnejší • orientácia infračervenou kamerou • chýba logika- náhodné aktivity • psy, dinosaury, hady

 13. Vojenský priemysel • všetko len vo fáze vývoja • inteligentné rakety • robotický tank • systém roja • v boji určite nie skôr než okolo roku 2025

 14. Vojenský priemysel Súčasnosť: • zväčša nebojové činnosti • prieskum, posielanie obrazových dát • ľuďmi kontrolované činnosti

 15. Koniec

 16. Ďakujem za pozornosť Autor: Marek Tomčo Zdroje: DOBROVSKÝ, Pavel, LEVEL 157, dátum publ.: október 2007

More Related