El PROJECTE IDE per a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya - PowerPoint PPT Presentation

el projecte ide per a la creaci de la infrastructura de dades espacials de catalunya n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El PROJECTE IDE per a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
El PROJECTE IDE per a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya

play fullscreen
1 / 22
El PROJECTE IDE per a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya
72 Views
Download Presentation
zahir-davenport
Download Presentation

El PROJECTE IDE per a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El PROJECTE IDEper a la creació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya Dr. Jordi Berenguer i SauDirector de ProjectesSecretaria per a la Societat de la Informació

 2. La societat de la informació:Abstracció vs. Referenciació Les dades, la informació… … “ens” abstractes procés intel·lectual El coneixement…. … un fet referenciat ?

 3. La informació vs. el coneixement • La vinculació de la informació al territori: una necessitat creixent • La utilització de múltiples fonts d’informació per extreure’n coneixement • El valor de la georeferenciació de la informació no geogràfica.

 4. Què aporten les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions?

 5. Dels Sistemes d’Informació Geogràfica... • Com a eina de visualització • Com a eina de consulta d’UNA base de dades • Com a eina de gestió d’UN format de dades …..

 6. Informació no geogràfica però si “georeferenciable” Ens “productors” diversos Formats diversos Informació distribuida Múltiples bases de dades … cap a LA XARXA UNA INFRASTRUCTURA DE DADES ESPACIALS

 7. La Informació geogràfica avui • Diversitat de formats • Certa complexitat en l’anàlisi de la informació • Certa dificultat en la combinació de fonts de procedència diversa • Costos elevats • Informació dispersa i aïllada

 8. L’aportació de les noves tecnologies a la IG • Proveir d’una xarxa d’interconnexió • Proveir d’un sistema de catalogació per “metadades” • Proveir d’un sistema de cerca de la informació • Millorar l’eficiència en l’adquisició de coneixement

 9. La Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya • És una iniciativa conjunta de: • l’Institut Cartogràfic de Catalunya • La Secretaria per a la Societat de la Informació • Amb la col·laboració de la secció catalana de l’AESIG

 10. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya Finalitat • Projecte a 2 anys • Per fer possible, l’establiment d’una infrastructura • Permanent • Sostenible • Oberta • Participativa

 11. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya • Integrada per: • Usuaris • Productors • Intermediaris • Empreses • Sector públic • etc.

 12. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya • Per a: • Desenvolupar i expandir serveis • Subministrar a l’usuari final la informació que demana

 13. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya • Plataforma preparatòria per a formalitzar una Entitat Gestora de la IDE • Contemplant aspectes: • Organitzatius • Tecnològics • Jurídics • Comercials

 14. Objectius de l’IDE • Recopilar informació i generar els catàlegs i metadades i fer–ne difusió • L’establiment d’acords i de consens entre els diferents agents del Sector • Estudiar les necessitats dels usuaris per definir productes i serveis • Difusió de les seves activitats • Promocionar els estàndards • Consolidar una Organització sostenible • Crear un portal de gestió (marketplace)

 15. Objectius de l’IDEUn portal per a: • Ser un catàleg de dades, productes i serveis • Metadades descriptives • Enllaços a servidors de dades (proveïdors) • Serveis de valor afegit (facilitar el sector d’intermediació) • Pàgines grogues (empreses) • Facilitats per operacions B2C, B2B i comerç electrònic

 16. Objectius de l’IDEUn consens i acord amb els agents per a: • Proveïdors: Proveir els continguts • Metadades, enllaços d’accés als seus productes), d’acord amb els conceptes, estàndards i regles preestablertes • Per facilitar-ne l’accés i l’ús als usuaris finals

 17. Finalitat de l’IDE • Fer un tractament globalitzador i integrador de solucions, • Un Espai comú compartit per: • els usuaris, • els proveïdors de serveis, • integradors • productors de dades.

 18. Finalitat de l’IDE • Un procés d’acord entre tots els implicats en el Sector de la IG, en el marc d’una arquitectura de serveis comuns • Posar l’èmfasi en els productes d’informació, orientats a l’usuari final, més que en les dades. • Desenvolupar un Projecte en el context dels sistemes distribuïts, estàndards i arquitectures obertes

 19. El projecte IDEContemplarà... • Una Organització per desenvolupar i suportar el Projecte • Les Institucions i els agents amb presència en el mercat • Els usuaris i les seves necessitats • Dotar–se d’una plataforma de comunicacions / WEB • Afavorir el comerç electrònic, i la creació d’una xarxa de negocis • Màrqueting dels serveis a oferir • Estàndards • L’acceptació, a través de processos de consens i acords entre els participants • Publicació dels seus objectius i avenços, en el mercat dels usuaris, que també poden aportar les seves opinions.

 20. El projecte IDE: Els components • Els agents: • Usuaris • Proveïdors • L’activitat: • Plataforma d’informació i comunicació de productes, processos, aspectes legals, màrqueting, i de suport per a noves activitats. • L’establiment de les regles dels intercanvis entre la IDE i les entitats que hi participin afavorint l’extensió del mercat sense competir amb el sector privat.

 21. descriu Metadades Magatzem de dades (proveïdors) descriu visiona Obtè dades Obtè dades El projecte IDEEsquema de funcionament Servidor de Mapes Servidor de Dades Servidor de productes Servidor de Catàleg Usuari

 22. El projecte IDEConclusions • Projecte transversal d’interès per a tota la societat, per: • Recollir i incorporar bases de dades, gràfiques i alfanumèriques. • Afavorir l’ús d’estàndards i la creació de metadades. • Aprofitar la xarxa per la interoperació i l’accés a la informació distribuïda. • Facilitar l’accés dels ciutadans a la informació, incorporant una nova cultura. • Situar a Catalunya en una posició capdavantera.