Medicinske zbirke - PowerPoint PPT Presentation

zachery-clemons
medicinske zbirke n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medicinske zbirke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medicinske zbirke

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Medicinske zbirke
101 Views
Download Presentation

Medicinske zbirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medicinske zbirke 2. del Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 2. Zbirke strokovnih revij • Večina velikih založnikov znanstvene literature ponuja na spletu tudi zbirke svojih revij v e-obliki. • Izredno dragocen vir informacij, vendar drag. • Za svoje uporabnike dostop običajno omogočijo konzorciji knjižnic. • Pri nas konzorcij pod vodstvom CTK omogoča dostop do e-verzij vseh revij založb Elsevier Science Publishers – zbirka Science Direct in revij založb Kluwer, SpringerLink, Emerald... Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 3. Zbirke strokovnih revij Trenutno (jesen 2006) dostopnih • 2678 različnih revij (ne samo medicinskih) s polnimi besedili člankov, • nekaj tisoč revij z bibliografskimi podatki. Dostop: • 2678 revij preko spletišča CTK na naslovuhttp://www.ctk.uni-lj.si • 1169 medicinskih revij preko spletišča CMK na naslovuhttp://www.mf.uni-lj.si/cmk/index.html Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 4. Zbirke strokovnih revij Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 5. Zbirke strokovnih revij Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 6. Zbirke strokovnih revij Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 7. Zbirke strokovnih revij Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 8. Google Scholar • Google je razširil svojo ponudbo še na zbirko člankov iz znanstvenih revij. • Polno besedilo člankov je avtomatsko indeksirano, reference so razvrščene po relevantnosti in dodana mreža citiranosti. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 9. Google Scholar Kazalcina doku-mente,ki citirajota doku-ment. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 10. Polno besedilo Google Scholar Seznam kazalcev načlanke, ki citirajota članek. Dodatni načini iskanja sorodnevsebine. Zanimiva funkcija! Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 11. Spletni portali 1. tip: • Vsebina združena iz različnih plačljivih virov, nadgrajena in medsebojno povezana. • večinoma zanesljive informacije, • veliko vloženega dela, • komercialni ponudniki. 2. tip: • Zbrani kazalci na spletne vire. • včasih manj zanesljive informacije, • manj vloženega dela, • nekomercialni ponudniki. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 12. Spletni portali 3. tip: • Gradijo ga institucije (večinoma ameriške), ki z “informiranim pacientom” največ pridobijo: • vladne zdravstvene agencije in • velike klinike. • Izvor in vrsta informacij: • izključno zanesljive informacije, • informacije nastale v teh institucijah, • referenčna literatura (zdravstvene enciklopedije, farmakopeje....). Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 13. Spletni portali: 1. tip MD Consult (http://www.mdconsult.com/) • Gradi združenje medicinskih založnikov pod vodstvom Elsevier Science. • Nudi informacije iz številnih recenziranih virov: • založniki, • medicinska združenja, • ameriške vladne agencije. • Dostop tudi s spletnih strani CMK, zastonj za člane CMK. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 14. Spletni portali: MD Consult Del seznama knjig, ki je rezultat iskanja z iskalno zahtevo “aspirin IN myocardial infarction” Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 15. Spletni portali: MD Consult Kazalo knjige s kazalci na strani, in del strani, kjer vsebina ustreza iskalni zahtevi s prejšnje prosojnice. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 16. Spletni portali: MD Consult Iskanje po člankih v revijah, ki jih vključuje Medline. Iskanje se prenese na Medline, MDConsult pa omogoča dostop do polnih člankov. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 17. Spletni portali: MD Consult Del kazala tematik in institucij, ki so prispevale praktična navodila za izvajanje medicinske prakse. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 18. Spletni portali: MD Consult Specializirane tematske zbirke informacij – kratek pregled in kazalci na relevantne dokumente. Del seznama tem. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 19. Spletni portali: MD Consult Specializirane tematske zbirke informacij – izseki dokumenta na temo atrijska fibrilacija (1/2) Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 20. Spletni portali: MD Consult Specializirane tematske zbirke informacij – izseki dokumenta na temo atrijska fibrilacija (2/2) Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 21. Spletni portali: MD Consult Zbirke preglednih člankov o aktualnih kliničnih temah. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 22. Spletni portali: MD Consult Zbirke preglednih “člankov” o kliničnih temah. Vključeni so povzetki strokovnih debat z avtorji posameznih delov preglednega “članka”. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 23. Spletni portali: MD Consult Del kazala zbirke podatkov o zdravilih, njihovem farmakološkem delovanju in rabi. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 24. Spletni portali: MD Consult Članek o Aspirinu se začne z geografsko umeščenim seznamom komercialnih imen. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 25. Spletni portali: 3. tip • National Institutes of Health, Health Informationhttp://www.nih.gov/ • Informacije iz NIH in ostalih vladnih zdravstvenih agencij. • Informacije namenjene zdravnikom in laikom; zelo kvalitetne. • Učinkovita povezava na MedlinePlus, portal s podobnimi značilnostmi. • Portal Klinike Mayo http://www.mayoclinic.com/ • Zelo kvalitetne in številne informacije namenjene laikom. Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 26. Portal Klinike Mayo: del seznama kazalcev na dokumente o boleznih in bolezenskih stanjih Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke

 27. Portal Klinike Mayo Temelji znanstvenega informiranja in komuniciranja: J. Dimec: Medicinske podatkovne zbirke