A szakk pz s szab lyoz s nak v ltoz sai
Download
1 / 26

A szakképzés szabályozásának változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A szakképzés szabályozásának változásai. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr. vezető főtanácsos. Vizsgáztatási jogosultság. Jogi alap:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szakképzés szabályozásának változásai' - zach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szakk pz s szab lyoz s nak v ltoz sai

A szakképzés szabályozásának változásai

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály

Soós Andrásné dr. vezető főtanácsos


Vizsg ztat si jogosults g
Vizsgáztatási jogosultság

 • Jogi alap:

  • A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás;

  • a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről szóló 34/2003. (XII.21.) OM rendelet;

 • A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134 / 2004. (IX. 15.) FVM rendelet


A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

134 / 2004. (IX. 15.) FVM rendelete

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1.§.

(1)              Az e rendelet 1. és 2. számúmellékletében régiónként felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére.

(2)      A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett régióban.

(3)             Az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult.

(4)              A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2004. október 1-től 2008. szeptember 30-ig érvényes.

(5) E rendelet 1. 2. mellékletét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben kell közzétenni.

2.§.

(1)                  Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba.

(2)            E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2000. (III. 14.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 62/2002. (VIII.1.) FVM rendelet.
Fontos
Fontos!

 • Felnőtt képzést csak az folytathat, aki regisztráltatta, vagy akkreditáltatta magát;

 • Más által felkészített hallgatókat csak az, csak azt a szakképesítést, és csak abban a régióban és vizsgáztathatja, aki erre jogszabályban felhatalmazást kapott;

 • A szakképzési tv. által nevesített szakképző iskolák azokat a felnőtt hallgatókat, akikkel képzési szerződést kötöttek, alanyi jogon vizsgáztathatják az egész országban;

 • Az egyetemek, főiskolák alanyi jogon nem jogosultak felnőttek OKJ-s vizsgáztatására;

 • Az FVM KSZI az egész ország területén minden szakképesítést vizsgáztathat.


Fontos1
Fontos

 • A felkérést nyomós indok nélkül nem illik elutasítani;

 • Ellenőrizni kell

  • a felkészítő jogosultságát,

  • a vizsgára bocsátás előírásainak betartását,

  • a Szvk szerinti felkészítést (pl. EU ismeretek, gyakorlati követelmények),

  • a vizsga szabályszerű lefolytatását ellenőrizheti az FVM vagy megbízottja is.

 • Az oklevelet a jelölt nem a jelenlétéért, hanem a vizsgán igazolt tudásáért kapja.

 • Pályázati kiírás legközelebb 2 év múlva várható.


Feln ttk pz s j jogszab lyai
Felnőttképzés új jogszabályai:

 • 23/2004. (VI.22.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjainak mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII.6.) FMM rendelet módosításáról

 • 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

  • Az intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítvánnyal már rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek az e rendelet szerinti követelményeknek 2005. júniusáig meg kell felelni.


Egy b v ltoz s
Egyéb változás:

 • A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001 (VII.27.) OM rendeletet a

 • 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet módosította.

 • Várható a vizsgáztatási névjegyzékről szóló rendelet módosítása is


Europass bizony tv ny kieg sz t magyarorsz g
EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*)Magyarország

 • Felelőse: Nemzeti Referencia Központ

 • Jogi alapja:

  • Az Európai Unió oktatási, ifjúsági és kulturális minisztereinek 2004. I. félévi döntése. Célja

   • a munkaerő szabad áramlásának biztosítása és a

  • Európa bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismereteket szerzett állampolgárok karrierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész EU területén elismertetni;

  • 20/2004. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról

 • Közös álláspont a végzettségek elismeréséről (Europass).

 • 2005. január 1-től kérésre ki kell adni


Europass bizony tv ny kieg sz t magyarorsz g1
EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*)Magyarország

 • 1. a SZAKKÉPESÍTÉS megnevezése

 • 32 6201 01 ARANYKALÁSZOS GAZDA

 • 2. a SZAKKÉPESÍTÉS MEHNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA


 • . 3. A Készségek és kompetenciák leírása

 • A szakember képes:

  • -    szántóföldi növényeket termeszteni,

  • -    az állattenyésztési munkákat elvégezni,

  • -    kertészeti növényeket termeszteni,

  • -    az egyszerűbb mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartani,

  • -    a környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályait betartani és alkalmazni,

  • -    a biztonságos, szakszerű, anyag-és energiatakarékos termelési eljárásokat alkalmazni,

  • -    gazdaságosan jó minőségű, piacképes termékeket előállítani,

  • -    az előállított termékeket elsődlegesen feldolgozni, értékesítésre előkészíteni és forgalmazni,

  • -    magángazdaságát önállóan szervezni és vezetni,

  • -    saját gazdaságának alapvető gazdálkodási, pénzügyi teendőit ellátni,

  • -    a munka-, tűz-, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartani.


A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 • 4. a bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások köre

  • 6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

  • 8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő

 • 5. A bizonyítvány hivatalos alapja


A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

OKJ szakképesítési szint:

32: Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések

ISCED97 kód:

3CV: szakiskolai szakképző évfolyamok és programok

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú:  5 jeles

4 jó

3 közepes

2 elégséges

1 elégtelen

 Vizsgakövetelmények

A szakképzés befejezése után szakmai vizsga

A szakmai vizsga részei:

-          Szakmai elmélet

-          Szakmai gyakorlat

Az eredményes szakmai vizsgához szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból az elégséges osztályzatot el kell érni.


A bizonyítvány sorozatjele: ………………………..

sorszáma: ……………………….…

A bizonyítvány kiállításának időpontja:

Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata

1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei az ötfokú skálának megfelelően érdemjeggyel kifejezve

Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai

(nincs írásbeli vizsga)

A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai

növénytermesztési és kertészeti ismeretek

 állattenyésztési ismeretek

 műszaki, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és piaci ismeretek

Szakmai elmélet osztályzata

2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése

A gyakorlati vizsga tantárgyai

Növénytermesztési-, kertészeti termesztéstechnológia gyakorlat és az ehhez a szakterülethez kapcsolódó gépüzemeltetés.

 Állattenyésztési tartástechnológia gyakorlat és az ehhez kapcsolódó gépüzemeltetés

Szakmai gyakorlat osztályzata


Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére

középfokú oktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

6. A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása

Iskolai/képző központ alapú

Munkahelyi alapú

Akkreditált előzetes képzettség

A teljes program százalékában

%

Időtartam

(órák/hetek/hónapok/évek)


Bel p si k vetelm nyek alapfok iskolai v gzetts g s szakmai el k pzetts g ez stkal szos gazda

KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK

Növénytermesztés………………………………óra

Állattenyésztés………………………………….óra

Kertészet………………………………………..óra

Műszaki ismeretek…………………………… óra

Műszaki és tűzvédelmi ismeretek………………óra

Közgazdasági, kereskedelmi és jogi ismeretek…óra

Európai Uniós ismeretek………………………..óra

SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK

…………………………………………………. óra

KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGYAK

Növénytermesztés és gépüzemeltetés…………..óra

Állattenyésztés és gépüzemeltetés…………… óra

Kertészet és gépüzemeltetés……………………óra

Belépési követelmények:Alapfokú iskolai végzettség és szakmai előképzettség (Ezüstkalászos gazda)


 • Gyakorlati képzés (munkatapasztalat)(iskola, vállalat, vegyes) _________________________

 • Időtartam:

 • I. évfolyam ………………… hét, heti ………………………óra

 • Az értékelés folyamatos: lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat

 • Félévkor és év végén az ötfokú skálának megfelelő tantárgyi osztályzat. A továbbhaladás feltétele valamennyi tantárgyból tanév végén az elégséges osztályzat elérése.

 • További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását):

 • A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: http://www.nive.hu

 • A vizsgaszervező vezetője: ………………………………………..

 • Kiállítás dátuma: …………………………. PH.


Szakmai s vizsg ztat si k vetelm nyek k zponti programok
Szakmai és vizsgáztatási követelmények vegyes) _________________________központi programok

 • 93/2004. (V.26.) FVM A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII.15.) FM rendelet módosításáról

  • FVM értesítő LV évf. 13. szám. 2004. június 23.

 • Módosításának (kiegészítésének) kiadása folyamatban, jelenleg tárcakörözés alatt

  • Még ebben az évben meg fog jelenni.

  • Még kimarad: Agrárkörnyezet-gazda

   Ökológiai gazdálkodó

 • Új központi programok kiadása folyamatban

  • Tájékoztatást ad: FVM KSZI


OKJ vegyes) _________________________

 • Jelenleg: 27/2001. (VII.27.) OM rend.

 • Felmenő rendsz.: 37/2003. (VII. 27.) OM rend.:

 • Módosítása 28/2004. (IX.30) OM rendelet

  • OKJ Bizottság javaslatára

  • Szakképesítések felvétele és törlése

  • Név- és szintváltozások (bevezetése csak a SZVK és a KP kiadása után)


28 2004 ix 30 om rendelet a 37 2003 vii 27 om rend m dos t s r l
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról

 • Törölve:

  • 21 5212 01 Állatifehérjetakarmány-előállító

  • 51 6201 01 Gazda I.

  • 21 5212 02 Húsipari melléktermék-feldolgozó

  • 51 6201 02 Mezőgazdasági gazdaasszony I.


28 2004 ix 30 om rendelet a 37 2003 vii 27 om rend m dos t s r l1
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról

 • Felvéve:

  • 55 6249 02 Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens

  • 55 6206 01 Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus

  • 55 6203 04 Ménesgazda

  • 53 6203 07 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó


28 2004 ix 30 om rendelet a 37 2003 vii 27 om rend m dos t s r l2
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról

 • Módosítva (kert. és élip. nélkül):

  • 31 6203 01 Állatkerti és cirkuszi állatgondozó

  • 21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép megjelölésével)

  • 33 6201 01 Gazda ..

  • 31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony ..

  • 34 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő


A szakk pz s t vlati fejleszt si strat gi j ra s a v grehajt shoz sz ks ges int zked sek
„A szakképzés távlati fejlesztési stratégiájára és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések”

 • Elolvasható az OM honlapján

 • Terv:

  • OKJ radikális csökkentése

   • (40 alapszakma, 240 szakképesítés)

  • Második szakképzés ingyenességének eltörlése

  • Áttérés a moduláris rendszerre

  • TISZK-ek létrejöttével a képzőhelyek radikális csökkentése


Tanul ban kialak tand attit d k
Tanulóban kialakítandó attitűdök: a végrehajtáshoz szükséges intézkedések”

 • Morális hozzáállás

 • Konfliktus tűrés

 • Kommunikációs készség

 • Tájékozottság a világban (politikában)

 • Tájékozottság a gazdasági életben

 • Tájékozottság a szakmában

 • Önművelődési igényad