online cursus basiskennis gevaarlijke stoffen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Online cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Online cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Safety Net e ducations. Online cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen. De internationale – en nationale wetgeving. Wat zijn gevaarlijke stoffen?. Safety Net e ducations.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Online cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen' - zagiri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
online cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

SafetyNet educations

Online cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen

De internationale – en nationale wetgeving.

wat zijn gevaarlijke stoffen
Wat zijn gevaarlijke stoffen?

SafetyNet educations

Goederen heten gevaarlijk wanneer ze door bepaalde eigenschappen een gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van werknemers of milieu kunnen opleveren.

Gevaarlijke stoffen komen regelmatig negatief in het nieuws. Maar wat zijn nu gevaarlijke stoffen?

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

wat zijn gevaarlijke stoffen1
Wat zijn gevaarlijke stoffen?

SafetyNet educations

Een stof kan dus zowel gevaarlijk zijn voor alleen de mens, of alleen voor het milieu of voor beiden.

In al deze gevallen spreken we van een gevaarlijke stof.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

internationale en nationale wet en regelgeving
Internationale – en nationale wet- en regelgeving.

SafetyNet educations

Nederland kent een groot aantal wetten en richtlijnen die het vervoer, de opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen regelt. Veel regels zijn een uitvoering van Europese regels.

De belangrijkste regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen heeft niet een nationaal maar een internationaal karakter.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

internationale en nationale wet en regelgeving1
Internationale – en nationale wet- en regelgeving.

SafetyNet educations

De Verenigde Naties hebben een coördinerende rol in de wereldwijde ontwikkeling van regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

De United Nations ( Verenigde Naties ) hebben de ‘ Recommendations on the transport of dangerous goods ‘ opgesteld waar de basis ligt voor alle andere regelgeving. De Europese regelgeving heeft zich later gebaseerd op deze regelgeving.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

un num mers
UN nummers.

SafetyNet educations

Gestreefd is naar een eenduidig internationaal herkenningssysteem. Iedere gevaarlijke stof of groep van gevaarlijke stoffen heeft volgens United Nations een zogenaamd UN nummer.

Deze nummers worden ook wel de stofidentificatienummers genoemd. Het UN nummer is altijd 4-cijferig en is wereldwijd hetzelfde en herkenbaar.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

un num mers1
UN nummers.

SafetyNet educations

Op deze manier is het mogelijk de gevaren van een stof snel en wereldwijd op te zoeken.

Dat voorkomt onduidelijkheid en ernstige calamiteiten: wanneer we een stof in Japan kunnen opzoeken en in Brazilie en dat we het dan over dezelfde stof hebben.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

voorbeelden un nummers
Voorbeelden UN nummers.

SafetyNet educations

Kijk achterin de cursusmap, achter tabblad 5, voor de tabel met alle UN nummers.

Zoek nu UN 1035 Ethaan op.

De UN nummers vind je in de eerste kolom van de tabel.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

voorbeelden un nummers1
Voorbeelden UN nummers.

SafetyNet educations

Gevonden?

In de eerste kolom vind je het UN nummer, in de tweede kolom staat de ‘vervoersnaam’.

Gedurende de rest van deze cursus zullen we stap voor stap de overige kolommen behandelen.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

wet vervoer gevaarlijke stoffen wvgs
Wet vervoer gevaarlijke stoffen ( WVGS).

SafetyNet educations

De Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen is van toepassing op:

 • Het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over land, per spoor en over de binnenwateren,
 • Het ten vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor en over de binnenwateren aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;
 • Het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel, waarin of waarop zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden;
 • Het beladen van een vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit;
 • Het neerleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer;

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

w et v ervoer g evaarlijke s toffen wvgs
Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ( WVGS).

SafetyNet educations

Vanuit het vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) heeft de wetgever een

aantal besluiten en reglementen opgesteld om het vervoer van gevaarlijke

stoffen verder veilig te maken:

BVGS Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

VLG Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen.

VBG Regeling Vervoer over Binnenwateren van Gevaarlijke stoffen.

VSG Regeling Vervoer over het Spoor van Gevaarlijke stoffen.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

w et v ervoer g evaarlijke s toffen wvgs1
Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ( WVGS).

SafetyNet educations

Je onthoud het makkelijker door op de middelste letter te letten

VLG Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen.

VBG Regeling Vervoer over Binnenwateren van Gevaarlijke stoffen.

VSG Regeling Vervoer over het Spoor van Gevaarlijke stoffen.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

w et v ervoer g evaarlijke s toffen wvgs2
Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ( WVGS).

SafetyNet educations

In deze cursus neemt het VLG een belangrijke plaats in.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

regeling v ervoer over l and van g evaarlijke stoffen
regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen

SafetyNet educations

Bij het VLG behoren 3 bijlagen:

 • Voorschriften en bepalingen die het vervoer van gevaarlijke stoffen over Land

regelen, te weten de Nederlandse vertaling van de ADR en aanhangsels.

 • Voorschriften die afwijken of de voorschriften van bijlage 1 aanvullen.
 • Opsomming van door de Minister van Verkeer en Waterstaat erkende instanties.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

regeling v ervoer over l and van g evaarlijke stoffen1
regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen

SafetyNet educations

Bij het VLG behoren 3 bijlagen:

 • Voorschriften en bepalingen die het vervoer van gevaarlijke stoffen over Land

regelen, te weten de Nederlandse vertaling van de ADR en aanhangsels.

“In deze eerste regel staat feitelijk: zie ADR. In Europees verband hebben we reeds nagedacht over het ADR. Daar gaan we binnen Nederland niet nog eens over nadenken. Tenslotte zou dat onze concurrentiepositie alleen maar aantasten.”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

voorschriften die afwijken of aanvullen
Voorschriften die afwijken of aanvullen.

SafetyNet educations

 • Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200m, is het niet toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is.

“Let wel: capaciteit van meer dan 3000 liter. De tank kan dus ook leeg ongereinigd zijn. Wanneer de tank gereinigd is dan is de ADR niet meer van toepassing’.

In tanks, losgestort of in colli geldt dat bij een zicht van minder dan 50m.

“Bij colli moet je denken aan stukgoed “.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

voorschriften die afwijken of aanvullen1
Voorschriften die afwijken of aanvullen.

SafetyNet educations

Sinds 1 januari 2010 moet Nederland voldoen aan Europese regels voor de veiligheidsindeling van tunnels in het wegennet. Dat betekent dat er in Europa één categorie-indeling komt die bepaalt welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. De nieuwe Europese regels gaan uit van een indeling in A tot en met E. A staat voor tunnels waar geen beperkingen gelden, terwijl E staat voor een verbod op vrijwel alle gevaarlijke stoffen.

Bij de herindeling van de Nederlandse tunnels is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige indeling. In de gevallen dat dit er toe leidt dat nu ook andere gevaarlijke stoffen toegang krijgen tot de tunnel, dan kan dat alleen als de tunnel daar veilig genoeg voor is.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het vervoer van gevaarlijke stoffen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Per modaliteit zijn er regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgesteld. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn de regels van de ADR van toepassing. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is het RID van toepassing. Voor het vervoer over de zee gelden de regels van de IMDG en voor het transport per vliegtuig hebben we de IATA. Het vervoer van gevaarlijke stoffen met binnenvaartschepen zijn vastgelegd in de ADNR.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het transport van gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Wegvervoer = ADR

“Dit is een Europese aangelegenheid ”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het transport van gevaarlijke stoffen1
Het transport van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Spoorvervoer = RID

“ Ook dit is een Europese aangelegenheid. Vooral Frankrijk houdt zich hier actief mee bezig ”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het transport van gevaarlijke stoffen2
Het transport van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Binnenvaart = ADN

“ Ook dit is een Europese aangelegenheid. Vooral de binnenvaartlanden zoals Nederland en Duitsland houden zich hier mee bezig ”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het transport van gevaarlijke stoffen3
Het transport van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Zeevervoer = IMDG

“ Dit is een wereldwijde, internationale aangelegenheid. ”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

het transport van gevaarlijke stoffen4
Het transport van gevaarlijke stoffen.

SafetyNet educations

Luchtvervoer = IATA / ICAO regulations

“ Dit is een wereldwijde, internationale aangelegenheid. ”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

pgs reeks publicatiereeks gevaarlijke stoffen
PGS reeks ( Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen).

SafetyNet educations

In Nederland hebben we nadere regels gesteld die een bepaald onderwerp met zich mee dragen of de regels van een bijzonder gevaar willen stellen om het gevaar te reduceren.

Zo hebben we in Nederland 30 PGS-uitgaven opgesteld waarin een bepaald thema behandeld wordt. Veruit de belangrijkste daarbinnen is de PGS15.

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

pgs15 publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15
PGS15 ( Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15).

SafetyNet educations

In de PGS15 worden de regels gesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen in stukgoed verpakking.

 • Brandwerendheid van bouwconstructies.

“Een brandwerendheid van de buitenmuren van 60 minuten wordt bijvoorbeeld als eis gesteld”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

pgs15 publicatiereeks gevaarlijke stoffen 151
PGS15 ( Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15).

SafetyNet educations

In de PGS15 worden de regels gesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen in stukgoed verpakking.

 • Brandwerendheid van bouwconstructies.
 • Brandbestrijding van opslagvoorzieningen.

“Verschillende soorten sprinklersystemen zijn in de PGS15 uitgelegd: zogenaamde ‘natte sprinklers’ (watersprinkers in de stellingen) en hi-ex sprinklers (volschuimen magazijn)”

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

pgs15 publicatiereeks gevaarlijke stoffen 152
PGS15 ( Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15).

SafetyNet educations

In de PGS15 worden de regels gesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen in stukgoed verpakking.

 • Brandwerendheid van bouwconstructies.
 • Brandbestrijding van opslagvoorzieningen.
 • Scheidingseisen van stoffen (zuren/logen van elkaar scheiden en ook spuitbussen krijgen veel aandacht vanwege het feit dat ze bij een brand kunnen gaan rocketeren en op meerdere plaatsen een nieuwe brand kunnen veroorzaken. De PGS15 stelt dan ook dat ze bij voorkeur achter gaas of in een apart magazijn opgeslagen moeten worden).

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu
Klikhierom terugtekerennaar het hoofdmenu.

SafetyNet educations

Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

ad