Download
cr dit de sintesi activitats f siques a la neu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CRÈDIT DE SINTESI ACTIVITATS FÍSIQUES A LA NEU PowerPoint Presentation
Download Presentation
CRÈDIT DE SINTESI ACTIVITATS FÍSIQUES A LA NEU

CRÈDIT DE SINTESI ACTIVITATS FÍSIQUES A LA NEU

265 Views Download Presentation
Download Presentation

CRÈDIT DE SINTESI ACTIVITATS FÍSIQUES A LA NEU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SETMANA BLANCA DE 3 A 5 DIES A LA CERDANYA CRÈDIT DE SINTESIACTIVITATS FÍSIQUES A LA NEU

  2. INTRODUCCIÓ Aquest crèdit de síntesi està pensat per l’etapa d’Ensenyança Secundària Obligatòria, per a qualsevol dels dos cicles. Els principals motius que ens duen a presentar-lo es basen en les següents consideracions: • Una pràctica d’activitats que en el medi natural facilita l’increment d’habilitats bàsiques i específiques que seran necessàries en molts aspectes de la vida. • Amb aquest estil d’activitats, l’alumne adquireix una sèrie de recursos en les pràctiques del seu temps d’oci, adquirint-ne els coneixements per l’ús de la natura i per la pròpia seguretat de l’alumne en les diferents contingències que es pugui trobar en activitats d’aquest tipus. • Creiem que les activitats en la natura són un vincle ideal per treballar temes transversals com poden ser les relacions humanes, el respecte, l’educació ambiental i l’educació per tolerància. Mitjançant el present crèdit de síntesi, l’alumne podrà conèixer amb profunditat l’entorn que l’envolta, gaudir-lo i respectar-lo.

  3. OBJECTIUS CONCEPTUALS • Diferenciar i compendre conceptes relacionats amb la pràctica de l’esquí alpí, snowboard i raquetes de neu. • Distingir i conèixer els diferents tipus de neus. • Conèixer i diferenciar els diferents mètodes de desplaçament per la neu. • Saber aplicar normes de seguretat a les pistes d’esquí. PROCEDIMENTALS • Adaptació al material i al medi • Descens directe • Cunya • Girs en cunya • Viratges Fonamentals • Perfeccionament de diferents tipus de viratges alternatius ACTITUDINALS • Participar en el desenvolupament d’activitats en el medi natural. • Valorar i gaudir de les activitats a la natura respectant el seu entorn. • Adaptar mesures de seguretat i proteccions necessàries. • Compartir i cooperar amb tots els companys/es per aconseguir objectius comuns.

  4. A.- Conceptuals Tipologia de la neu. Mètodes de desplaçament. Normes de seguretat en les pistes. Conceptes i termes relacionats amb la pràctica de l’ esquí. B.- Procedimentals Adaptació al nou medi. Familiarització de l’ equip. Familiarització amb l’ entorn. Desplaçament al pla Desplaçament amb un esquí Desplaçament amb 2 esquis Tècniques per aixecar-se del terra en el pla i en pendent Descens directe i LMP Desplaçament amb pendent Actitud de LMP Posició en paral·lel. Descens amb flexions. Descens amb elevació alternativa dels esquís. Descens amb ulls tancats. Descens amb passes a la dreta i a l’esquerra. Descens amb salts. CONTINGUTS

  5. Cunya. Actitud de cunya. Obertura en cunya en parat. Descens en cunya (prova). Descens directe i al parar cunya. Descens en cunya gran i petita. Descens directe i cunya progressivament anticipada. Mecanismes d’obertura de la cunya en parat i en moviment Viratge elemental amb cunya. Moviments de girs en cunya en parat. Girs en cunya (prova) Girs en cunya amb bastons Girs en cunya amb exercicis de braços Girs en cunya grans i petits Utilització de remuntadors 5.1 Telecorda 5.2 Telearrastre 5.3 Telecadira Viratges fonamentals. Girs en cunya i en l’ últim, reunió de l’ esquí interior. El mateix exercici amb col·lació del suport del bastó. Viratge fonamental en slalom. Viratge amb paral·lel bàsic C.-Actitudinals. Actuar respectuosament amb l’ entorn natural mentre es realitzen les practiques d’ esquí. Presa de consciència de les aportacions i possibilitats del treball cooperatiu. Valoració i gaudiment de les activitats plantejades en el medi natural. Sensibilització per la conservació i el manteniment del material en les activitats i instal·lacions. CONTINGUTS

  6. ACTIVITATS DE CARÀCTER PRÀCTIC • Practica d’Esquí a pistes (amb filmació) • Practica de raquetes de neu a pistes • Taller de reparació i manteniment de l’esquí • Banys Termals • Discoteca DE CARÀCTER TEÒRIC • Sessió de seguretat a pistes • Sessió de tipologia de la neu • Sessió de correcció de filmacions • Sessió del món de l’esquí • Exercicis del dossier de l’alumne.

  7. INSTAL·LACIONS ESPAIS NATURALS • Estació d’esquí de Porte Puymorens o Les Angles (a concretar) • Banys termals de Dorres ESPAIS ESPORTIUS • Rocòdrom indoor • Camp de Futbol i bàsquet ESPAIS DIDÀCTICS • Local social Cercle d’Aventura • Sala audiovisual ALLOTJAMENT • Camping Stel de Puigcerdà (bungalows de fusta de 5 places)

  8. PLANNING DE LA SETMANA

  9. GALERIA D’IMATGES

  10. ALTRES • Tenim a disposició del professor diferents hostalatges a escollir, igual que l’estació d’esquí on poguer desenvolupar la part pràctica del crèdit i les activitats apre-esquí. • També disposem de crèdit de síntesi de surf de neu • Tots els nostres instructors són titulats en la seva especialitat d’hivern. Cercle d’Aventura Carretera de Llívia s/n 17520 PUIGCERDÀ 902 170 593 www.cercleaventura.com / cercleaventura@cercleaventura.com