slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำà - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำà' - zahir-best


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

slide2

ประวัติความเป็นมาของบ้านหัวนาคำบ้านหัวนาคำ เดิมตั้งอยู่บ้านหนองสีไว ก่อนชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้พากันอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่คนละทิศละทาง กลุ่มหนึ่งย้ายไปอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากหมู่บ้านของบ้านหนองสีไว โดยการนำของพ่อใหญ่… สุวรรณคำ…จึงได้นามว่าบ้านหัวนาคำ

slide3

ข้อมูลพื้นที่บ้านหัวนาคำบ้านหัวนาคำมีพื้นที่การทำเกษตร 1200 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโคกกลาง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโนนสมบูรณ์ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านจำนัก ทิศใต้ ติดกับ บ้านป่ากุง

slide5

การปกครอง1.นายสมพร เมืองนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2.นายวิรัตน์ หนันกำจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3.นายสมัย อุทัยน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

slide6

อาชีพในหมู่บ้านหัวนาคำอาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป อุตสาหกรรมในครัวเรือน

slide7

ประชากรในหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 102 ครัวเรือน จำนวนประชากรในหมู่บ้าน 439 คน ชาย 216 คน หญิง 223 คน คนพิการ 14 คน คนชรา 59 คน

slide8

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีทำบุญสิบสองเดือน เดือนอ้าย ประเพณีบุญเข้ากรรม เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณลาน เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวกี่ เดือนสี ประเพณีบุญผะเหวด

slide9

เดือนห้า ประเพณีสรงน้ำ(สงกรานต์) เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด ประเพณีบุญเบิกฟ้า เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน

1 3 1

เศรษฐกิจของบ้านหัวนาคำ โรงสีในหมู่บ้าน 1 แห่ง ร้านขายของชำ 3 แห่ง ร้านเสริมสวย 1 แห่ง

slide11

การศึกษาบ้านหัวนาคำมีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งคือโรงเรียนบ้านหนองภู เป็นที่ที่เด็กภายในหมู่บ้านมาศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีระดับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หมู่บ้านที่มีบุตรหลานอายุครบเกณฑ์ที่กำหนดก็นำบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองภูเช่นกัน

slide13

หนองน้ำ วัดบ้านหัวนาคำ

slide14

ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ 1.มีงบประมาณ SML มาซื้ออุปกรณ์ในการทำ 2.อาจารย์ มาฝึกอบรมการเย็บผ้าให้แก่กลุ่มสตีแม่บ้าน 3.เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมจากการทำนา 4.มีทุนสนับสนุนจาก อ.บ.ต. 10000 บาท

slide15

กลุ่มสตรีเย็บผ้า เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 นางทองใบ สอนทอง ประธานกลุ่ม นางลำไย ภูสีฤทธิ์ รองประธาน นายทองสา ทับสมบัติ เลขา

slide16

ที่ตั้งกลุ่มสตรีเย็บผ้าที่ตั้งกลุ่มสตรีเย็บผ้า

ที่ตั้งกลุ่มสตรีเย็บผ้า

slide17

การทำที่นอนปิคนิก อุปกรณ์ 1.จักร 2.ผ้า

slide18

3.ด้าย 4.กรรไกร

slide19

5.ไม้เมตร 6.ไยผ้า

1 2 2 1 56

ขั้นตอนในการทำที่นอนปิคนิก 1.ตัดผ้าความยาว 2 เมตร 2.นำผ้ามาตัดเป็นชิ้นความกว้าง 1.56 เมตร

slide21

3.นำผ้า 2 ชิ้นที่ตัดได้มาเย็บเข้าประกบกัน

slide22

4.เว้นไว้ตรงกลางเพื่อใส่ซิป 30 เซนต์ และเย็บระบายติดรอบ

slide23

5.ใส่ไยที่นอนปิคนิก อันเป็นเสร็จเรีบยร้อย

slide24

ที่นอนปิคนิกที่เสร็จสมบูรณ์ที่นอนปิคนิกที่เสร็จสมบูรณ์

slide25

บรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย

slide27

หมอสูตรนายบุญมา พันจันทร์ เกิดวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2467 อายุ 87 ปีมีบุตรทั้งหมด 9 คนชาย 3 คนหญิง 6 คนจบการศึกษา ป. 4

slide28

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอ เมืองจังหวัดมหาสารคามผลงาน ทำพิธีกรรม แต่งงาน สู่ขวัญข้าว เป็นผู้นำทางศาสนา เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม