naru uj zm ny asu sp nkov biorytmus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Narušují změny času spánkový biorytmus?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Narušují změny času spánkový biorytmus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Narušují změny času spánkový biorytmus?. Tisková konference, 1. října 2008. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. psychiatr a psychoterapeut PharmDr. Helena Rösslerová společnost Lundbeck MUDr. Tomáš Šebek společnost MeDitorial.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Narušují změny času spánkový biorytmus?' - zack


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naru uj zm ny asu sp nkov biorytmus

Narušují změny času spánkový biorytmus?

Tisková konference, 1. října 2008

dne n mluv

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.

psychiatr a psychoterapeut

PharmDr. Helena Rösslerová

společnost Lundbeck

MUDr. Tomáš Šebek

společnost MeDitorial

Dnešní mluvčí
denn rytmy
Denní rytmy
 • v spánku-bdění
 • v tělesné teplotě
 • v hladině hormonů
 • v hladině látek v tělních tekutinách
 • v zapínání a vypínání genů
charakteristika denn ch rytm
Charakteristika denních rytmů
 • přetrvávají i ve stálé tmě
 • jsou organismu vrozené
 • jsou řízeny hodinami v mozku
se izov n biologick ch hodin
Seřizování biologických hodin
 • V neperiodickém prostředí hodiny volně běží časem s periodou blížící se, ale nerovnající se 24 hodinám.
 • U člověka je tato perioda zpravidla delší než 24 hodin.
 • Světlo zvečera a v první polovině noci hodiny zpožďuje.
 • Světlo ve druhé polovině noci a zrána způsobuje jejich předběhnutí.
rytmus sp nku bd n
Rytmus spánku-bdění
 • Rytmus je řízen biologickými hodinami v mozku a homeostatickým mechanismem.
 • V procesu spánku může hrát úlohu i hormon melatonin.
jaro p echod ze st edoevropsk ho na letn as
Jaro: přechod ze středoevropského na letní čas
 • Biologické hodiny a rytmy jimi řízené se novému času přizpůsobují předběhnutím.
 • Proces předběhnutí trvá více dnů a jeho rychlost je individuální.
podzim p echod z letn ho na st edoevropsk as
Podzim: přechod z letního na středoevropský čas
 • Biologické hodiny a rytmy jimi řízené se novému času přizpůsobují zpožděním.
 • Proces zpoždění probíhá většinou rychleji než proces předběhnutí.
asov d lov ka
Časový řád člověka
 • Biologické hodiny jsou i v periferních orgánech.
 • Centrální hodiny v mozku koordinují periferní hodiny.
 • Centrální a periferní hodiny se mohou přizpůsobovat novému času s různou rychlostí.
 • Silný vnitřní časový systém je prevencí proti poruchám spánku, poruchám onkologickým i metabolickým.
t mata
Témata
 • Nespavost – problém současné populace
 • Mýty o nespavosti
 • Melatonin jako nová, kvalitativně odlišná léčba
 • Další účinky melatoninu
 • Sezónní afektivní porucha
insomnie
Insomnie
 • Stav, kdy je spánek vnímán postiženým jako obtížně dosažitelný, přerušovaný, krátký, nedostatečný, málo osvěžující
 • Insomnie není jedinou konzistentní patologii, jedna se spíše o celou skupinu poruch s různým charakterem, délkou trvání a etiologií
 • Trápí přibližně 1/3 populace, 1,5x častější u žen, zvyšuje se s věkem
 • U 10% je problém vážný a vede k nadměrnému stresu a omezení ve fungování v životě
 • 80 % pacientů má problém déle než rok
m ty a skute nost
Mýty a skutečnost
 • Mýtus: Každou noc je nutné spát nejméně 8 hodin
 • Zdravý člověk spí v průměru 6-8 hodin. Lidé se dělí na krátké a dlouhé spáče, což je zřejmě dané a neměnné během života.
 • Mýtus: Spánek má být nepřerušovaný
 • Každý se během noci několikrát probudí a zase usne.
 • Mýtus: Nedostatek spánku může vážně poškodit zdraví
 • Každý se někdy nevyspí, zvláště je-li ve stresu. Když několik nocí spíte hůře, nijak to neohrožuje zdraví. Spánkový dluh lze dospat během následujících nocí.
znalosti o sp nku
Znalosti o spánku
 • Potřeba spánku se během života mění - kojenec potřebuje nejvíce hodin 18 – 20, senioři nejméně
 • Obtíže s usínáním jsou spojeny spíše s psychikou (obavy, starosti, napětí)‏
 • Mělký spánek a předčasně ranní probouzení s nemožností usnout jsou častěji spojeny s nedostatkem energie, depresí, sebevýčitkami, alkoholem
 • Svěží pocit po probuzení souvisí s fází spánkového cyklu, zastoupením hlubokého spánku, počtem probdělých spánkových cyklů
 • Jeden spánkový cyklus trvá zhruba 1,5 hod. a přirozeně se budíme ponásobcích této doby. Probuzení dřív (budík) či dospávání po probuzení většinou vede k pocitu nevyspaní
protilehl proces sp nkov regulace
„Protilehlý proces“ spánkové regulace

Homeostatickýtlak na spánek

Spánek

Bdění

Circadianníkolísání

bdělosti

09:00

15:00

21:00

09:00

03:00

Bdění

Spánek

Adaptováno z Moore RY. Current Perspectives in Insomnia, Vol 3, 2004.

http://www.medscape.com/viewprogram/3516_pnt.

chronic k nespavost
Chronickánespavost
 • Definice se liší:
  • Délka může být od 30 dnů – 6 měsíců
 • Často spojena s poruchami nálad, soustředění, pamětí a s některými chorobami srdce a cév, plic či zažívání
 • Skládá se z jedné či více z následujících obtíží – potíže se zahájením spánku, poruchy udržení spánku, předčasné probouzení
 • Důsledky: absence v práci, nemocnost, nehody a úrazy, poruchy paměti, snížený výkon v práci, deprese. Obecně tedy snížená kvalita života, která dlouhodobě dále klesá.
l ba nespavosti obecn
Léčba nespavosti - obecně

Fungování další den

Počátek spánku

Udržení spánku

 • Čas do usnutí
 • Počet probuzení
 • Délka probuzení
 • Čilost
 • Fungování
 • Vitalita

Délka spánku

 • Celkový čas spánku
mo nosti l by
Možnosti léčby

Kognitivně behaviorální terapie)‏

Melatonin

Hypnotika

LÉČBA

Čaje, lidové prostředky

Antidepresiva

Atypická antipsychotika

NIH Statement. Sleep. 2005;28:1049-1057.

l ba nespavosti nefarmakologick
Léčba nespavosti - nefarmakologická

Kognitivní aktivace:

 • Zneklidnění vyplývající z nekvalitního spánku
 • ANM týkající se insomnie
 • nerealistická očekávání
 • Špatná spánková hygiena
 • Přehnaně dlouhá doba strávená v posteli
 • Nepravidelná doba uléhání a vstávání
 • Pospávání přes den
 • Aktivity v posteli neslučitelné se spánkem
 • Zvýšené nabuzení
 • aktivace fyziologická
 • (stresová reakce)‏
 • aktivace emocionální úzkost, bezmoc,deprese)‏

INSOMNIE

 • Negativní důsledky insomnie:
 • únava
 • snížená denní výkonnost
 • dopad na sociální fungování

Morin 1993

slide21
Léčba
 • Edukace (Dodržujeme dobu k ulehnutí i přes denní únavu; uléhání jen při ospalosti; používání postele jen ke spánku a sexu; při neusnutí do 20 min vstát, věnovat se nenáročné činnosti a jít si lehnout jen při pocitu ospalosti
 • Odstranění vnějších rušivých faktorů (vybavení ložnice, špunty do uší)
 • Spánková hygiena (káva, čaj, kola, kakao, čokoláda max. 4-5 hodiny před usnutím; večer omezit alkohol, nikotin; fyzická aktivita nejdéle 4 hodiny před usnutím; lehká večeře…)‏
 • Kognitivně behaviorální terapie, práce s tělesnými projevy úzkosti (relaxační techniky, tělesné cvičení během dne
 • Spánková restrikce (spánkový tlak) a vedení spánkového kalendáře (výpočet spánkové efektivity a její hodnocení)‏
l ba nespavosti melatonin
Léčba nespavosti - melatonin
 • Pravděpodobně hlavní mediátor cirkadiánní rytmicity
 • Mírný hypnogenní účinek související s úpravou cirkadiánních rytmů, dále vysvětlovaný také navozením poklesu teploty
 • Vliv na imunní systém
 • Pokles ve stáří – častější insomnie
 • Produkce souvisí se světelnou délkou dne, potlačení melatoninu v noci je závislé na intenzitě světla
melatonin a sez nn afektivn porucha
Melatonin a sezónní afektivní porucha
 • Sezónní afektivní porucha (zimní deprese)‏
  • Začíná u nás koncem října
  • Projevuje se přejídáním (uhlohydráty), přibíráním, pospáváním přes den („hibernace“), únavou, podrážděností
 • Podávání melatoninu s prodlouženým efektem vede ke zlepšení:
  • kvality spánku
  • vitality
  • atypických příznaků (přejídání se, podrážděnost)‏
  • tělesných příznaků (únava, ospalost)‏
  • kvality života
lundbeck
Lundbeck
 • Originální výrobce léčiv
 • Dlouholetá tradice
 • Léčba poruch centrální nervové soustavy:
  • Deprese a úzkostné poruchy
  • Demence
  • Schizofrenie
zaj mav informace
Zajímavé informace
 • Den a noc, střídání ročních období
 • Moderní svět - narušování biorytmů
 • Dopady na kvalitu spánku
 • Psychické důsledky narušení přirozených biorytmů
lundbeck1
Lundbeck
 • Nová oblast zájmu:
  • Spánek
  • Nespavost
  • Biorytmy
www dobry spanek cz
www.dobry-spanek.cz

MUDr. Tomáš Šebek

MeDitorial

unik tnost str nek www dobry spanek cz
Unikátnost stránek www.dobry-spanek.cz
 • Možnost sebediagnostiky pro laickou veřejnost (interaktivní nástroj)‏
 • Seznam léčebných center s uvedeným kontaktem na pracoviště
 • Snář (možnost podělit se o své sny s ostatními), odlehčení problematiky nespavosti