v lem nyek az eg szs g gyi szoci lis munka mesterk pz sr l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről. Összeállította: Patyán László 2010. Július 01. Összegző megállapítások. A mesterképzésbe belépő hallgatók jelentős része több, mint egy évtizedes munkatapasztalattal a háta mögött lépett be a képzésbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v lem nyek az eg szs g gyi szoci lis munka mesterk pz sr l

Vélemények az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésről

Összeállította: Patyán László

2010. Július 01.

sszegz meg llap t sok
Összegző megállapítások
 • A mesterképzésbe belépő hallgatók jelentős része több, mint egy évtizedes munkatapasztalattal a háta mögött lépett be a képzésbe
 • A képzésbe jelentkezők közül sokan nem élvezhetik a munkahely támogatását tanulmányaikkal kapcsolatban
 • A tanulás munkával való összeegyeztetése miatt maradnak sokan távol a kurzusoktól
 • A képzéssel kapcsolatban alapvetően elégedettek voltak a végzősök
 • Fejlesztésre szorul a képzés szakirodalommal való ellátottsága
 • Az egészségtudományi és szociális területről érkező hallgatók képzéssel kapcsolatos elégedettségét tekintve nem találtunk szignifikáns eltéréseket. Ugyanazokat az értékeket és problémákat határozta meg mindkét csoport.
 • A szakdolgozat tartalmi, formai követelményeit át kell dolgozni.
k t m dszer
Két módszer…
 • Záróvizsga bizottság (elnökök, külső tagok) értékelése
 • Végzett hallgatók értékelése N=66
ahogy a hallgat k l tt k f bb meg llap t sok
Ahogy a hallgatók látták….főbb megállapítások
 • Végzettek iskolai végzettsége belépéskor
milyen k pz si form ra adta be a jelentkez s t
Milyen képzési formára adta be a jelentkezését?
 • Csak állami képzést 12 fő vállalt, csak költségtérítéses képzést 13 fő.
 • Elsőnek állami, másodiknak költségtérítéses képzést jelölt be 30 fő. (Őket jellemzően állami képzésbe vettük fel.)
 • Jelentkezett – e egy időben másik MA képzésbe? 16 fő jelentkezett. A képzési forma nem releváns.
k lts gt r t sr l
Költségtérítésről…
 • Túl magasnak tartja 10%
 • A jövedelméhez képest magas 21%
 • A többi MA képzés költségeihez képest magas 10%
 • A többi MA képzéshez képest alacsony1,5%
 • Versenyképes 9%
szolg ltat sokkal val el gedetts g medi n rt k 1 5 fokozat sk l n
Szolgáltatásokkal való elégedettségmedián érték (1-5 fokozatú skálán)
 • Szakirodalom: 2,9
 • Könyvtár: 4,2
 • Honlap: 4,4
 • TO: 4,4
 • Szaki Hivatal: 4,2
 • Tudományos élet: 4,5
 • Választható kurzusok: 4,55
 • Nemzetközi kurzusok: 4,5
 • Oktatók elérhetősége: 4,5
 • Konzultációs rend: 4,2
 • Óraterhelés: 4,3
 • Vizsgarend: 4,2
t volmarad s vagy r szv tel f okai
Távolmaradás, vagy részvétel fő okai
 • Nem volt szabadideje, szabadsága 
 • Munkahely nem engedte 
 • Azért jött, hogy tanuljon 
 • Érdekelték a kurzusok 
oktat kr l kurzusokr l
Oktatókról, kurzusokról…
 • Elméleti oktatók felkészültsége: 4,5
 • Elméleti kurzusok ismeretei: 4,5
 • Elméleti kurzusok oktatási módszerei: 4,3
 • Elméleti kurzusok számonkérési technikái: 4,3
 • Gyakorlati oktatók felkészültsége: 4,7
 • Gyakorlati követelmények: 4,5
 • Gyakorlat oktatási módszerek: 4,5
 • Gyakorlat számonkérés: 4,6
 • Képzésfejlesztési javaslatok:

gyakorlatiasabb órák, több gyakorlat, számonkérés módszereinek fejlesztése, gyakorlat fejlesztése, túlzott számonkérés a gyakorlat során, új ismeretek beépítése

legsz nvonalasabb kurzusok els helyen
Legszínvonalasabb kurzusok (első helyen)
 • Gerontológia
 • Szociális munka gyakorlata
 • Egészségpolitika
 • Rehabilitáció
 • Pszichiátria
 • Egészségpszichológia
legsz nvonalasabb kurzusok m sodik helyen
Legszínvonalasabb kurzusok (második helyen)
 • Egészségügyi szociális munka
 • Gerontológia
 • Menedzsment
 • Egészségpszichológia
 • Rehabilitáció
 • Fogyatékos személyek életminősége
legsz nvonalasabb kurzusok harmadik helyen
Legszínvonalasabb kurzusok (harmadik helyen)
 • Egészségügyi szociális munka
 • Kutatásmódszertan
 • Segítő kapcsolatok pszichológiája
 • Szociális munka gyakorlat
 • Szociális munka idősekkel
legalacsonyabb sz nvonal kurzusok az egyn l t bb gyakoris ggal eml tett esetekben
Legalacsonyabb színvonalú kurzusok(az egynél több gyakorisággal említett esetekben)
 • Első helyen:

Rehabilitáció (8)

 • Második helyen:

Fogyatékos személyek életminősége (2)

 • Harmadik helyen:

nincsen

oktat k vizsgabizotts gok v lem nye
Oktatók, vizsgabizottságok véleménye
 • A szakdolgozatok megítélése rosszabb volt az alapszaki értékeléseknél

- Tartalmi és formai követelmények átdolgozása

- Tudományos igény

- Új eredmények

- Kutatás, értékelés, eredmények prezentációja

oktat k vizsgabizotts gok v lem nye1
Oktatók, vizsgabizottságok véleménye
 • Elméleti tudás

- Magasabb színvonalú volt az alapszak hallgatóiénál

- Egyes esetekben kimagasló tudás, felkészültség

Az egészségügyi területről vizsgáztatók szerint túl kevés az egészségtudomány

A társadalomtudományi területről vizsgáztatók szerint túl kevés a társadalomtudomány 