Download
zonnig huren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zonnig Huren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zonnig Huren

Zonnig Huren

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Zonnig Huren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zonnig Huren René van Genugten Huurbeleid en Duurzaamheid Aristo 12 mei 2012

  2. Zonne-energie heeft de toekomst

  3. Wat wil Aedes? • Verduurzaming 2,4 miljoen huurwoningen: • Goed voor milieu & klimaat • Goed voor wooncomfort en gezondheid • Goed voor de portemonnee van de huurders • Trias Energetica • Écht verduurzamen vergt Kleinschalige Duurzame Opwekking: • WKO • Geothermie • Wind • Zon-PV • Op welk paard gaan we wedden?

  4. Zonnig Huren • Onderzoek naar de mogelijkheden van een véél grootschaliger toepassing van zonnepanelen in de huurwoningenvoorraad • Aanleiding: • toepassing wordt steeds rendabeler • besef dat hier veel kansen liggen voor verduurzaming én lagere woonlasten • Wat gaan we doen? • onderzoeken voordelen grootschalige inkoop • onderzoeken toepassingsmogelijkheden • onderzoeken welke juridische en fiscale belemmeringen er zijn • Uitrol 10.000 eengezinswoningen en 200 complexen

  5. Salderingsvraagstuk • Salderingsvraagstuk • Aanleiding: • toepassing wordt steeds rendabeler • besef dat hier veel kansen liggen voor verduurzaming én lagere woonlasten • Wat gaan we doen? • onderzoeken voordelen grootschalige inkoop • onderzoeken toepassingsmogelijkheden • onderzoeken welke juridische en fiscale belemmeringen er zijn • Uitrol 10.000 eengezinswoningen en 200 complexen